دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران

بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران
چكيده
اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران پرداخته.
تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملكرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد.
بررسي هاي مربوط به نيروي انساني نشان مي دهد كه جوامع پيشرفته از بيشترين نيروهاي كيفي و كمي كار آمد برخوردارند و براي رسيدن به سطح بالاتري از رشد از طريق آموزش و پرورش و تغيير در نظام آموزشي به چنين هدفي دست يافته اند اما برپايي و تحول آموزش و پرورش، منوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، تصميم گيري، سازماندهي و ساختاردهي دقيق در جامعه است. چگونه مي توان بدون داشتن سياستگذاري، برنامه ريزان و مديران آگاه و توانمند به توسعه مطلوب دست يافت؟ ضرورت ايجاد مي نمايد كه افراد جامعه و همه اقشار جامعه (دولت، مجلس، خانواده ها و …) به فكر باشند تا بهترين و شايسته ترين افراد را جذب نظام آموزش و پرورش نمايند و ما به فكر باشيم كه گل هاي زندگي مان را به دست افراد كاردان، لايق، شايسته، مبتكر و كارآمد بسپاريم. و لازم به ذكر است كه در يك مجموعه آموزشي مدير هيچ موقع به تنهايي نمي تواند از عهده انجام كارها برآيد، چون وي با مجموعه از افراد و كاركنان در آموزشگاه مشغول به كار مي باشد. در اين پژوهش به طور مفصل در مورد نگرش و عملكرد مطالبي بيان شده.
فهرست منابع
چكيده:
فصل اول:
–         مقدمه
–         بيان مسئله پژوهش
–         اهميت و ضرورت موضوع
فصل دوم:
–         مقدمه
–         نگرش
–         اجرا نگرش
–         انواع نگرش
–         اهميت نگرش
–         نگرش هاي نو وخلاقانه
–         منابع نگرش و عوامل مهم در تغيير آن ها
–         چگونگي نگرش معلم
–         طبقه بندي تئوري هاي مديريت
–         مديريت آموزشي
–         رهبري آموزشي
–         تأثير نظريه هاي مديريت بر مديريت آموزشي
–         جايگاه و اهميت مديريت آموزشي
–         نظريه هاي، تعاريف و مفاهيم عملكرد
–         ديدگاه تاريخي درباره ي عملكرد
–         عملكرد (يا وظايف مديريران آموزشي)
–         برنامه ريزي
–         سازماندهي
–         كنترل و هماهنگي
–         ويژگي هاي عمومي مديريت
–         نتيجه گيري از موضوع ارائه داده شده
فصل اول: موضوع پژوهش  
1-   مقدمه
در جهان امروز، توسعه هدف اصلي جوامع و سياستگزاري هاي دولت هاست. اكثر صابنظران و كاركنان امور توسعه معتقدند كه ما در مقطعي از تكامل بشري قرار گرفته ايم كه منابع انساني اساسي ترين نقش را در توسعه جوامع ايفا مي كند، به طوري كه كميت و كيفيت نيروي انساني تعيين كننده موفقيت يا عدم موفقيت كشورها در مسير توسعه است همچنين مديريت به ويژه مديريت آموزشي به عنوان اداره كنندگان يا مسئولان سازمان ها و واحدهاي آموزشي عوامل اصلي و تعيين كننده موفقيت در امر بهسازي و حتي بازسازي سازمانها محسوب مي گردند، چرا كه مديران آموزشي لايق و آگاه قادرند با بهره گيري از توانائي هاي ذاتي دانش تخصص و تجربيات شغلي، اهداف سازمان را با صرف منابع كمتر و كيفيت بهتر تحقق بخشد. مديريت آموزشي كوشيده است و بايد بكوشد، با افزايش بهره وري، كارائي و اثر بخشي به حفظ و توسعه آموزش و پرورش بپردازد. مديران شايسته و آگاه به واسطه تجربه يا به سبب آموزشهاي تخصصي به خوبي واقف بوده اند كه نمي توانند توجه خود را صرفاً به نتيجه و بازده يعني افزايش بروندادها معطوف دارند و به متغيرهاي مياني (گرايشات، ادراكات، نيروهاي انگيزش، ارزشها و …) متغيرهاي علتي (راهبردهاي مديريت، هدفهاي سازمان، آموزش ضمن خدمت و) كاري نداشته باشند. بدون شك مجموعه اين عوامل اثر بخشي سازمان را تعيين مي كند. عملكرد مديران مدارس و نگرش كاركنان نسبت به آنها سهم بسزايي در كارائي و اثر بخشي مدارس دارند، و سنجش عملكرد مديران مدارس بايد بر اساس اين دو مفهوم كليدي (كارائي و اثر بخشي استوار باشد).

دانلود مقاله بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد