دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستم داروخانه

دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستم داروخانه

شناخت سیستم

مقدمه

شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و طراحی سیستمها بیرون نمایی مسائل در جهت ارائه راه حلهای ممکن با استفاده از کامپیوتراست.شناخت حصولی یا تصویری و حضوری یا وجودی است. شناخت بنیانی آنالیست از امکانات سخت افزاری  و نرم افزاری  موجود مسائل مربوطه تا حد بسیار زیادی حوزه شناخت وی از مسائل سیستمهای مورد تحلیل را محدود می کند.باید توجه داشت که شناخت عملکرد کلی سیستمها با تعیین موجودیتها و عناصری که درخارج محیط سیستم با آن در ارتباط هستنددر عمل برای سیستمهای بزرگ مشکل است. چرا که ارتباطات این گونه سیستمها با محیط خارج از آنها بسیار متنوع می باشد.

شناخت سیستم داروخانه:

این داروخانه از 3 بخش تشکیل شده استکه عبارتند از:

1-قفسه سطح فروش

2-انبار مرکزی

3-امور مالی

مقاله تجزيه و تحليل سيستم داروخانه

1-قفسه سطح فروش: این بخش از سه قسمت مجزای دیگر که عبارتند از بخش داروهای ویژه,بخش لوازم بهداشتی و آرایشی,بخش داروهای عادی تشکیل شده است متقاضی برای تامین نیازهای دارویی با این بخش در ارتباط است بخش داروهای ویژه برای بیماران ویژه مانند سل,سرطان و هپاتیت و … می باشد. در این بخش داروهای مخدر را فقط سر پزشک متخصص اطفال ,اعصاب و روان,روان پزشک می توانند تجویز کنند. در بخش لوازم بهداشتی به ازای تحویل کالا به متقاضی فاکتوری صادر گردد در بخش داروهای عادی با دریافت نسخه از بیمار دارو تحويل داده ميشود .در آخر ساعت کاری نسخه بیمارنسخه های بیمه از نسخ آزاد تفکیک می شود ودر آخر ساعت کاری نسخ بیمه به مدیر داخلی تحویل داده می شود روال کاردر این بخش به این صورت است که پس از دریافت نسخه از بیمار ,نسخه از لحاظ تاریخ روز

و تاریخ اعتبار دفترچه,دارا بودن مهر,ارتباط نسخه با داروخانه مغایرت نداشتن نوع داروها با تخصص پزشک و دارا بودن داروها و یا داشتن داروهای مشابه بررسی می شود .و پس از صحت تمام موارد فوق قیمت تک تک داروها تعیین می گردد. و مبلغ سهم بیمار و سهم سازمان بیمه مربوطه و… محاسبه می گردد سپس داروها تهیه شده و به بیمار تحویل داده می شود.

1-انبار مرکزی: موجودی این بخش از طریق سازمان حلال احمر و یا شرکتهای پخش دارو تهیه می شوند. روند کار به این صورت است که ابتدا لیستی از داروها از طرف شرکتهای فوق به داروخانه ارسال می گردد و انباردار با انتخاب داروهای مورد نیاز و تامین اعتبار مالی داروها را تحویل می گردد پس از تحویل دارو مشخصات آنها را ثبت می کندو بعد از گذراندن مراحل اداری و قانونی آنها را در انبار طبقه بندی می کند قفسه سطح فروش داروهای خود را به وسیله مسئول در خواست دارو با ارائه لیست داروهای مورد نیاز از این

بخش تهیه می کند که مقدار و مشخصات داروهای درخواستی نیز طی سندی ثبت می گردد در این بخش در پایان هر سال عملیات انبار گردانی صورت می گیرد که در این عملیات تمامی دفاتر بسته شده و موجودی دفاتر با موجودی عینی انبار مقایسه می گردد تا کسری و اضافی انبار مشخص گردد.

بخش امور مالی در این بخش اسناد ثبت می گردد همچنین تمامی امور مربوطه به حسابها و حقوق پرسنل و عملیاتی مالی در این بخش صورت می گیرد این بخش اعتبار مالی داروخانه را از طریق مدیریت تامین می نما یدهمچنین در صدپرداخت نسخ بیمه را نیز محاسبه و به

سازمانهای مربوطه ارسال می کند در پایان هر سال تراز آزمایشی برای تایین سود و زیان داروخانه تهیه می  شود.انواع نسخه ها در این داروخانه عبارتند از :

1-تامین اجتماعی 2-خدمات درمانی-عادی3- خدمانی درمانی -خاص  4-سایر اقشار -عادی

5-خویش فرما –عادی6- واحد اکتشافی طبس- رایگان 7- واحد اکتشافی طبس 50% 8- واحد

اکتشافی طبس 15% 9-روستایی –عادی 10-روستایی –صادرات 11- روستایی صادرات

رایگان 12- روستایی کشاورزی 13- خویش فرما – خاص 14- صدا و سیما 15- سایر اقشار

خاص 16- روستایی- خاص 17- سایر اقشار- خاص 18- جهاد سازندگی 19- کمیته امداد

(ره) 20- داروهای o.t.c 21- خدمات درمانی سایر اقشار آسیب پذیر 22- آسیب پذیر عادی

23-بانک سپه 23- آسیب پذیری خاص 25- تامین اجتماعی خاص 26-خدمات درمانی

روستایی 27- شرکت نفت و گاز 28- بیمه ایران

اصولا در اکثر صنایع قبل از ایجاد و تولید محصول گرانقیمت نهایی مدلی از سیستم واقعی بنا می کنند این مدل سازی می تواند به صورت ماکتی ا ز یک مجتمع سا ختمانی و یا به صورت مدل ریاضی از چگونگی تغییرات فشار بر بدنه داخلی سیستم ماشین با شد هدف از مدل سازی

آزمون صحت و چگونگی عملکرد محصول قبل از پیاده سازی نهایی است برای مدل سازی صحیح عملکرد سیستم مکانیزه قبل از پیاده سازی آن بر روی کامپیوتر می بایست سیستم مورد نیاز را بررسی و بدون کم و کاست شناخت. نگرش به  عملکرد هر مجموعه و سازمان از دیدگاه مجموعه ای از عناصر عملیاتی مرتبط و روشی موثر برای شناخت عملکرد های کلی آن سازمان یا مجموعه به عنوان یک سیستم و عملکرد

واحدهای آن به عنوان عناصر سیستم است.اصولا کلمه سیستم به مجموعه ای از عناصر که در ارتباط با یکدیگر یک مجموعه عملیاتی

را تشکیل می دهد اطلاق می شود. برای نمونه واحدهای عملیاتی یک سازمان یا اداره را میتوان به عنوان عناصر یک سیستم در نظر گرفت که در ارتباط با هم هدف خاص آن سازمان را تعقیب می نمایند .تحلیل و طراحی یکی از زیبا ترین شاخه های  رشته کامپیوتر است چرا که مرحله ای برای اتصال دانش کامپیوتر با نیازهای کاربردی افراد سازمانها و به طور کلی دنیای خارج از

محیط کامپیوتر است. جالب تر و جذاب تر از برنامه نویسی است چرا که شامل مطالعه ارتباطات  بین افراد کامپیوتر و سازمانها نیز می باشد.

در اینجا سیستمهای کامپیوتری عملیات متنوع و پیچیده تری صورت می گیرد که در انجام هر کدام از آن عملیات نیاز به افراد با تخصص ها و مهارتهای خاص می باشد و  ضرورت دارد که کلیه عملیات مراحل مختلف تکوین و تکامل سیستمهای کامپیوتری به صورت مدرن در اید

یا به عبارت دیگر مستندسازی شود تا اولا سایر متخصصان که در مطالعه و طراحی سیستم مستقیما دخالت ندارند بتوانند با مطالعه آن مستندات نحوه عملکرد سیستم را به راحتی بفهمند ثانیا اگر نیاز به انجام تغییرات یا تصمیمات و اصلاحاتی در سیستم مذبور پیش اید اشخاصی که در نکوین همکاری داشته اند ولی به علت مکانیزم طراحی و نحوه عملکرد را فراموش کرده اند  و یا سایر متخصصان بتوانند با مراجعه به آن مستندات تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را بدهند.

دیاگرام متن

اولین گام برای شناخت وظایف و عملکرد سیستمها با ایجاد دیاگرام متن (context diagram

)آغاز می شود .

دیاگرام متن در واقع مبین عملکرد یک سیستم در ارتباط با محیط جانبی آن است. محیط جانبی اطراف یک سیستم را اشخاص,عناصر و سیستمهای دیگر و یا در اصطلاح موجودیتهای خارجی آن سیستم که با آن در ارتباط هستند را تشکیل می دهند . دیاگرام متن نشان می دهد که با چه داده ها و اطلاعاتی با چه موجودیتهایی در خارج سیستم مبادله می شوند. حال که با مفهوم دیاگرام متن آشنا شدید به بررسی دیاگرام متن سیستم داروخانه امام رضا (ع) می پردازیم.

بنابراین برای سهولت کار سیستم داروخانه را به سه زیر سیستم انبار مرکزی,قفسه سطح فروش و امور مالی تقسیم می کنیم و دیاگرام متن هر یک را به طور جداگانه رسم می کنیم. هدف از دیاگرام متن ارائه کلی  ارتباطات یک سیستم است. لذا حتی الامکان باید سعی نمود که

اطلاعات را سطوح کلی در آن درج کرد.شاید ترسیم دیاگرام متن نقطه ی شروع خوب و ساده ای باشد برای شناخت کلی سیستمها به

نظر  برسد.اما در عمل این طور نیست . در برخی از سیستمها به خاطر گوناگون و وسعت عملیات اولا شناخت اولیه موجودیتهای خارجی و جریانهای اطلاعاتی بسیار دشوار می باشد ,ثانیا به خاطر تعداد زیاد موجودیتها و خطوط جریان ,ترسیم دقیق دیاگرام متن بسیار پیچیده است. اینها مشکلاتی هستند که در آنالیز سیستمها عملا تجزیه شده اند . باید توجه داشت که ترسیم دیاگرام متن در اولین مرحله برای سیستمهای بزرگ بسیار پیچیده و مشکل است زیرا ,تعداد موجودیتهای خاجی و اطلاعات مبادله شوند .

دیاگرام گردش داده ها:

پس از ترسیم دیاگرام متن عملیات ,می توان مدل علیاتی  یک سیستم را در قالب نمودار ی به نام نمودار گردش داده ها  DFD(DATA FLOW DIAGRAM) ترسیم نمود. هدف از ایجاد این دیاگرام ,مدل سازی وظایف یک سیستم در قالب چگونگی جریان و پردازش درون آن سیستم است.

اولین دیاگرام گردش داده ها از تفکیک دیاگرام متن بر اساس پردازه ها یا عملیات و مسئولیتهای کلی سیستم مشخص می گردد. دیاگرام متن مشخص می نماید که چه داده ها و چه اطلاعاتی بین سیستم و موجودیتهای خارجی یا جانبی آن مبادله میشود. دیاگرام ابتدایی گردش

داده ها نشان می دهد که این اطلاعات ورودی و خروجی  در حالت کلی تحت چه پردازشهایی قرار می گیرند و یا اینکه در واقع کدام واحدهای عملیاتی اطلاعاتی,داده ها را از موجودیتهای خارجی در یافت می کند ,این اطلاعات و داده ها چگونه در بین واحدها جریان پیدا می کند و

نهایتا اطلاعات و داده ها از طریق کدام واحدهای عملیاتی خارج و به مو جودیتهای خارجی می رسند. هر یک از این واحدهای عملیاتی را در اصطلاح یک پردازه یاPROCESS گویند.

برای ایجاد دیاگرام ابتدایی گردش داده ها ,دیاگرام جریان مستندات ترسیم می شود. برای این منظور مستطیل یا اصطلاحا جعبه سیاه درون دیاگرام متن را حذف نموده,نشان داده می شود که مستندات ورودی سیستم چه مسیری را در بین واحدهای عملای سیستم طی می کنند.

برای این منظور ,باید نمودار عملیاتی یا در اصطلاح چارت سازمانی  سیستم را در اختیار داشت.

دیاگرام CD:

حالا با در دست داشتن تقسیم بندی عملیاتی سیستم داروخانه می توان دیاگرام جریان مستندات را ترسیم نمود.

برای این منظور مستطیل موجود در مرکز دیاگرام متن را حذف نموده, مشخص می کنند که اطلاعات ورودی خروجی سیستم به چه واحدهای از درون سیستم انتقال می یابد و در ضمن بین این واحدها چه اطلاعاتی جریان دارد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 23

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستم داروخانه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد