دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تئوری مدیریت

تئوری مدیریت
فهرست مطالب
فصل اول
تئوري هاي مديريت
تئوري كلاسيك
اهميت مديريت
تعريف مديريت
علم و هنر بودن مديريت
تئوري بوروكراسي
نظريه ماكس وبر
تعريف و مفهوم بوروكراسي
عناصر بوروكراسي
جنبه ها و آثار مثبت و منفي بوروكراسي
نظريه مديريت اداري
توانايي هاي مديريتي
اصول مديريت
اصول ارائه شده در مديريت اداري
عناصر تئوري اداري
الف – اصول مديريت
ب- وظايف مديريت
ج- صف و ستاد
د- كميته ها
مديريت علمي ( فردريك تيلور )
چگونگي پيدايش نظريه مديريت علمي
اصول ارائه شده در مديريت علمي
ارائه تجربيات تيلور در اثبات كارآيي مديريت علمي
مكتب روابط انساني ( التون مايو )
تئوري نئوكلاسيك
مطالعات هاثورن
اصول کلاسیک
هدفها
تخصص
هماهنگی
اختیار
کارآیی
مسئولیت
تفویض اختیار
وحدت فرماندهی
حیطه  نظارت
زنجیره کوتاه فرماندهی
توازن
رهنمودهای دیگر
نقد نظریه کلاسیک
منابع و مآخذ
فصل اول
تئوري هاي مديريت
( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي تواند در زمينه رشد و توسعه اقتصادي – اجتماهي كشورها موثر باشد مگر مرداني كه آن را اداره مي كنند بدانند چه كاري    مي خواهند انجام دهند ) .

بنيامين هي گيتر
1-1تئوري كلاسيك
اهميت مديريت
امروزه دگرگوني شايان توجهي در روندي كه ثقل آن بيشتر به سوي نظريه پردازي متمايل بوده رخ داده است و توجه و تاكيد بر واقعيتهاي ملموس دنياي سازماني در برنامه ريزيهاي مربوط به آموزش رشته مديريت روند رو به رشدي را يافته است در واقع از بدو ساخت آگاهانه واقعيتهاي اجتماعي و انساني – اقتصادي و غيره مديريت شناخته شد و شيوه اي گرديد براي هدايت كردن و راهنمايي نمودن عقلاني و منطقي امور از طريق سازمان دادن به فعاليتها و تعيين استراتژي ها براي حصول به هدف يا اهداف مورد انتظار به دنبال اين شيوه برخورد دانش مديريت با مهارت كاربرد مي آميزد و بين آن دو توازن لازم برقرار مي گرد در مديريت دانش و مهارت هر دو ضروري هستند تاكيد بر يكي و غفلت از ديگري به عدم تعادل مي انجامد …………………

 

 

دانلود مقاله تئوری مدیریت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد