دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله برنامه ريزي خطي و تئوري محدوديتها

برنامه ريزي خطي و تئوري محدوديتها
فهرست مطالب
برنامه ريزي
مكانيزم برنامه ريزي
برنامه ريزي خطي چيست؟
اصول پيدايش برنامه ريزي خطي
JIT چگونه پيدا شد؟
مفاهيم و اصول تئوري محدوديتها
منابع
برنامه ريزي
برنامه ريزي در فعاليتهاي ترويجي مهمترين و اصلي ترين وظيفه مدير بشمار مي رود. قصور در برنامه ريزي سبب مي شود كه فعاليتها بر حسب تصادف انجام شود و چنين فعاليتهايي مسلما در جهت اهداف مورد نظر نخواهد بود. از آنجا كه برنامه ريزي راه و روشي براي هدايت منظم فعاليتهاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخصي است و به تعبيري ديگر نقشه راه براي رسيدن به مقصود و جهت گيري منطقي براي انجام فعاليتهاست، از نظر منطقي لازم است از نيازها و انتظارات، شرايط و امكانات، منابع و تجهيزات و همچنين موانع و حدوديتها اطلاعات جامع و دقيق جمع آوري كنيم و براي تحقق اهداف مورد نظر مناسبترين و مؤثرترين راهبردها را پيش بيني و توصيه نماييم. بديهي است در فعاليتهاي ترويجي بهره گيري از همكاري و مشاركت فعالانه افرادي كه برنامه براي آنها طراحي و اجرا مي شود……….

برنامه ريزي در فعاليتهاي ترويجي مهمترين و اصلي ترين وظيفه مدير بشمار مي رود. قصور در برنامه ريزي سبب مي شود كه فعاليتها بر حسب تصادف انجام شود و چنين فعاليتهايي مسلما در جهت اهداف مورد نظر نخواهد بود. از آنجا كه برنامه ريزي راه و روشي براي هدايت منظم فعاليتهاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخصي است و به تعبيري ديگر نقشه راه براي رسيدن به مقصود و جهت گيري منطقي براي انجام فعاليتهاست، از نظر منطقي لازم است از نيازها و انتظارات، شرايط و امكانات، منابع و تجهيزات و همچنين موانع و حدوديتها اطلاعات جامع و دقيق جمع آوري كنيم و براي تحقق اهداف مورد نظر مناسبترين و مؤثرترين راهبردها را پيش بيني و توصيه نماييم. بديهي است در فعاليتهاي ترويجي بهره گيري از همكاري و مشاركت فعالانه افرادي كه برنامه براي آنها طراحي و اجرا مي شود……….

 

دانلود مقاله برنامه ريزي خطي و تئوري محدوديتها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد