دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تزئینات سنگی

تزینات سنگی

مقدمه

سنگه و خرده سنگها

هوازدگی شیمایی

منشع ساختمانهای سنگی

سنگهای آذری

بافت سنگهای آذرین

سنگهای رسوبی

سنگهای شدگی

سنگهای دگرگونی

اقسام سنگهای دگرگون

ساختمان شیمایی سنگها

کربنات ها

سولفات ها

اکسید ها

انواع سنگ

شکل طبیعی سنگ

شکل ساختگی سنگها

انواع سنگ ها ساختمانی

گرانیت

ماسه سنگ ها

سنگهای آهکی

مرمر

گوارتزیت

سنگ مارسی

سنگ برای مصارف ساختمانی

پایداری میکانیک

عملیات ساختمانی سنگ

فساد در سنگ

سنگ ساختمتانی

دوام

ویژگیهای فنی سنگها

مقاومت ضربه ای

ویژگیهای خواص حرارتی

انبساط و انقباظ حرارتی سنگها

هدایت حرارت

مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر یخبندان

بررسی میکروسکوپی سنگها

طبقه بندی سنگها

سنگهای آذری

گرانیت

ویژگیهای گرانیت

طبقه بندی

کابرد

وزن ویژه

جذب آب

رنگ

سنگهای رسوبی

سنگ آهک

خواص سنگ آهک

طبقه بندی سنگ آهک ساختمانی

سختی

جذب آب

مقاومت فشاری

مقاومت در برابر آتش

رنگ

کاربرد

تراورتن

سختی

وزن ویژه

جذب آب

مقاومت فشاری

رنگ

طبقه بندی سنگهای ساختمانی بر پایه کواتز

سنگهای دگرگون

ماریل

سختی

مقاومت

تخلخل

رنگ

سنگ لوح

ویژگیهای سنگ لوح

جدایش پذیری

جذب آب

وزن ویژه

مقاومت

سختی یا الاستیسیته

مقاومت سایشی

مقاومت دربرابر خردگی

ناخالصی های معدنی

طبقه بندی سنگهای لوح

کاربرد سنگهای ساختمانی

پوشش دیوارهای داخلی

کف و پلکان

نما

کف خیابان و پیاده رو

بام

دیوار و سالوده

موج شکن و ساختمانهای بندری

زیر سازی جاده ها

بالاست راه آهن

تزئینات ساختمان

موارد ویژه

نقش برجسته تخته جمشید

ترتیب تراش نقوش برجسته

تذکرات

مدت زمان ایجاد نقوش

سایر نقوش برجسته در تخته جمشید

÷ایان دوره سلطنت داریوش و آغاز دوران سلطنت خشایار شاه

پایان دوره سلطنت خشایار شاه و آغاز دوران سلطنت اردشیر اول

دوران سلطنت اردشیر سوم

تاریخچه معماری صحفه پرسپولیس

صحفه تخت جمشید

صحفه تخت جمشید 380 تا ق. م

صحفه تخت جمشید 470تا 480 ق. م

صحفه تخت جمشید 450 تا 470 ق.م

صحفه تخت جمشید 330 تا 450 ق.م

صحفه تخت جمشید پس از 330 ق.م

پاسارگاد دشت مرغاب

تخت جمشید 57 کیلوتری شیراز

قصر ابونثر یا تخت سلیمان

شش کیلومتری شرق شیراز

نقش رستم کوهستان حاجی آبد

کازرون نقشه برجیسته ساسانی

ویرانه های شهر بیشاپور

نقش برجسته ساسانی در دور رودخانه شاپور

بازار قیصریه لار

مسجد جامع لار

ممسنی نقوش کورانگون دهکده سه تلو

دخمه سنگی مربوط به اود خطر

آتشکده اشکان میل اژدها

قصیر شیرین حجاری شیخ خان

دکان داود سر پل ذهاب

نقوش تاریخی بیستون

طاق بستان 4 کیلومتری کرمانشاهان

امارت تخت مرمر

ایذه آتشکده دره شاهمی یا شمی

تنگ سولک در کوهستان بختیاری

شیر سنگی همدان

فهرست نویافته های باستان شناسی در سالهای 1367 تا 1373 در بناهای معبد آناهیتا

جبهه غربی

کوشه جنوبی غربی

جبهه شمالی

گوشه شمالی شرقی

آغاز بررسی از جبهه غربی

حاصل کاوشهای باستان شناسی از رعس سخره تا پشت دیوار در شمال غربی معبد آنا هیتا

گوشه جنوب غربی

جبهه شمالی شرقی

پیشمایش الکتریکی در بنهای پرستش گاه ناهید

مطالعات آزمایشگاهی

کاربرد ایزار رون در طراحی گوشه جنوب غربی

بررسی علل تضریب

هخمنشیان به سوخت بدون دود دست یافته بودند

بناهای هخامنشی

تالار آپادانا تخت جمشعید

آمگاه خشایار یکم نقش رستم

تزئینات معماری کاخهای هخامنشی

هنر در خدمت ایدولوژی امپراطوری

شوش و تخته جمشعید

هنر در خدمت شکوه و اقتدار امپراطوری

ملت های امپراطوری

کاخ سرستون

کاخ داریوش

کاخ سه درگاهی

حرم جیزه و باغهای معلق بابل

حرم بزرگ جیزه

باغهای معلق بابل

تصاویر

تزئینات سنگ

مقدمه :

سنگ يكي از قديمي ترين مصالحي است كه بشر از بدو زندگي بر روي زمين شناخته است و از آن براي تهيه وسائل مختلف زندگي و همين طور بناي آثار خود سود جسته است . در آثار به دست آمده از جوامعي كه در دوره پارينه سنگي مي زيسته اند ، ابزار كار و اسلحه سنگي ديده شده است . بعد از آن ، اين مصالح فراوان و در دسترس در ساخت بناي ساختمان پرستشگاه ها به كار رفت كه بناي مونوليت ها و تري ليت ها از آن جمله اند .

اين بناها بعداز هزارها سال در تمام جهان به جاي مانده اند تا پيام انسانهاي نخستين را به ما برسانند . در دوره نوسنگي به كارگيري سنگ در ساختمان افزايش مي يابد و بعدها با شناخت بيشتري كه بشر از خواص به كارگيري سنگ هاي گوناگون و ابزار فلزي سبه دست مي آورد ، آثار متنوع و به جاي ماندني از جمله تنديسها ، پرستشگاه ها ، مقابر و كاخ هاي عظيمي از خود به يادگار مي گذارد كه هر يك به عنون عجايب دنياي قديم شناخته شده اند

اين ابنيه در آغاز با قطعات تخته سنگ و بدون ملات ساخته شده اند و در بعضي از آنها از بست و قلاب و اتصالات فلزي استفاده شده است . بعدها بشر ملاتهاي گوناگوني را شناخت و به كار گرفت و به اين وسيله از سنگ هايي با ابعاد كوچك تر استفاده كرد .

برخي از سنگ هاي تزئيني را به طرف مختلف به صورت صفحاتي مي برند و در كف و در نما ، پله ها ، كف پنجره و غيره مورد استفاده قرار مي دهند . نبايد از ياد برد كه مخلوط خرده سنگ با بعضي از مواد چسنبده ، مهم ترني مصالح را در ساختمان تشكيل مي دهد . بتن ، ملات ها ، موزاييك و بعضي از قطعات پيش ساخته از آن جمله اند .

امروزه تنها در ساختمان هاي يادبود و مانند آنها تماماً سنگ به كار گرفته مي شود . اما فراواني و مقاومت آن در مقابل عوامل محيطي باعث شده است كه در قسمت هايي كه ساختمان به زمين مربوط مي گردد يا نقاطي يكه تحت فشار بيشتري مي باشند و به استحكام بيشتري نياز دارد ، از آن استفاده شود.

منشا شكل گيري :

سنگ ها و خرده سنگ ها :

دو فرآيند كوه زايي و كوه سايي در زمين موجب پديد آمدن محصولات سنگي مي شود . شناخت اين دو پديده ما را از شناسايي بهتر انواع سنگ ها كمك مي نمايد .

عوامل هوازدگي يا كوهسايي در زمين شناسي ، هر يك از چند روندي را كه باعث خرد شدن و تغيير شكل مواد سخت سطح زمين و موادي كه با جو در تماس هستند ، هوازدگي مي نامند . به دليل پديده هوازدگي است كه كوهستان ها خصوصيات فيزيكي و شيميايي خود را از دست مي دهند . عوامل فرسايش و هوازدگي به دو گروه شيميايي و فيزيكي تقسيم مي شوند .

هوازدگي شيميايي :

محصول هيدراتاسيون ، انحلال ، هيدروليز ، اكسيداسيون و يا عكل العمل آب هاي اسيدي با املاح تشكيل دهنده سنگ هاست .

هوازدگي فيزيكي : كه بدون هيچگونه تغييرت شيميايي است ، باعث خرد شدن سنگ ها و تغيير شكل آنها به دانه هاي ريزتر مي شود . اين پديده توسط عواملي چون يخبندان ، تغييرات حرارت در جو و در نتيجه انقباض و انبساط ، قوه جاذبه زمين ، رشد گياهان ، باد ، جريان آب و عمل جانوران و مانند اينها شكل مي گيرد .

نتايج مهم ناشي از هوازدگي ، تشكيل خاك و رسوباتي همچون بوكسيت (منبع اصلي تهيه آلومينيوم ) و خاك هاي حاصلخيز و تغيير ماهيت دي اكسيد كربن موجود در جو مي باشد .

عوامل كوه زايي : اگر در واقع تاثيرات هوازدگي را بر پوسته زمين يك فعاليت تحليل برنده برجستگي ها بدانيم و به عنوان يك پديده خارجي بشناسيم ، فشارهاي درون كره مذاب را كه بر پوسته جامد زمين وارد مي شوند ، مي توان فرآيند كوه زايي و خشكي زايي ناميد .

اين فشارها تاثيرات گوناگوني بر روي پوسته زمين مي گذارند و تغيير شكل پوسته زمين را كه گاه در طي ساليان دراز و گاه در مدت زمان كوتاهي انجام مي شوند از اين نيرو سرچشمه مي گيرند . عمده تغييرات عبارتند از :

چين ها : در اثر فشار ، لايه هاي زمين به صورت پيچ و موج هايي در مي آيند كه البته در همه انواع سنگ ها ممكن است اين موج ها پديد آيد ولي در سنگ هاي رسوبي بهتر مشاهده مي گردند و اندازه آن از چند سانتي متر تا چندين كيلومتر متغيير است .

شكستگي ها : تجارب آزمايشگاهي علاوه بر مشاهدات عيني نشان داده اند كه اغلب سنگ ها در برابر نيروي كشش ، مقاومت بسيار كمتري نسبت به نيروي فشار نشان مي دهند . شكستگي ها بيشتر حاصل كشيده شدن سنگ ها هستند و در سنگ هاي سطح زمين رخ مي دهند ، شكستگي هاي طبقات سنگي زمين مي تواند در جهت و اندازه هاي مختلف از چند ميليمتر تا چند كيلومتر باشند .

از انواع شكستگي ها ، ترك با درز مي باشد كه بدون تغيير مكان جداره ها اتفاق مي افتد . ترك ها معمولاً پس از مدتي توسط مواد رسوبي پر مي شوند . درزها براساس زاويه صفحه آنها ، وضعيت درز نسبت به طبقات سنگي اطراف و نحوه تشكيل تقسيم بندي مي شوند .

گسلها : در صورتي كه پديده شكستگي با جابه جايي بخش هاي طرفين آن همراه باشد گسل به وجود مي آيد . اگر گسل ها در سنگ هاي لايه لايه واقع شود به آساني قابل تشخيص است ، معمولاً عوامل فرسايش مانع از ديدن اختلاف سطح بين دو قطعه زمين مي شوند .

آتشفشان : مي دانيم كه در مركز زمين به علت وجود حرارت زياد مواد تحت فاشر فراوان قرار دارند كه در اثر فعل و انفعالات داخل زمين مواد مذاب به طرف پوسته حركت مي كنند و رفته رفته سرد مي شوند ولي گاه از جايي كه پوسته زمين نازكتر است به طرف خارج فوران مي نمايند ، كه اين پديده گاه آرام و گاه با انفجار همراه است .

زلزله : زمين لرزه از ديگر پديده هاي ناشي از فعاليتهاي دروني زمين است و از لرزشهايي كه در اثر شكستن و حركت تند و سريع قطعات شكسته شده در بخش هاي سطحي زمين رخ مي دهد سرچشمه مي گيرد . اگر مقدار انرژي آزاد شده زياد باشد ، عوارض طبيعي و مصنوعي مناطق نزديك به كانون بروز نيرو منهدم مي شوند و محيط اطراف به شدت مي لرزد و گسله هاي موجود فعال و با گسلهاي جيديد پديد مي آيند .

دانلود مقاله تزئینات سنگی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد