دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW

جداول اوليه و ارائه شده ، جداول مبنا (base table)  ناميده مي شوند . جدولي كه توسط بعضي از عبارات رابطه اي از اين جداول مبنا بدست مي آيد ، جدول مشتق شده (driven) ناميده مي شود . بنابراين طبق تعريف ، جداول مبنا داراي وجود و موجوديت مستقل بوده (independent existence) درحالي كه جداول مشتق داراي اين تعريف نيستند ( جداول مشتق متكي به جداول مبنا هستند ) .

بنابراين مشاهده مي شود كه يك جدول مشتق دقيقا جدولي است كه برحسب جداول ديگري تعريف مي شود و واضح است كه يك جدول مبنا دقيقا يك جدول مشتق      نمي باشد .

اكنون ، سيستم هاي رابطه اي به طور مشخص بايد درمرحله اول امكاني را براي ايجاد جداول مبنا فراهم سازند، براي مثال در SQL اين مورد توسط عبارت CREATE TABLE انجام مي شود ( توجه كنيد دراينجا منظور از TABLE دقيقا جدول مبنا    مي باشد ) و به طور مشخص جداول مبنا بايد نامگذاري شوند ( درواقع نام آنها درعبارت و دستوري كه آنها را ايجاد مي كند ، قيد خواهد شد .

فهرست

مقدمه

جداول مبنا و دیدگاه

معماری سه سطحی

دید ادراکی

دید خارجی

دید داخلی

زبان میزبان

زبان داده ای فرعی

جداول اوليه و ارائه شده ، جداول مبنا (base table)  ناميده مي شوند . جدولي كه توسط بعضي از عبارات رابطه اي از اين جداول مبنا بدست مي آيد ، جدول مشتق شده (driven) ناميده مي شود . بنابراين طبق تعريف ، جداول مبنا داراي وجود و موجوديت مستقل بوده (independent existence) درحالي كه جداول مشتق داراي اين تعريف نيستند ( جداول مشتق متكي به جداول مبنا هستند ) .بنابراين مشاهده مي شود كه يك جدول مشتق دقيقا جدولي است كه برحسب جداول ديگري تعريف مي شود و واضح است كه يك جدول مبنا دقيقا يك جدول مشتق      نمي باشد .اكنون ، سيستم هاي رابطه اي به طور مشخص بايد درمرحله اول امكاني را براي ايجاد جداول مبنا فراهم سازند، براي مثال در SQL اين مورد توسط عبارت CREATE TABLE انجام مي شود ( توجه كنيد دراينجا منظور از TABLE دقيقا جدول مبنا    مي باشد ) و به طور مشخص جداول مبنا بايد نامگذاري شوند ( درواقع نام آنها درعبارت و دستوري كه آنها را ايجاد مي كند ، قيد خواهد شد .برعكس ، اكثر جداول مشتق داراي نام نيستند ، بهرحال سيستم هاي رابطه اي معمولا نوع خاصي از جدول مشتق به نام ديدگاه (view) كه داراي نام و اسم بوده را پشتيباني      مي كنند . بنابراين يك ديدگاه (view) ، جدول داراي نامي است كه برخلاف يك جدول مبنا ، بخودي خود داراي موجوديت مستقلي نمي باشد ، بلكه در عوض برحسب يك يا چند جدول داراي نام مربوطه ( جداول مبنا يا ساير ديدگاه ها ) تعريف شده است .چنانچه عبارت تعريف ديدگاه بطور واقعي ارزيابي شود ، جدول مربوطه منتج خواهد شد ولي در واقع ، منظورابدا به اين صورت نيست كه آن جداول به يك نسخه مجزا(separate copy) اشاره مي كند .يعني هدف ما اين نيست كه پيشنهاد كنيم كه واقعا عبارت تعريف ديدگاه ارزيابي مي شود .

منابع

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها   تألیف سید محمد تقی روحانی رانکوهی

سیستم های بانک اطلاعاتی   ترجمه جناب آقای مهندس علیخانزاده

فرمت : WORD | صفحات:32

—————————————————

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد