دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بودجه ریزی

بودجه ریزی

فهرست مطالب
فصل اول : بودجه
مفهوم بودجه4
تعريف بودجه 4
الف : تعاريفي كه بر جنبۀ سياسي بودجه تأكيد دارند5
ب: تعاريفي كه بر جنبه هاي اقتصادي و مالي تأكيد دارند6
ج: تعاريفي كه بر جنبه هاي برنامه اي و مديريتي  بودجه تأكيد دارند7
د) ساير تعاريف8
3. اهداف و مقاصد بودجه 9
4. تاريخچه بودجه نويسي در ايران13
6. روشهاي تنظيم بودجه16
الف: روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها 17
ب: روشهاي برآورد هزينه ها 19
فصل دوم : بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي
جايگاه واحد بودجه در سازمان مسكن و شهرسازي22
ارتباط واحد بودجه با واحد كارگزيني سازمان23
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداري سازمان25
بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي25
روش بودجه ريزي در سازمان مسكن و شهرسازي27
اقلام هزينه در سازمان مسكن و شهرسازي27
اقلام درآمد در سازمان مسكن و شهرسازي28
منابع تأمين بودجه سازمان مسكن و شهرسازي29
موافقتنامه29
10.موافقتنامه اعتبارات جاري و عمراني29
11. تخصيص بودجه به سازمان31
يك آينده نگري از عمليات دستگاه در جهت اهداف تعيين شده است.
فصل اول : بودجه
مفهوم بودجه :
واژه  «بودژه » يك  كلمه فر انسوي است و از وا ژه فرانسوي  قديمي«بوژت » گرفته شده است.  در زبان  فارسي  بودجه  از كلمه فرانسوي  « بوژت »  به معناي  كيف يا كيسه چرمي  گرفته  شده  و وجه تسميه  آن  اين است كه  وزراي دارايي  فرانسه  صورت  وضعيت  دخل و خرج  مملكتي  را در داخل  آن  قرار  داده و به مجلس  مي بردند. البته در انگليس   نيز واژه بودجه  از زمان  فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان  كيف  چرمي كه محتواي  آن  صورت  مخارج  مورد نياز  پادشاه  بود  توسط  خزانه داري كه بعداً  وزير دارايي ناميده شد براي تصويب  وجوه  مورد نياز  پادشاه  به  پارلمان عرضه مي شد . آن كيف  باجت  ناميده شد و به تدريج  به محتويات  داخل ان  كيف «بودجت » گفتند و به علت  ثقيل بودن  تلفظ  آن  در فارسي  به صورت  بودجه  در آمده  است .  در ايران  قبل از انقلاب مشروطه  چنين واژه  اي در  زبان فارسي وجود نداشت  اما پس از  آن چون  در قانون  اساسي  ايران  مباحثي ازقوانين اساسي بلژيك و فرانسه  اقتباس  شد ، اين وا ژه  نيز  وارد قانون  محاسبات  عمومي  ايران  گرديد

دانلود مقاله بودجه ریزی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد