دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تابع همگن

تابع همگن
فهرست
بازدهي نسبت به مقياس
قضيه اولر
رابطه بازدهي نسبت به مقياس با هزينه هاي هر واحد نسبت به مقياس
نسبت افزايش هزينه عوامل توليد = نسبت افزايش سطح توليد
صرفه هاي ناشي از مقياس
بهترين تشكيلات از نظر كالايي
در فاصله BC
براي تخمين تابع توليد از روشهاي رگرسيوني
نمايش حالتهاي بازدهي نسبت به مقياس با توجه به منحني هاي بي تفاوتي
تفكيك اثر جانشيني و اثر توليدي ناشي از تغيير قيمت يكي از عوامل توليد
تئوري هزينه
هزينه چه ارتباطي با سطح توليد دارند
تجزيه و تحليل هزينه هاي شركت براساس هر واحد توليد
تعاريف مختلف MC
ظرفيت كارخانه
تحليل هزينه هاي يك بنگاه در دراز مدت
انطباق بازدهي نسبت به مقياس با نمودارهاي مربوطه
انواع بازار
 بازار رقابت كامل
بازار انحصار كامل
ويژگيهاي بازار انحصار كامل
بازار رقابت انحصاري (انحصار ناقص يا رقابت ناقص)
بازار آلگاپولي (چند قطبي، چند مليتي، چند جانبه)
فرايند تصميم گيري يك بنگاه اقتصادي در بازار رقابت كامل
منحني عرضه كوتاه مدت يك بنگاه در بازار رقابت كامل
بازار انحصاري خالص
هدف : حداقل كردن زيان
كنترل انحصار
شرط تعادل
هدف دوم :
دلايل انتقال منحني؛
1-تغييرات امكانات پولي توليد كننده
2-تغييرات قيمت نسبي عوامل
3-تغييرات هر دو عامل 1و2
در نقاط E,B,A سطح توليد يكسان است ولي Tc متفاوت است.
در نقطه E توليد با كمترين هزينه را داريم.

دانلود مقاله تابع همگن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد