دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس سرويسيت مزمن يافته‌اي بي‌نهايت شايع است كه تمايل دارد محل اتصال اپي‌تليوم سنگفرشي- استوانه‌اي را در گردن رحم گرفتار نمايد و گاهي با پرخوني، ادم، فيبروز و تغييرات متاپلاستيك همراه مي‌باشد.اين ضايعه اغلب بدون علامت مي‌باشد ولي از آنجائيكه مي‌تواند موجب بروز آندومتريت، سالپنژيت، PID، عوارض دوران بارداري گردد داراي اهميت مي‌باشد.ارگانيسمهاي شايع مسئول اين ضايعه HSV  و كلاميديا مي‌باشند ولي ابتلا به سيفليس، آميبياز و آكتينومايكوزيس نيز بندرت اتفاق مي‌افتد. در بسياري موارد ارگانيسم خاصي شناسايي نمي‌شود ……………………….

دانلود مقاله بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

فهرست مطالب
عنوان : 0
مقدمه 6
ضايعات التهابي 6
سرويسيت مزمن 6
پوليپ‌هاي سرويكس 6
متاپلازي‌هاي گردن رحم 7
سرطانهاي گردن رحم 7
درمان 10
كارسينوم سلول سنگفرشي گردن رحم (SCC) 10
Staging 11
نحوه گسترش و متاستاز 12
درمان و پيش‌آگهي 12
ضايعات پاتولوژيك رحم 14

فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

اندومتريت (Endometritis) 14
آندومتريوزيس و آدنوميوزيس Endometriosis and Adenomysis 15
آدنوميوزيس Adenomyosis 16
آندومتريوزيس Endometriosis 17
تشخيص پاتولوژي 18
پوليپ‌هاي آندومتريال 18
هيپرپلازي آندومتر 19
كارسينوم آندومتر 20
علايم باليني و تشخيص 21
پيش آگهي 22
گسترش و متاستاز 23
درمان 23
ليوميوم‌هاي رحمي (uterine leiomyome) 25
علايم 26
درمان 27
ليوميوساركوم‌هاي رحمي uterine leiomyosarcoma 27
بيان مسئله و ضرورت اجراي طرح 29
پوليپ 29
متاپلازي گردن رحم 29
نئوپلازيهاي سلولهاي سنگفرشي گردن رحم 29

بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

كارسينوم سلول سنگفرشي گردن رحم (SCC) 30
ساير كارسينوم هاي گردن رحم 30
اندومتريت 30
اندومتريوزيس 31
آدنوميوزيس 31
هيپرپلازي اندومتر 31
كارسينوم اندومتر 32
ليوميومهاي رحمي 32
ليوميوم ساركوم رحمي 32
آثار بهداشتي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي شكل فعلي 32
عوامل مؤثر و مرتبط با موضوع 33
در حال حاضر براي رفع مشكل چه اقداماي انجام مي‌شود يا قرار است انجام شود 36
پيشنهاد شما با توجه به يافته‌هاي فوق براي حل مشكل چيست؟ 38
هدف كلي 39
اهداف اختصاصي طرح 39
سئوالات پژوهش 41
فصل دوم 43
زمينه و پيشينه تحقيق 43
فصل سوم 47
روش اجراي پژوهش 47
نوع مطالعه 48
جامعه هدف 48
جامعه مورد مطالعه 48
جزئيات جمع‌آوري اطلاعات 48
نمودار شماره 1 – انواع ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس 49
334 49
14 49
نمودار شماره 2 – ضايعات التهابي رحم و سرويكس برحسب سالهاي تفكيك 50
نمودار شماره 3 – ضايعات التهابي  رحم و سرويكس برحسب سن 51
نمودار شماره 5 – ضايعات خوش خيم رحم و سرويكس برحسب سن 53
نمودار شماره 7 – ضايعات بدخيم رحم و سرويكس برحسب سن 55
نمودار شماره 8  – انواع ضايعات بدخيم رحم و سرويكس 56
نمودار شماره9 – انواع ضايعات خوش خيم رحم و سرويكس 57
نمودار شماره10- انواع ضايعات التهابي رحم و سرويكس 58
نمودار شماره 11- انواع ضايعات پاتولوژيك بدخيم بر اساس محل درگيري 58
نحوه توصيف و تحليل داده ها 60
محدوديت و مشكلات تحقيق 60
تعيين حجم نمونه 60
نتايج و بحث 62
جدول شماره 1: فراواني انواع ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در دو مركز پزشكي بعثت نهاجا و ميرزا كوچك خان از ابتداي سال 1377 تا پايان سال 1382 63
جدول شماره 2: فراواني انواع ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در دو مركز پزشكي بعثت نهاجا و ميرزا كوچك خان از ابتداي سال 1377 تا پايان سال 1382 به تفكيك سال 65
جدول شماره 3: فراواني انواع ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در دو مركزپزشكي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك‌خان از ابتداي سال 1377 تا پايان سال 1382 به تفكيك گروههاي سني 67
فصل پنجم 69
نتيجه‌گيري نهايي 69
بحث و نتيجه‌گيري نهايي 70

بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

مقدمه
ضايعات التهابي
سرويسيت مزمن
سرويسيت مزمن يافته‌اي بي‌نهايت شايع است كه تمايل دارد محل اتصال اپي‌تليوم سنگفرشي- استوانه‌اي را در گردن رحم گرفتار نمايد و گاهي با پرخوني، ادم، فيبروز و تغييرات متاپلاستيك همراه مي‌باشد.
اين ضايعه اغلب بدون علامت مي‌باشد ولي از آنجائيكه مي‌تواند موجب بروز آندومتريت، سالپنژيت، PID، عوارض دوران بارداري گردد داراي اهميت مي‌باشد.
ارگانيسمهاي شايع مسئول اين ضايعه HSV  و كلاميديا مي‌باشند ولي ابتلا به سيفليس، آميبياز و آكتينومايكوزيس نيز بندرت اتفاق مي‌افتد. در بسياري موارد ارگانيسم خاصي شناسايي نمي‌شود ولي بنظر مي‌رسد تغييرات پاتولوژيك سلولي در گروهي كه مبتلا به علايم باليني (به صورت ترشحات موكوئيدي- چركي) بوده و ارگانيسم مشخصي از كشت ترشحات قابل تفكيك است بارزتر مي‌باشد.
پوليپ‌هاي سرويكس
پوليپ‌هاي آندوسرويكس ضايعات تومورال التهابي بي‌خطري مي‌باشد كه در 5-2 درصد زنان در سنين بلوغ ديده مي‌شوند. اين پوليپ‌ها اغلب كوچك بوده و از سرويسيت‌هاي مزمن پوليپوئيد مشتق مي‌گردند………………

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :72

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”round” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

 

دانلود مقاله بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد