سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات پزشکی » دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو
دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو
همراه با عکس
فهرست مطالب ۴
مروری بر بررسی‌ها ۹
مقدمه ۹
فصل اول ۱۲
آناتومی و بیومکانیک مفصل زانو ۱۲
آناتومی و بیومکانیک مفصل پتلوفمورال ۱۳
جدول ۱-۱ : بررسی وضعیت پتلا و سطح خلفی پتلا ۲۲
آناتومی و بیومکانیک مفصل تیبیوفمورال ۲۳
سطح مفصلی فمور ۲۳
سطح مفصلی تیبیا ۲۵
فصل دوم ۳۲
اختلالات حرکتی در مفصل زانو ۳۲
اختلالات حرکتی در مفصل پتلوفمورال ۳۳
سندرم دردناک مفصل پتلوفمورال (PFPS) 33
التهاب تاندون پتلا ۳۹
تخریب غضروف مفصلی/ آرتروز پتلا ۴۰
اختلالات مفصل تیبیوفمورال ۴۲
ضایعات ضربه ای لیگامانها و عناصر نگهدارنده زانو ۴۲
ضایعات MCL زانو ۴۲
پارگی MCL 43
پارگی LCL 43
پارگی لیگامانهای متقاطع ۴۴
استئوآرتریت یا آرتریت دژنراتیو زانو ۴۶
علل مساعد کننده ۴۶
علائم بیماری ۴۷
علائم رادیولوژی ۴۷
آرتریت روماتوئید زانو ۴۷
تغییر شکلهای زانو ۴۸
علل ۴۹
کاربرد ارتزهای مفصل تیبیوفمورال ۶۸
بی حرکت کننده های زانو ۶۸
ارتزهای محافظتی زانو ۷۰
تأثیر کلینیکی ارتزهای محافظتی زانو ۷۳
ارتزهای بازتوانی زانو ۷۵
تأثیر کلینیکی ارتزهای بازتوانی زانو ۸۱
ارتزهای عملکردی زانو ۸۲
مفاصل کاربردی ارتزها ۸۳
ارتزهای پیش ساخته ۸۹
ارتزهای سفارشی ساز ۹۰
ارتزهای نوع Strap و Post و Hing 91
ارتزهای نوع Hing, Post, shell 94
تأثیر کلینیکی ارتزهای عملکردی زانو ۹۷
ارتز عملکردی کنترل والگوس زانو ۱۰۲
نصویر ۳۸-۳٫ ارتز Playmaker. 102
ارتز کاربردی برای استئوآرتریت (بدون اعمال نیرو) ۱۰۳
ارتز Thrust Unloader 103
ارتز Prestressed Unloader 104
تصویر ۴۰-۳٫ ارتز Icon Force XC 105
تأثیر کلینیکی ارتزهای کاربردی برای استئوآرتریت ۱۰۵
دیگر ارتزهای زانو ۱۰۷
ارتز دینامیکی قابل تنظیم ۱۰۷
ارتز کنترل .Hyper Ext یا عقب زدگی زانو ۱۰۸
خلاصه مطالب ۱۱۰
اندازه گیری ارتزها ۱۱۲
ارتزهای پیش ساخته زانو ۱۱۲
ارتزهای سفارشی ساز زانو ۱۱۲
ارتزهای پتلوفمورال ۱۱۳
منابع انگلیسی ۱۱۵
منابع فارسی ۱۱۶
 مروری بر بررسی‌ها
کاربرد ارتزهای زانو در جراحتهای ورزشی و تصادفات شایع می باشد. براساس یک برآورد در سال ۱۹۹۴، استفاده ۹۸۹۰۰۰ نفر از افراد از ارتزهای زانو در بین جمعیت استفاده کننده از وسایل کمکی به عنوان دومین رتبه بعد از استفاده کننده ها از ارتزهای ستون فقرات منصوب شدند.
بیشترین جمعیت استفاده کننده از ارتزهای زانو در بین جمعیت جوانان می باشد. ۷۰% ارتزهای زانو توسط افراد ۴۴ ساله و جوانتر مورد استفاده واقع شده است.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، ارتزهای زانو بر انواع KAFO محدود شده بودند که برای تغییرات شدید و زانوهای فلج طراحی شده بودند.
در اوایل دهه ۱۹۷۰، نخستین ارتز پیشرفته عملکردی زانو توسط Nicholas و Castiglia طراحی شد. بیشتر ارتزهای عملکردی زانو بعد از آن ساخته شدند.
متاسفانه مطالعات کمی در مورد اثبات تأثیر ارتزهای زانو در بین ورزشکاران صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات در مورد حداقل نیروهایی که قابل مقایسه با اعمال نیروهای زیاد در مسابقات ورزشی نمی باشد، صورت گرفته است.
به طور هماهنگ تأثیر ارتزهای زانو مورد رسیدگی واقع نشده است، بنابراین تجویز یک ارتز اغلب بصورت تجربی صورت می گیرد.
ولی اکنون به علت تنوع ارتزها و کاربردهای متنوع آنها، تاثیرات آنها مورد رسیدگی واقع شده است. به طوری که می توان در این مجموعه ارتزهای زانو را در هفت رده دسته بندی کرد که شامل:
۱٫ Patellar 2. Prophylactic 3. Postoperative or Rehabilitative
۴٫ Functional 5. Valgus Control 6. Orthoses For Osteoarthritis (Unloader) 7. Other
مقدمه
میاسای زآموختن یک زمان به دانش میفکن دل اندرگمان
زانو، بزرگترین و پیچیده ترین مفصل در بدن است، از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شده است و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند.
مجموعه زانو با فلکسیون واکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردی اندام تحتانی می شود. این مجموعه در حین حال که امکان حرکت و طویل و کوتاه شدن اندام را فراهم می آورد، باید وزن بدن را تحمل کرده و در حین فعالیتهای استاتیک و دینامیک از ثبات کافی برخوردار باشد. در این مفصل به اندازه‌ای حرکت اهمیت دارد، ثبات نیز مهم است و ساختمان پیچیده این مفصل باعث شده است که هر دو ویژگی در حد بسیار ایده آل فراهم شوند.
مفصل زانو در معرض نیروهای مختلفی قرار دارد، به طوری که این نیروها به لیگامانها و بافت نرم اطراف آن وارد می شوند. وقتی نیروهای خارجی وارده به مفصل زانویی که تحمل وزن می کند، بیشتر از نیروهای مقاومت بافتهای اطراف زانو شود، مفصل زانو در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد، معمولاً به دنبال آسیب دیدگیهای زانو، تجویز وسایل کمکی بخش مهمی از برنامه توانبخشی به حساب می آید.
نظر به اینکه آشنایی کافی با آناتومی، بیومکانیک و ثبات زانو در ارزیابی، تشخیص، درمان پزشکی و توانبخشی مشکلات و پاتولوژیهای زانو ضروری است، لذا در این مجموعه با بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی که در ایجاد اختلالات مفصل زانو دخالت دارند سعی بر این داریم تا علاوه بر ارزیابی هر یک از بیماریها و اختلالات ذکر شده وسایل کمکی مربوطه را نیز مورد بررسی قرار دهیم و همچنین مزایای هر یک از این وسایل و تأثیر آنها بر روی درمان بیماریها نیز بررسی خواهد شد، و امید است این مجموعه، مورد استفاده دانش پژوهان عزیز قرار گیرد.
  فصل اول
 آناتومی و بیومکانیک مفصل زانو
 آناتومی و بیومکانیک مفصل پتلوفمورال
مفصل پتلوفمورال در بین کلیه مفاصل بدن، از کمترین میزان تطابق  برخوردار است و شامل سطح خلفی پتلا و شیار بین کندیلی واقع در سطح قدامی انتهای استخوان فمور می باشد (تصویر۱-۱).
 تصویر ۱-۱ سطوح مفصلی خلف پتلا و قدام فمور
 استخوان پتلا، یک استخوان سزاموئید  مثلثی شکل می باشد که قاعده آن در بالا و نوک تیز آن در پایین قرار دارد، و تاندون آن با تاندون عضله کوادری سپس  یکی می‌شود. ابعاد این استخوان در افراد مختلف، کمی متفاوت است بطوریکه عرض آن از ۵۱ تا ۵۷ میلی متر و طول آن از ۴۷ تا ۵۸ میلی متر، متغیر است. سطح خلفی استخوان پتلا با لایه ضخیمی از غضروف هیالین  پوشیده شده است. در قسمت فوقانی این سطح خلفی، یک ستیغ عمودی وجود دارد که این سطح را به دو سطح مفصل داخلی و خارجی تقسیم می کند (تصویر ۲-۱). علاوه بر این ستیغ، یک ستیغ عمودی دیگر سطح مفصل داخلی را از Oddfacet جدا می کند. Oddfacet در هنگام فلکسیون  کامل زانو، با کندیل داخلی استخوان فمور مفصل می شود.
  تصویر ۲-۱٫ سطح مفصلی پتلا، توسط یک سنیغ عمودی به دو سطح داخلی و خارجی تقسیم شده است. به oddfacet در سطح داخلی پتلا توجه کنید.
 یکی دیگر از سطوح مفصلی پتلوفمورال، شیاری است که در قسمت انتهای تحتانی استخوان فمور قرار دارد و دو کندیل داخلی و خارجی استخوان فمور را از هم جدا می کند (تصویر ۳-۱). ستیغ عمودی سطح خلفی استخوان پتلا، با این شیار بین کندیلی استخوان فمور، مفصل می شود. برجستگی بیشتر کندیل خارجی فمور نسبت به کندیل داخلی، باعث شده که جابجایی پتلا به سمت خارج، کمتر اتفاق بیافتد.
  تصویر ۳-۱٫ شیار بین کندیلی استخوان فمور که کندیلهای داخلی و خارجی را از هم جدا کرده و با ستیغ عمودی پتلا مفصل می شود.
 توده‌عضلانی ناحیه زانو که از آن به عنوان مکانیسم اکستانسور  نیز نام برده می‌شود، از عضله کوادری سپس تشکیل شده که خود شامل چهار عضله رکتوس فموریس ، وستوس اینترمدیوس  و واستوس لترالیس  و وستوس مدیالیس  می باشد (تصویر۴-۱). عمل این عضله در طول gait، اکستانسیون زانو و ثبات و کنترل آن از طریق انقباض Eccentric می باشد. چهار قسمت عضله کوادری سپس در قسمت تحتانی  بهم نزدیک شده، تاندون کوادری سپس رامی سازند که این تاندون با تاندون پتلا یکی شده در نهایت به تکمه استخوان تیبیا  متصل می شود.
تصویر ۴-۱٫ قسمتهای مختلف مکانیسم اکستانسوری زانو.
الیافی از عضلات وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس تحت زوایای مختلف به قسمت داخلی و
خارجی استخوان پتلا متصل می شود (تصویر ۵-۱). که این زاویه در الیاف عضله وستوس مدیالیس مایل  بیشتر و در حدود ۶۵ درجه می باشد. این عضلات نقش مهمی در وضعیت استاتیک و دینامیک و ثبات داخلی- خارجی استخوان پتلا ایفا می کنند.
تصویر ۵-۱٫ یک شکل شماتیک از زوایای اتصال عضلات مکانیسم اکستانسوری به پتلا.
پتلا همانند یک قرقره عمل می کند، به این صورت که باعث افزایش بازوی اهرمی عضله کوادری سپس و در نتیجه خط کشش این عضله شده و مزیت مکانیکی آن به عنوان یک عضله اکستانسور زانو بیشتر می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که گفته می شود در موارد برداشتن استخوان پتلا ، نیروی گشتاوری عضله کوادری سپس تا ۳۰% و حتی بیشتر کاهش می یابد. پتلا همچنین نیروهای فشاری وارد بر استخوان فمور را جذب کرده و از اصطکاک بین فمور و تاندون عضله کوادری سپس جلوگیری می کند. برای اینکه پتلا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، باید بتواند بخوبی در شیار بین کندیلی بلغزد. عوامل استاتیک و دینامیک مختلفی در این زمینه دخالت دارند.
تفاوت در شکل و اندازه سطوح مفصلی پتلوفمورال (تصویر A6-1) و عمق شیار بین کندیلی (تصویر B6-1 از آن به عنوان زاویه Sulcus نام برده شده است)، بر میزان ثبات و لغزش پتلا در این شیار تأثیر می گذارد.
همانطور که در تصویر A6-1 نشان داده شده، شش نوع تصویر مختلف از پتلا وجود دارد. در نوع اول سطوح مفصلی تقعر نسبتاً یکسانی دارند در حالیکه نوع دوم سطح مفصلی داخلی تقعر کمتری دارد. در طبقه بندیهای دیگری که از استخوان پتلا به عمل آمده این استخوان از لحاظ شیب….

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است