دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟

صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي  در حال توسعه با سرعي بسيار در حال صنعتي شدن اند.اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهاي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي باداوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسيار ايجاد كند.

فهرست مطالب

مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم

فصل اول: صفتي شدن و توسعه

معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن

سودزمان صفتي شدن

صنعتي شدن و توسه

راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است

رشد صنعت و تجارت جهاني

فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است

توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني

سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است

مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟

صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي  در حال توسعه با سرعي بسيار در حال صنعتي شدن اند.اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهاي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي باداوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسيار ايجاد كند.

رايس جنكينز

نگاهي گذار به گونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با زنزديك به  جمعيت جهان، فقط 14 درصد از كالاهاي صنعتي جهان را توليد و تنها  انرژي جهان را مصرف مي كند.برخي از نويسندگان، اين امر را به منزلة رابطه اي متقابلا سود بخش تلقي مي كردند. كه به موجب آن، كشورهاي مختلف در توليد آن كالاهايي كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

v مصرف گرايي غرب

v نقش نيروي كار ارزان قيمت جهان سوم در توليد صادرات براي بازراهاي جهان اول

v شهرگرايي و رشد زاغه نشيني در بسياري از شهرهاي جهان سوم

v اشتغال همراه با شرايط بدكار

v بيكاري وبيكاري پنهان

v دسترسي نابرابر به تكنولوژي و دانش فن آوري

v آلودگي محيط زيست

اما هيچكس. با هر نظري در مورئ صنعتي شدن و اثرات جانبي آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غير مرتبط است. اين تحقيق به بررسي اهميت صنعتي شدن براي كشورهاي درحال توسعه امروز مي پردازد.

منابع وماخذ

1- توسعه / تأليف: هواري، دي برالين – ترجمة:   علامرضا كيانپور

2- ابزازهاي توسعه صنعتي: تلاوم گست / تاليف هوشنگ اميراحمدي – ترجمة: عليرضا طيب

3- استراتژي هاي توسعه كشورهاي نيمه صنعتي – تحليل تطبيقي – تاليف /بالبلاسا – مترجم: محمد علي حقي

4- پژوهشنامه بازرگاني – فصلنامه شماره 3- تابستان 76/ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

5- توسعه از الگوي قدي تا الگوي جديد – وزارت كشاورزي  معاونت برنامه ريزي و بودجه/ موسسه پژوهشنامه برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

6- ماهنامه ها ي بازرگاني شماره 123 – آبانماه 76

7- ماهنامه بررسي هاي بازرگاني شماره 136 – آذر 77

8- پژوهشنامه بازرگاني – فصلنامه شماره 5 – زمستان 76/ موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگاني

9- صنعتي شدن و توسعه / تاليف: ؟ هيويت يوكا ماهيزل جانسون ديووله – ترجمه طاهره قادري

(تهران) – دانشگاه علامه طباطبايي 1377

10- بررسي رشد صنعتي ايران – راهبرد صادرات صنعتي

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 63

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد