دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

مقدمه

در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:

((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))………..

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول – بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4
1-1- تعريف مست و مستي 5
1-2- صفات مستي 6
1-3- عوارض مستي 7
1-4- اسباب مستي 8
1-4-1- الكل 8
1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11
1-4-1-2- اندازه مي براي مستي 12
1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم 15
1-4-2- مواد مخدر 16
1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم 24
1-5- نواع مستي  25
1-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي 25
1-5-1-1- مستي تام 26
1-5-1-2- مستي نسبي 26
1-5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست 27
1-5-2-1- مستي ارادي  28
1-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم 30
1-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم 31
1-5-2-2- مستي غير ارادي  32
1-6- تعريف مسئووليت 33
1-7- انواع مسئووليت 34
1-8- اركان مسئووليت كيفري 34

فصل دوم – وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي 38
2-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي 44
2-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار  44
2-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص 46
2-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي 47
2-2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي 48
2-2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم 48
2-2-2- عدم تامين اهداف مجازات 50
2-2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم 52
2-3- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني 53
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي 53
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي 54
2-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي) 55
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني 56
نتيجه گيري و پيشنهاد 58
فهرست منابع 60

مقدمه

 در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:

((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 73

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد