دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بويلر

بويلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG
بويلر بخار را با فشارهاي متوسط و بالا براي توربين بخار در تمام حالات عملكرد آن توليد مي‎كند و بخار را با فشار بالا و متوسط سوپرهيت مي‎نمايد و براي سيستم بخار كمكي، بخاری با فشار متوسط تهيه مي‎كند و براي پيشگرم كردن دي اراتور و ايجاد فشار گاززدايي مناسب، بخار كم فشار را تهيه مي‎كند. هر و احد ‎ton/h87/147 بخار با فشار بالا و ‎ton/h38 بخار با فشار متوسط توليد مي‎كند و بخار ورودي به توربين مشخصات دمايي °C540=T براي بخار فشار بالا و ‎°C227 T =  بخار با فشار متوسط را دارد و فشار آنها به ترتيب ‎bar 53/84 P =  و ‎bar 6/6P= مي‎باشد كه اين مقدار براي عملكرد واحد بخار در حا لت نامي می‎باشد مشخصات فني در نقشه در جاهاي مختلف نشان داده شده است.
تجهيزات ابزار دقيق براي بويلر و توربين
·  ترانسديوسرهاي نصب شده روي بويلر و توربين: براي اندازه‎گيري درجه حرارت فشار سيال، دبي و سطح، اندازه‎گيري موقعيت و مكان ناظر وضعيت شعله كوره بويلر و تجزيه و تحليل تركيب شيميايي گازها و وسايل ابزار دقيق توربين بخار به كار برده مي‎شود.
·  محركهاي كنترلي: عناصر تصحيح كننده‎اي چون دامپرها و الوها را براي كنترل حرارت در توربين و بويلر به حركت درمي‎آورند.
ترانسديوسرها و سيستم‎هاي حس‎كننده سيگنالهاي زير را به وجود مي‎آورند:
1- سيگنالهايي كه اطلاعات را به مانيتورها در اتاق فرمان و جاهاي ديگر ارسال مي‎‌كند.
2- سيگنال براي سيستم اتوماسيون و اينترلاك و حفاظت كه توسط ابزاري كه موقعيت محركها و سوييچگيرها را نشان مي‎دهد ايجاد مي‎شود.
3- سيستم‎هاي اتوماتيك حلقه بسته
4- كنترلهاي دستي واقع در اتاق فرمان مركزي و تابلوهاي محلي مانند باز و بسه شدن والوها.
اندازه‎گيري درجه حرارت
1- اندازه‎گيري درجه حرارت با استفاده از ترموالكتريك
دو هادي كه در نقطه اتصال اندازه‎گيري به هم وصل مي‎شوند تشكيل ترموكوپل مي‎دهند ترموكوپل‎ها انواع مختلف دارند ‎N و ‎T و ‎J و ‎E و ‎K كه براي مثال ترموكوپل نوع ‎K در محدودة درجه حرارت‎هاي °C1100 كاربرد دارد. ترموكوپل بسته به محيطي كه قرار است درجه آن اندازه‎گيري شود نياز به حفاظت دارد و حفاظت آن به شكل غلاف‎گذاري مي‎باشد.
در روش غلاف‎گذاري بايد جريان سيال بتواند در ترموكوپل ارتعاش ايجاد نمايد محيطي كه قرار است درجه آن اندازه‎گيري شود بايد درجه فشار بالايي داشته باشد و ترموكوپل خوب نصب شود يعني تعداد اتصالات مدار اندازه‎گيري حداقل باشد و سيم مثبت و منفي رساناها به هم متصل شود.
عوامل مؤثر بر پايداري ترموكوپل عواملي چون تغيير تركيبات فيزيكي تغييرات ساختاري و اثرات ميدان مغناطيسي مي‎باشند

دانلود مقاله بويلر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد