دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبانی حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی حضانت
گفتار دوم: مفهوم فقهی حضانت
گفتار سوم: مفهوم حقوقی حضانت
فصل دوم: ماهیت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف-معنا و مفهوم حق
ب: حضانت به مثابه تکلیف
گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف
الف: حضانت حق است یا تکلیف
ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر
بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
فصل اول: تربیت و نگهداری اطفال
گفتار اول: تربیت و آموزش اطفال
الف: تربیت اطفال
ب: اطاعات از والدین و تنبیه اطفال
گفتار دوم: نگهداری اطفال و مخارج آن
الف: اشخاص ملزم به نگهداری
ب: حق ملاقات
ج: مخارج نگهداری کودک
گفتار سوم: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح و بعد از فوت والدین
الف: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح
ب: حضانت در صورت فوت والدین
فصل دوم: بررسی دلایل ضم امین و علل سقوط حضانت
گفتار اول: موارد ضم امین به ولی
الف: عدم لیاقت ولی
ب: ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
ج: عدم امانت ولی
هـ: کبر سن
د: اعتیاد و بیماری ولی
ی: غیبت یا محبوس بودن ولی
-نحوه انتخاب امین
گفتار دوم: ضمانت اجرایی حضانت
گفتار سوم: موارد سقوط حضانت
الف: جنون
ب: ازدواج مادر
ج: عدم مراقبت از طفل
د: بیماری مسری صعب العلاج
نتیجه گیری
هدف پژوهش:
تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.
روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد  قانونی با مباحث مطرح شده است.
بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبنای حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی
کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان


دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد