خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل
بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل

دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد
فهرست مطالب
پيشگفتار 1
فصل اول – مقدمه پژوهش 3
مقدمه 4
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت تحقيق: 6
فرضيات پژوهش 8
اهداف تحقيق 9
متغيرهاي تحقيق 9
تعريف اصطلاحات 9
تعريف 10
فصل دوم- بررسي پيشينه پژوهشي 11
الف: بررسي تئوري ها و پژوهش هاي گذشته 11
ب: اتسنتاج كلي در ارتباط با مسئله پژوهشي 11
پ: خلاصه چگونگي حل مسئله پژوهشي 11
اصطلاحات و مفاهيم 12
مفهوم انگيزش 12
ماهيت انگيزش: 13
اهميت انگيزش 13
«ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كار» 14
عدم تامين انتظارات كاري مديريت از سوي زيردستان 19
سبك نامناسب رهبري مدير 21
عدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مديريت 25
الف- ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيريها 26
ب- درجه رضايت شغلي كاركنان 26
ج- ميزان واگذاري مسئوليتها 27
ه- ميزان انگيزه و تمايل واقعي پرسنل 27
و- سهيم شدن كاركنان در مالكيت و سود شركت 28
د- مساله امنيت شغلي 28
فقدان آموزش موثر نيروي انساني 30
اثربخشي پايين مديريت 31
ت- طيف زماني برنامه ريزي شركت 31
عدم اعتماد مديريت به كاركنان 32
فصل 3- روش پژوهش 34
الف- توصيف آزمودنيها (جامعه و گروه نمونه) 34
ب- توصيف ابزارهاي پژوهش 34
پ- اعتبار و روايي ابزارهاي پژوهشي 34
ج- طرح پژوهش و روش تحليل داده ها 34
فصل 3- روش تحقيق 35
جامعه آماري 35
نمونه و روش نمونه گيري 35
قلمرو مكاني و زماني پژوهش 35
ابزار و گردآوري اطلاعات 35
روايي و اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات 35
قلمرو پژوهش 36
فصل 4- يافته هاي پژوهشي 37
الف- توصيف و تحليل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف يا فرضيه) 37
ب- ساير يافته هاي پژوهشي 37
فصل 5- بحث و تفسير 43
نتيجه گيري 43
پيشنهادها 43
نتيجه گيري: 44
پيشنهادات 44
مطرح كردن مسائل و مشكلات سازمان و تبادل اطلاعات 45
منابع و مآخذ 50
پيشگفتار
تا قبل از دهه 1930 ميلادي بطور گسترده اي باور بر اين بود كه رهبري يك ويژگي فردي است، و تنها محدودي از افراد بطور ذاتي توانائيها و خصوصياتي را به ارث برده اند و خداوند به آنان اين وديعه گرانبها را اعطا فرموده كه مي‌توانند رهبران موثري باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعي و علوم رفتاري مسير جديدي را در تحقيق پيرامون رفتار و خصوصيات رهبري پيمودند. اصولا مشخص ساختن يك الگوي اساسي و يكسان رهبري ناممكن است، چرا كه از يك طرف نمي‌توان ويژگيهائي را برشمرده كهتمام رهبران موثر و موفق داراي آن خصوصيات باشند و از طرف ديگر با توجه به شرايط خصوصيات رهبران موفق و موثر در سازمانها نظامي، صنعتي و تعليم و تربيتي با يكديگر متفاوتند. نمونه بارز آن اينكه حتي درون يك صنعت، شرايط متفاوت، رهبري متفاوت را مي‌طلبد. مقايسه رهبران صنعتي موفق و موثر در دوره هاي تاريخي مختلف، در فرهنگهاي مختلف و در صنايع مختلف، اين مطلب را بوضوح روشن مي‌سازد. بهرحال، عواملي كه براي يك رهبري موفق ضرورت دارد، داشتن مهارت و نگرش است كه مي‌توان آنها را از طريق فراگيري كسب كرد، و يا بطور گسترده اي اصلاح نمود. رهبري را در يك طيف گسترده بايد مورد توجه قرار دهيم. چرا كه چهار متغير وجود دارد كه رهبري را متاثر مي‌سازند، اول خصوصيات رهبر، دوم نگرش ها، نيازها و ساير خصوصيات فردي زير دستان، سوم خصوصيات سازمان، مانند اهداف آن، و ماهيت وظايفي كه بايد انجام پذيرد و چهارم: متغيرهاي محيطي.
خصوصيات شخصي كه براي عملكرد موثر رهبر لازم مي‌باشد، باتوجه به ساير عوامل، تغيير مي‌يابد. اين چهار متغير دستاوردهاي تحقيقات و پژوهشهاي علمي‌در مورد رهبري مي‌باشد و مفهومش اين است كه رهبري يك خصوصيت ذاتي فرد نيست. بلكه يك رابطه پيچيده بين اين چهار متغير مي‌باشد.
بنابر اين اگر بپذيريم كه رهبري رابطه اي بين رهبر، پيروان، سازمان و عموال محيطي است و قبول داشته باشيم كه اين عوامل و متغيرهاي موقعيتي با گذشت زمان تغيير مي‌كند، لازم است بپذيريم كه خصوصيات و ويژگيهاي رهبري نيز تغيير مي‌كند.
به هر تقدير تسلط به تكنيك هاي فني، مانند كامپيوتر، مالي، توليد، بازاريابي و امثالهم براي رهبري موثر كفايت نمي‌كند، چرا كه جنبه انساني رهبري، به مراتب مهمتر از وظايف فني است. براي بقا و حفظ موقعيت هر سازمان، وجود رهبري موثر، امري است حياتي. سبك تصميم گيري رهبر، يكي از ابعاد مهم رهبري است. روشهاي بسيار متنوعي وجود دارد كه هر رهبر براي انجام وظيفه و يا اتخاذ تصميمات مشخصي، مي‌تواند از آنها استفاده كند كه با توجه به ميزان مشاركت يا عدم مشاركت زير دستان سبك رهبري متفاوت خواهد بود.
بعضي از زير دستان تمايلي به مشاركت در فرآيند تصميم گيري ندارند و پاره اي اشتياق فراوان دارند. بهرحال با توجه به متفاوت بودن زير دستان، ميزان علاقه به مشاركت در فرايند تصميم گيري نيز متفاوت است، حتي افراد نسبت به بعضي از تصميمات بيشتر، مشتاق به مشاركت هستند و در بعضي ديگر، كمتر، همين درجه و ميزان علاقه مندي و تمايل زير دستان نسبت به مشاركت يا عدم مشاركت خود ايجاد كننده نوع سبك رهبري مي‌باشد. بعبارتي توان و تمايل زيردستان، يك عامل اساسي در اتخاذ سبك بخصوصي از رهبري مي‌باشد. در اين مسير به بررسي عوامل موثر برانگيزه كاركنان شركت رينگسازي پرداختيم كه در فصل اول به كليات اين مساله پرداختيم وهدف ما ضرورت اين امر را توضيح داديم و فرضيه هاي موجود بر روي اين موضوع را بررسي كرديم و در فصل دوم پيشينه اين مساله را مورد جستجو قرار داديم تا بتواند راه گشايي براي تحقيق حاضر باشد. در فصل سوم روش و شيوه تحقيق را درباره اين مسئله را ذكر كرديم و در فصل چهارم با پرسش نامه اي كه در بين كاركنان و پرسنل محترم اين شركت توزيع كرديم يافته هاي تحقيق را بدست آورديم. تا توانستيم در فصل پنجم به نتيجه گيري دست يابيم.

فرمت : WORD | صفحات:60

**************************

نکته :فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است