دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي اختلالات يادگيري

بررسي اختلالات يادگيري
فهرست مطالب
مقدمه
مهارت پيش نياز نوشتن با دست:
تعاريف ناتوانيهاي يادگيري
نظريه هاي مبتني بر روانشناسي رشد و رسش نقص رسشي:
دلالتهاي نظريه هاي رشدي بر ناتوانيهاي يادگيري:
محرك درون داد تا ثبت حسي: input stimuli to sensory register
نظريه ويگوتكسي: (منطقه رشدي مجاور):
نظريه هاي يادگيري شناختي
دلالت هاي روانشناسي شناختي در مورد ناتواني هاي يادگيري
ارزش اطلاعات پزشكي براي معلمان
فنون تصويربرداري از مغز:
ارزشيابي عصب شناختي متعارف:
بررسي علايم عصب شناختي ظريف:
ADHD در كودكان كوچكتر
ADHD در كودكان بزرگتر
ADHD در نوجواني
روشهاي مدل سازي:
مراحل رشد عملكردي كودك را در كسب مهارتهاي حركتي ادراكي نشان مي دهد.
تمرينات حركتي بزرگ: تمرينات گام- تمرينات زميني- تمرينات چوب موازنه
زبان دروني
زبان بياني
DTLA «آزمون استعداد يادگيري»
ITPA «آزمون هاي توالي شنودي»
خطاهاي هجي كردن
اختلال نقص دقتAttention Deficit Disorder  
رفتارهاي ناشي از مشكل ويژه يادگيري
فهرست منابع
مقدمه
در سالهاي اخير پژوهش و مطالعه درباره ي كودكاني آغاز شده است كه حالت و كردار آنان براي بسياري از پدران و مادران و معلمان و مددكاران حيران كننده است، زيرا اغلب آنان علي رغم داشتن هوش طبيعي، بدون بهره گيري از آموزش هاي ويژه قادر به ادامه ي تحصيل نيستند. يا برخي ديگر ممكن است يك روز مطالبي را بخوبي فرا گيرند و روز ديگر تمام آن را فراموش مي كنند.
عده اي ديگر در پاره اي از كارها بر بسياري از همگنان خود برتري و پيشي مي گيرند و در قسمتي ديگر مانند كودكان كوچكتر از خود عمل مي كنند. اين كودكان به تدريج در مي يابند كه ساير كودكان از نظر وضع درسي از آنها بهتر هستند و احساس حقارت را تجربه مي كنند. كم كم بيزاري از درس مدرسه در آنها به وجود مي آيد. والدين آنها كه اغلب از دلايل ناتواني هاي يادگيري آنان بي خبر هستند، با فشارهايي كه به كودك مي آورند، مشكل را چند برابر مي كنند.
در اين مجموعه ابتدا به نظريات و تعاريف مختلف در مورد ناتواني هاي يادگيري از جمله نظريه هاي رشدي، نظريه هاي رفتاري، نظريه هاي رشد مهارت هاي حركتي، نظريه هاي شناختي پرداخته شده است. همچنين اين مشكل از جنبه هاي پزشكي و عصب شناختي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
سپس به انواع و گروهبندي ناتواني هاي يادگيري به گروه ها يا كودكاني كه با دشواري ها در رشد مهارت هاي ادراكي- حركتي، پردازش اطلاعات ديداري، پردازش اطلاعات شنيداري، تكلم يا گفتار، مشكل در حافظه، خواندن يا هجي كردن، يان نوشتاري، رياضيات، تقسيم گرديده اند.
بخشي به سبب شناسي اين اختلال و درمان هاي دارويي و قسمتي به ارائه ي راهبردها و راهكارهاي عملي جهت رفع مشكلات رايج تحصيلي و يادگيري پرداخته است……………

دانلود مقاله بررسي اختلالات يادگيري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد