دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تاثير كارآفريني بر جامعه پذيري دختران

تاثير كارآفريني بر جامعه پذيري دختران
فهرست مطالب
تعريف جامعه پذيري
جامعه پذيري در زنان
كار آفريني وجامعه پذيري زنان
تاثير هويت بر جامعه پذيري
بحران در هويت جنسى
بحران در هويت ملى
بحران در هويت دينى
بحران هويت دختران و راهكارهاى دينى
متفكران دينى و مسأله زن
منابع
 تعريف جامعه پذيري
جامعه پذيري فردپذيرفتن يكسري از ارزشها ،هنجارهاي مورد احترام جامعه از سوي فرد و تطبيق اين ارزشها با ارزشهاي پذيرفتة شخص مي باشد.
جامعه پذيري در زنان
جامعه پذيري زنان از كانالهاي مختلف اجتماعي صورت ميگيرد كه اين كانالها اول از خانواده، مدرسه، گروه دوستان و همسالان شروع مي شود.نقش هر يك از اين كانالها در هر يك از دوره هاي زندگي دختران مهم مي باشد.
موفقيت هر يك از اين كانالها بستگي به تطبيق دختران با هنجارها و ارزشهاي مورد قبول اين نهادها مي باشد.
كار آفريني وجامعه پذيري زنان
كارآفريني تاثير مستقيم بر ميزان جامعه پذيري زنان در جامعه دارد.از آنجائيكه زنان و حقوق آنان از ديرباز مورد تعدي قرار گرفته توجه به نقش كنوني زنان در عرصة كارآفريني حائز اهميت مي باشد.
مشاركت همه جانبه زنان در آموزش عالي و حضور مؤثر آنان در عرصه هاي علم و دانش نشانگر توانمندي و شايستگي آنان است و مي توان آنها را به عنوان پيشگامان توسعه به جامعه معرفي كرد.
اولين همايش «كارآفريني زنان ،جامعه پذيري و چالش هاي پيش رو» توسط انجمن زنان مدير كارآفرين چندي پيش در ساختمان وزارت كار برگزار شد.
افتتاح مراسم با سخنراني فيروز صابر دبير همايش صورت گرفت. وي در ابتداي اين همايش گفت: انجمن زنان مدير كار آفرين براساس نياز جمعي از زنان كار آفرين و با هدف تداوم در نهاد مدني شكل گرفت و توسعه ظرفيت مديريت زنان كار آفرين را در نخستين گام در دستور كار خود قرار داد.
كارآفرينان كساني هستند كه موانع اجتماعي را هر چند تلخ و ناگوار واقعيت هاي اجتماعي پنداشته و در مسير كار آفريني در نقش مولد و مربي با رويش و پرورش مانوس مي شوند و آهنگ دگي و حركت خود را نه در بستر همايتي و اتكا به غير بلكه از طرف توانمندي خود تنظيم مي كنند. مطالعات نشانگر آن است كه جامعه زنان كارآفرين با محدوديت هاي چالش هاي فرهنگي و اجتماعي از يك سو و چالش هاي مالي و اقتصادي از سوي ديگر مواجه هستند………

دانلود مقاله تاثير كارآفريني بر جامعه پذيري دختران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد