دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی وضعیت کودکان خیابانی

بررسی وضعیت کودکان خیابانی
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول 3
طرح تحقيق 4
اهميت و ضرورت تحقيق 4
اهداف تحقيق 4
ارائه فرضيه 5
روش تحقيق 5
فصل دوم 6
موقعيت طبيعي استان گلستان 7
موقعيت سياسي 7
موقعيت اجتماعي و تركيب قومي و نژادي 7
موقعيت فرهنگي 8
فصل سوم 9
تعريف كودكان خياباني 10
بررسي وضعيت زندگي كودكان خياباني در استان گلستان 12
وضعيت اجتماعي و خانوادگي كودكان خياباني 14
كودكان خياباني بيشتر از چه قشري هستند؟ 14
فصل چهارم 16
توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب ماه‌هاي سال در سطح استان گلستان 17
توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب تحصيلات 18
فصل پنجم 20
انواع سوء استفاده از كودكان خياباني 21
عوامل تهديد كننده سلامت كودكان خياباني 22
پديده خانه‌گريزي و چشم‌اندازهاي جهاني آن 22
نتيجه‌گيري 24
پيشنهادات 26
منابع 29
بررسي وضعيت كودكان خياباني
مقدمه
گسترش شهرنشيني، نرخ بالاي بيكاري جوانان و تورم، به تدريج فشارهايي را بر ضعيف‌ترين اعضاي جامعه يعني زنان و كودكان وارد مي‌آورد. در مورد پديده بچه‌هاي خياباني، كودكان معلول، فرزنداني كه سرپرست خانواده هستند، كار كودكان و كودك‌آزادي اطلاعات محدودي دست است. همانند ساير كشورها، معضل كودك آزاري، به تدريج مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. قوانين ايران حداقل سن استخدام و شرايط استخدام افراد كم سن و سال را تعيين كرده است. در عمل، اما كودكاني كه بيرون از حيطه نظارت رسمي و در مشاغل سازمان نيافته بكار اشتغال دارند و اين به معني باز ماندن آنان از تحصيل است.
با توجه به مسير تجارت مواد مخدر كه از ايران مي‌گذرد، حمايت از كودكان در برابر استعمال غيرقانوني و خريد و فروش مواد مخدر به تدريج به صورت يك مساله درمي‌آيد. افزايش اعتياد به مواد مخدر ممكن است به افزايش ميزان ابتلاً به ويروس ايدز منجر و به يك معضل تبديل شود.
ايران قوانين جداگانه‌اي براي نوجوانان معارض ندارد. امكانات موجود براي اين نوجوانان معمولاً ناكافي به نظر مي‌رسند. به طور سنتي، اكثر موسسات تربيتي و اصلاحي، ‌ماهيتي تنبيهي داشته‌اند، اما در حال حاضر آگاهي بيشتري نسبت به نياز به اتخاذ روش انساني و مثبت در بازپروري كودكان مشاهده مي‌شود.
بررسي‌هاي جديد و روش‌هاي مشاركتي، بينش بهتري را در مورد مسائل و نظرات نوجوانان، كودكان مقيم مراكز بازپروري، بچه‌هاي خياباني و ساير كودكاني كه بايد از برنامه‌هاي مبتني بر حقوق كودك برخوردار شوند، فراهم مي‌آورند. برگزاري جلسات نظرخواهي با ساير همكاران برنامه‌هاي توسعه و گروه‌هاي ذيربط منجر به ظهور نوعي تفاهم در مورد اولويت‌ها شده و وحدت نظر جديدي را پديد آورده است.
بيش از 97 درصد از كودكان بين 6 و 10 سال در مدارس ابتدايي ثبت‌نام مي‌كنند و بيش از 90 درصد از آنان دوره ابتدايي را به پايان مي‌رسانند. قرار است لايحه‌اي به مجلس تقديم ود كه به موجب آن آموزش ابتدايي تا 9 سال تحصيلي اجباري گردد. با اينكه آموزش ابتدايي رايگان است، بسياري از خانواده‌ها بايد هزينه‌هاي گزافي را براي خريد لوازم التحرير، روپوش مدرسه، خوراك دانش‌آموزان و رفت و آمد به مدرسه تقبل كنند. اين امر يكي از دلايل اصلي نفرستادن كودكان و غالباً دختران به مدرسه تلقي مي‌شود……………..

دانلود مقاله بررسی وضعیت کودکان خیابانی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد