دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تاثير شرايط مختلف محيط بر يادگيري

دانلود مقاله تاثير شرايط مختلف محيط بر يادگيري
فهرست مطالبانسان هايي كه ما مي شناسيم و با آنها در ارتباطيم، بر اثر يادگيري به آنچه كه هستند رسيده اند. آنان عادت هاي زندگيشان را آموخته اند، و اين عادت ها و همين طور خزانه معلومات، مهارت ها و شايستگي هاي انسانيشان كه آنان را افراد متمايزي مي سازد، مي‌توانند با يادگيري تغيير يابند.
بزرگسالان افرادي بسيار قابل انطباق هستند و به شايستگي عمل مي كنند. اينكه چگونه توانسته اند از نقطه شروع كودكي فوق العاده متكي به ديگران و نسبتاً بي كفايت بوده اند تا به اين نقطه پيش بروند، پرسشي حائز اهميت و قابل تعمق است. به طور حتم، بخشي از پاسخ به اين پرسش در ساختار وراثتي و درك فرايند تحول (رشد) در جريان نشو و نما نهفته است. بخش ديگر كه به مجموعه شرايط متفاوت در زندگي فرد مربوط مي‌شود، همانا يادگيري است. به طور كلي مشخص شده است كه مهارت هاي انساني، ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگوني فراوانشان، همين طور اميدها، آرزوها، نگرش ها و ارزش هاي انساني از لحاظ تحول تا حد زيادي به رويدادهايي وابسته اند كه يادگيري ناميده مي شود.
اگر شخص بخواهد مي تواند در همين نقطه به تفكر خود در مورد يادگيري پايان دهد و خود را اين گونه قانع سازد كه تحول انسان با تمام تجلياتش به دو عامل رشد و يادگيري و كنش متقابل بين آنها وابسته است. شخص مي تواند در مورد كودك بگويد «او خواهد آموخت» درست همان گونه كه مي گويد «او بزرگ خواهد شد و اين چيزها را پشت سر خواهد گذاشت» و انكار چنين بياناتي بس دشوار است. اما برابر ساختن يادگيري و رشد و نمو به عنوان رويدادهاي طبيعي به منزله ناديده گرفتن مهمترين تفاوت بين آن دو است. عواملي كه بر رشد و نمو اثر مي گذارند به مقدار زياد جنبه ارثي دارند؛ اما، عواملي كه بر يادگيري تأثير مي كنند، اساساً با رويدادهايي كه در محيط زيست فرد وجود دارند، معين مي شوند. وقتي خمير مايه ارثي فرد هنگام بستن نطفه تعيين شد، تغيير در رشد او به آساني ميسر نيست، مگر با تدابير بسيار استثنايي، اما اعضاي جامعه انسان كه خود مسؤل مراقبت از شخص در حال تحول است، بر رويدادهايي كه يادگيري را تحت تأثير قرار مي دهند كنترل زياد دارد. همان طور كه به ما گفته اند «تجربه بزرگترين معلم است». اين بدان معني است كه رويدادهايي را كه فرد در حال تحول، تجربه مي كند- چه در منزل، چه در محيط جغرافيايي و مدرسه، يا در محيط هاي اجتماعي گوناگون ديگر- يادگيري او را مشخص مي سازند، و بنابراين تا حد زيادي نشان مي دهند كه او چگونه فردي خواهد شد.

دانلود مقاله تاثير شرايط مختلف محيط بر يادگيري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد