دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

فهرست مطالب

فصل 6. 5

ويژگيهاي تحليلي نگاشت… 5

۶.۱       جبر مختلط.. 7

هميوغ مختلط.. 9

تابعهاي متغيير مختلط.. 13

خلاصه. 16

۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان. 17

توابع تحليلي.. 22

خلاصه. 22

۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي.. 23

انتگرال هاي پربندي.. 23

اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس…. 25

نواحي همبند چند گانه. 27

فرمول انتگرال کوشي.. 29

مشتقها 31

قضيه ي موره آ. 32

خلاصه. 34

۶-۵    بسط لوران. 34

بسط تايلور. 34

اصل انعکاس شوارتز. 36

ادامه ي تحليلي.. 37

سري لورن. 40

خلاصه. 43

۶-۶  نگاشت… 44

انتقال. 45

چرخش…. 45

انعکاس… 46

نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار. 48

خلاصه. 53

۶-۷            نگاشت همديس…. 53

خلاصه. 54

فصل 6

تابعهاي متغير مختلط 1

ويژگيهاي تحليلي نگاشت

عددهاي موهومي پرواز شگفت انگيز روح خدايند.اين اعداد هويت دو گانه اي بين بودن ونبودن دارند.

  گاترفيد ويلهلم فون لايب نيتس۱۷۰۲ميلادي

نظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط شامل برخي از قوي ترين و مفيد ترين وپر کاربرد ترين ابزارهاي تحليل رياضي است.براي انکه دست کم تا هدودي اهمييت متغير هاي مختلف را نمايش دهيم چند مبهث از کاربرد هاي انها را به اختصار بر مي شمريم .

۱.در مورد بسياري از زوج تابع هايu v ,همuوهم vدر معادله ي لاپلاس در دو بعد واقعي صدق ميکنند .

 براي مثال يا vياu  را ميتوان براي توصيف پتانسيل الکتروستاتيکي دو بعدي به کار برد . آن گاه ميتوان از تابع ديگري براي توصيف ميدان الکتريکي  Eبهره گرفت  که يک دسته از منحني هاي عمود بر منحني هاي مربوط به تابع اوليه را ارائه مي کند  يک موقعيت مشابه براي هيدروديناميک از يک شاره ايده ال با حرکت غير چرخشي نيز وجود دارد تابع uبايد پتانسيل سرعت را توصيف کند در حالي که تابع  vتابع جريان خواهد بود.

درمواردبسياريکه تابع هاي  u,vمجهولند مي توانيم به ياري نگاشت يا تبديل در صفحه ي مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ي مورد نظر بسازيم .

فرمت : ورد | صفحات:54

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد