دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو
همراه با عکس
فهرست مطالب 4
مروري بر بررسي‌ها 9
مقدمه 9
فصل اول 12
آناتومي و بيومكانيك مفصل زانو 12
آناتومي و بيومكانيك مفصل پتلوفمورال 13
جدول 1-1 : بررسي وضعيت پتلا و سطح خلفي پتلا 22
آناتومي و بيومكانيك مفصل تيبيوفمورال 23
سطح مفصلي فمور 23
سطح مفصلي تيبيا 25
فصل دوم 32
اختلالات حركتي در مفصل زانو 32
اختلالات حركتي در مفصل پتلوفمورال 33
سندرم دردناك مفصل پتلوفمورال (PFPS) 33
التهاب تاندون پتلا 39
تخريب غضروف مفصلي/ آرتروز پتلا 40
اختلالات مفصل تيبيوفمورال 42
ضايعات ضربه اي ليگامانها و عناصر نگهدارنده زانو 42
ضايعات MCL زانو 42
پارگي MCL 43
پارگي LCL 43
پارگي ليگامانهاي متقاطع 44
استئوآرتريت يا آرتريت دژنراتيو زانو 46
علل مساعد كننده 46
علائم بيماري 47
علائم راديولوژي 47
آرتريت روماتوئيد زانو 47
تغيير شكلهاي زانو 48
علل 49
كاربرد ارتزهاي مفصل تيبيوفمورال 68
بي حركت كننده هاي زانو 68
ارتزهاي محافظتي زانو 70
تأثير كلينيكي ارتزهاي محافظتي زانو 73
ارتزهاي بازتواني زانو 75
تأثير كلينيكي ارتزهاي بازتواني زانو 81
ارتزهاي عملكردي زانو 82
مفاصل كاربردي ارتزها 83
ارتزهاي پيش ساخته 89
ارتزهاي سفارشي ساز 90
ارتزهاي نوع Strap و Post و Hing 91
ارتزهاي نوع Hing, Post, shell 94
تأثير كلينيكي ارتزهاي عملكردي زانو 97
ارتز عملكردي كنترل والگوس زانو 102
نصوير 38-3. ارتز Playmaker. 102
ارتز كاربردي براي استئوآرتريت (بدون اعمال نيرو) 103
ارتز Thrust Unloader 103
ارتز Prestressed Unloader 104
تصوير 40-3. ارتز Icon Force XC 105
تأثير كلينيكي ارتزهاي كاربردي براي استئوآرتريت 105
ديگر ارتزهاي زانو 107
ارتز ديناميكي قابل تنظيم 107
ارتز كنترل .Hyper Ext يا عقب زدگي زانو 108
خلاصه مطالب 110
اندازه گيري ارتزها 112
ارتزهاي پيش ساخته زانو 112
ارتزهاي سفارشي ساز زانو 112
ارتزهاي پتلوفمورال 113
منابع انگليسي 115
منابع فارسي 116
 مروري بر بررسي‌ها
كاربرد ارتزهاي زانو در جراحتهاي ورزشي و تصادفات شايع مي باشد. براساس يك برآورد در سال 1994، استفاده 989000 نفر از افراد از ارتزهاي زانو در بين جمعيت استفاده كننده از وسايل كمكي به عنوان دومين رتبه بعد از استفاده كننده ها از ارتزهاي ستون فقرات منصوب شدند.
بيشترين جمعيت استفاده كننده از ارتزهاي زانو در بين جمعيت جوانان مي باشد. 70% ارتزهاي زانو توسط افراد 44 ساله و جوانتر مورد استفاده واقع شده است.
در اواخر دهه 1960، ارتزهاي زانو بر انواع KAFO محدود شده بودند كه براي تغييرات شديد و زانوهاي فلج طراحي شده بودند.
در اوايل دهه 1970، نخستين ارتز پيشرفته عملكردي زانو توسط Nicholas و Castiglia طراحي شد. بيشتر ارتزهاي عملكردي زانو بعد از آن ساخته شدند.
متاسفانه مطالعات كمي در مورد اثبات تأثير ارتزهاي زانو در بين ورزشكاران صورت گرفته است. بيشتر اين تحقيقات در مورد حداقل نيروهايي كه قابل مقايسه با اعمال نيروهاي زياد در مسابقات ورزشي نمي باشد، صورت گرفته است.
به طور هماهنگ تأثير ارتزهاي زانو مورد رسيدگي واقع نشده است، بنابراين تجويز يك ارتز اغلب بصورت تجربي صورت مي گيرد.
ولي اكنون به علت تنوع ارتزها و كاربردهاي متنوع آنها، تاثيرات آنها مورد رسيدگي واقع شده است. به طوري كه مي توان در اين مجموعه ارتزهاي زانو را در هفت رده دسته بندي كرد كه شامل:
1. Patellar 2. Prophylactic 3. Postoperative or Rehabilitative
4. Functional 5. Valgus Control 6. Orthoses For Osteoarthritis (Unloader) 7. Other
مقدمه
مياساي زآموختن يك زمان به دانش ميفكن دل اندرگمان
زانو، بزرگترين و پيچيده ترين مفصل در بدن است، از مفصلهاي لولايي است. اين ساختمان دو مفصلي بوده و از مفصل تيبيوفمورال و پتلوفمورال تشكيل شده است و بدين خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند.
مجموعه زانو با فلكسيون واكستانسيون، موجب كوتاه و طويل شدن عملكردي اندام تحتاني مي شود. اين مجموعه در حين حال كه امكان حركت و طويل و كوتاه شدن اندام را فراهم مي آورد، بايد وزن بدن را تحمل كرده و در حين فعاليتهاي استاتيك و ديناميك از ثبات كافي برخوردار باشد. در اين مفصل به اندازه‌اي حركت اهميت دارد، ثبات نيز مهم است و ساختمان پيچيده اين مفصل باعث شده است كه هر دو ويژگي در حد بسيار ايده آل فراهم شوند.
مفصل زانو در معرض نيروهاي مختلفي قرار دارد، به طوري كه اين نيروها به ليگامانها و بافت نرم اطراف آن وارد مي شوند. وقتي نيروهاي خارجي وارده به مفصل زانويي كه تحمل وزن مي كند، بيشتر از نيروهاي مقاومت بافتهاي اطراف زانو شود، مفصل زانو در معرض آسيب ديدگي قرار مي گيرد، معمولاً به دنبال آسيب ديدگيهاي زانو، تجويز وسايل كمكي بخش مهمي از برنامه توانبخشي به حساب مي آيد.
نظر به اينكه آشنايي كافي با آناتومي، بيومكانيك و ثبات زانو در ارزيابي، تشخيص، درمان پزشكي و توانبخشي مشكلات و پاتولوژيهاي زانو ضروري است، لذا در اين مجموعه با بررسي عوامل آناتوميك و بيومكانيكي كه در ايجاد اختلالات مفصل زانو دخالت دارند سعي بر اين داريم تا علاوه بر ارزيابي هر يك از بيماريها و اختلالات ذكر شده وسايل كمكي مربوطه را نيز مورد بررسي قرار دهيم و همچنين مزاياي هر يك از اين وسايل و تأثير آنها بر روي درمان بيماريها نيز بررسي خواهد شد، و اميد است اين مجموعه، مورد استفاده دانش پژوهان عزيز قرار گيرد.
  فصل اول
 آناتومي و بيومكانيك مفصل زانو
 آناتومي و بيومكانيك مفصل پتلوفمورال
مفصل پتلوفمورال در بين كليه مفاصل بدن، از كمترين ميزان تطابق  برخوردار است و شامل سطح خلفي پتلا و شيار بين كنديلي واقع در سطح قدامي انتهاي استخوان فمور مي باشد (تصوير1-1).
 تصوير 1-1 سطوح مفصلي خلف پتلا و قدام فمور
 استخوان پتلا، يك استخوان سزاموئيد  مثلثي شكل مي باشد كه قاعده آن در بالا و نوك تيز آن در پايين قرار دارد، و تاندون آن با تاندون عضله كوادري سپس  يكي مي‌شود. ابعاد اين استخوان در افراد مختلف، كمي متفاوت است بطوريكه عرض آن از 51 تا 57 ميلي متر و طول آن از 47 تا 58 ميلي متر، متغير است. سطح خلفي استخوان پتلا با لايه ضخيمي از غضروف هيالين  پوشيده شده است. در قسمت فوقاني اين سطح خلفي، يك ستيغ عمودي وجود دارد كه اين سطح را به دو سطح مفصل داخلي و خارجي تقسيم مي كند (تصوير 2-1). علاوه بر اين ستيغ، يك ستيغ عمودي ديگر سطح مفصل داخلي را از Oddfacet جدا مي كند. Oddfacet در هنگام فلكسيون  كامل زانو، با كنديل داخلي استخوان فمور مفصل مي شود.
  تصوير 2-1. سطح مفصلي پتلا، توسط يك سنيغ عمودي به دو سطح داخلي و خارجي تقسيم شده است. به oddfacet در سطح داخلي پتلا توجه كنيد.
 يكي ديگر از سطوح مفصلي پتلوفمورال، شياري است كه در قسمت انتهاي تحتاني استخوان فمور قرار دارد و دو كنديل داخلي و خارجي استخوان فمور را از هم جدا مي كند (تصوير 3-1). ستيغ عمودي سطح خلفي استخوان پتلا، با اين شيار بين كنديلي استخوان فمور، مفصل مي شود. برجستگي بيشتر كنديل خارجي فمور نسبت به كنديل داخلي، باعث شده كه جابجايي پتلا به سمت خارج، كمتر اتفاق بيافتد.
  تصوير 3-1. شيار بين كنديلي استخوان فمور كه كنديلهاي داخلي و خارجي را از هم جدا كرده و با ستيغ عمودي پتلا مفصل مي شود.
 توده‌عضلاني ناحيه زانو كه از آن به عنوان مكانيسم اكستانسور  نيز نام برده مي‌شود، از عضله كوادري سپس تشكيل شده كه خود شامل چهار عضله ركتوس فموريس ، وستوس اينترمديوس  و واستوس لتراليس  و وستوس مدياليس  مي باشد (تصوير4-1). عمل اين عضله در طول gait، اكستانسيون زانو و ثبات و كنترل آن از طريق انقباض Eccentric مي باشد. چهار قسمت عضله كوادري سپس در قسمت تحتاني  بهم نزديك شده، تاندون كوادري سپس رامي سازند كه اين تاندون با تاندون پتلا يكي شده در نهايت به تكمه استخوان تيبيا  متصل مي شود.
تصوير 4-1. قسمتهاي مختلف مكانيسم اكستانسوري زانو.
اليافي از عضلات وستوس مدياليس و وستوس لتراليس تحت زواياي مختلف به قسمت داخلي و
خارجي استخوان پتلا متصل مي شود (تصوير 5-1). كه اين زاويه در الياف عضله وستوس مدياليس مايل  بيشتر و در حدود 65 درجه مي باشد. اين عضلات نقش مهمي در وضعيت استاتيك و ديناميك و ثبات داخلي- خارجي استخوان پتلا ايفا مي كنند.
تصوير 5-1. يك شكل شماتيك از زواياي اتصال عضلات مكانيسم اكستانسوري به پتلا.
پتلا همانند يك قرقره عمل مي كند، به اين صورت كه باعث افزايش بازوي اهرمي عضله كوادري سپس و در نتيجه خط كشش اين عضله شده و مزيت مكانيكي آن به عنوان يك عضله اكستانسور زانو بيشتر مي شود. اهميت اين موضوع به حدي است كه گفته مي شود در موارد برداشتن استخوان پتلا ، نيروي گشتاوري عضله كوادري سپس تا 30% و حتي بيشتر كاهش مي يابد. پتلا همچنين نيروهاي فشاري وارد بر استخوان فمور را جذب كرده و از اصطكاك بين فمور و تاندون عضله كوادري سپس جلوگيري مي كند. براي اينكه پتلا بتواند نقش خود را به خوبي ايفا كند، بايد بتواند بخوبي در شيار بين كنديلي بلغزد. عوامل استاتيك و ديناميك مختلفي در اين زمينه دخالت دارند.
تفاوت در شكل و اندازه سطوح مفصلي پتلوفمورال (تصوير A6-1) و عمق شيار بين كنديلي (تصوير B6-1 از آن به عنوان زاويه Sulcus نام برده شده است)، بر ميزان ثبات و لغزش پتلا در اين شيار تأثير مي گذارد.
همانطور كه در تصوير A6-1 نشان داده شده، شش نوع تصوير مختلف از پتلا وجود دارد. در نوع اول سطوح مفصلي تقعر نسبتاً يكساني دارند در حاليكه نوع دوم سطح مفصلي داخلي تقعر كمتري دارد. در طبقه بنديهاي ديگري كه از استخوان پتلا به عمل آمده اين استخوان از لحاظ شيب….

 

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد