دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

چكيده ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

شيوع نسبتا” بالاي عفونت ادراري در كودكان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفي عوارض مهم عدم درمان آن موجب مي شود كه به دنبال عوامل مؤثري جهت پيشگيري از آن باشيم كه يكي از عوامل مؤثردر اين زمينه آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان مي باشد. به اين منظور اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان انجام شد.

اين مطالعه مقطعي در سال1385  به مدت 6 ماه،  (اول مهر تا پايان اسفند ماه) بر روي 125 نفر مادري كه كودكانشان با تشخيص عفونت ادراري در بخش اطفال در بيمارستان قدس قزوين بستري بودند ، انجام شد و براي هر مادري پرسشنامه اي شامل دو بخش مشخصات فردي و آگاهي تكميل شد. آگاهي اكثر مادران (6/65 درصد) در حد متوسط بود. بين ميزان آگاهي مادران با سطح تحصيلات ، سن، تعداد فرزندان ومنبع به دست آوردن اطلاعات ارتباطي مشاهده نشد. بين ميزان آگاهي مادران و و اظهارات آنها مبني بر اينكه از قبل راجع به ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان اطلاعات داشتند ، ارتباط معني داري مشاهده شد. نتيجه اينكه با توجه به فقدان آگاهي لازم در مادران نسبت به اين موضوع، افزايش آگاهي مادران از طريق پرسنل درماني، مراكز بهداشت، رسانه هاي عمومي و اصلاح نگرش و عملكرد و در حد امكان بازآموزي آنها ضروري است.

بيان مسأله ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

عفونت ادراري از بيماريهاي شايع گروه سني كودكان است.

5ـ3 درصد از دختران سن مدرسه مبتلا به عفونت ادرار هستند. از مشكلات مهم اين بيماران عوارض دراز مدت مثل هيپرتانسيون و نارسايي كليوي مي باشد.

درمان به موقع و پيشگيري از عود عفونت مي تواند در جلوگيري از عوارض دراز مدت مؤثر باشد.

يكي از عوامل مهم كه در جلوگيري از عفونتهاي ادراري موثر است، آگاهي پرسنل درماني و والدين از ريسك فاكتورهاي ايجاد كننده آن مثل اختلالات ساختماني ، نحوه تميز كردن، نحوه پوشش كودك، وجود يبوست، آلودگي انگلي ،‌ لباسهاي تنگ، ختنه در پسرها و… مي باشد.

به دليل اهميت موضوع بر آن شديم كه ميزان آگاهي مادران را در مورد ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان از طريق پرسش نامه بررسي كنيم.

دانلود مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد