دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی اثر مهدکودک بر هوش دانش آموزان پایه اول

دانلود مقاله بررسی اثر مهدکودک بر هوش دانش آموزان پایه اول (دختر و پسر)

فهرست
مفهوم هوش
هوش كلي
جنبه هاي مورد توجه روان شناسان
تعاريف هوش
ويژگيهاي هوش
ويژگيهاي عمومي هوش
انواع هوش
نظريه هاي معاصر هوش
نظريه هاي عاملي
نظريه هاي دو عاملي اسپيرمن
نظريه چند عاملي ترستون
تحليل عوامل ترستون
مدلهاي سلسله مراتبي ورنون
نظرية كتل
نظريه دو سطحي جنسن
نظريه هاي فرايند مداري هوش
نظرية شناختي پياژه
نظريه باز نمايي برونر
رويكرد و يا ديدگاه مؤلفه اي
جدول مولفه هاي هوش استبرنبرگ
يك توانايي يا چند توانايي
نظريه هوش گليفورد
هوش و وراثت
خويشاوندي نسبي و هوش
تأثيرات فرهنگي در رشد كودك
تأثير طبقه اجتماعي
پايگاه اجتماعي و اقتصادي
هوش
تفاوتهاي جنسيتي در عملكرد هوش
آيا بهرة هوش ثابت است ؟
انواع تيز هوش و طبقه بندي تيز هوشان
ويژگيهاي تيز هوشان
همبستگي هوش و حجم مغز
نكات ضروري در مورد بهداشت و روان كودكان
تاريخچة پيدايش مقياس اندازه گيري هوش
آزمونهاي هوش .
آزمون هوش استانفورد – بينه ( فردي )‌
مقياس جديد استنفوردبينه
مقياس هوش وكسلر
آزمونهاي گروهي هوش
آزمونهاي چند بعدي هوش
آزمونهاي ريون
طبقه بندي آزمونهاي هوش بر حسب گروههاي سني
ب : مهد كودك
تأثيركودكستان در رفتار اجتماعي كودك
تأثير كودكستان در رشد مفاهيم ذهني اطفال
رفتار اجتماعي در سنين بيش از مدرسه
واكنشهاي عاطفي متقابل اجتماعي
« مفهوم هوش » (1)
در طول دهه هاي گذشته تغيير بسياري كرده است و برطبق ديدگاههاي غالب و ارزشهاي رايج روز در هر دوره ، تعيين شده است و ابزاري كه براي اندازه گيري آن بكار رفته مي رود همچنان در حال تغيير خواهد بود . هوش جنبه اي ازجنبه هاي گوناگون تفاوتهاي فردي است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله‌هاي ويژگيهاي فردي فرآيندهاي ذهني هستند كه مشاهده مستقيم اين تفاوت در آنها بسيار دشوار و گاهي غير ممكن است و لذا ما فقط از روي اعمال كه اشخاص انجام مي دهند ، قادر هستيم كه به نيروهاي ذهني آنها پي ببريم ، مثلاً : كودكي كه مسائل را زودتر ياد مي گيرد كودك با هوش ناميده مي شود ، ولي كودك كه نمي تواند به آن سرعت فرا گيرد وقتي مهارتهاي ساده را هم به زحمت مي آموزد ، از لحاظ توانائيهاي ذهني داراي هوش ضعيف است بدين معني كه هر دو كودك استعداد ذهني دارند ولي اين استعداد در اوّلي بيشتر از دوّمي است . ( اسدي ، 74 )


دانلود مقاله بررسی اثر مهدکودک بر هوش دانش آموزان پایه اول
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد