كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مقاله تزئینات سنگی
دانلود مقاله تزئینات سنگی

دانلود مقاله تزئینات سنگی

تزینات سنگی

مقدمه

سنگه و خرده سنگها

هوازدگی شیمایی

منشع ساختمانهای سنگی

سنگهای آذری

بافت سنگهای آذرین

سنگهای رسوبی

سنگهای شدگی

سنگهای دگرگونی

اقسام سنگهای دگرگون

ساختمان شیمایی سنگها

کربنات ها

سولفات ها

اکسید ها

انواع سنگ

شکل طبیعی سنگ

شکل ساختگی سنگها

انواع سنگ ها ساختمانی

گرانیت

ماسه سنگ ها

سنگهای آهکی

مرمر

گوارتزیت

سنگ مارسی

سنگ برای مصارف ساختمانی

پایداری میکانیک

عملیات ساختمانی سنگ

فساد در سنگ

سنگ ساختمتانی

دوام

ویژگیهای فنی سنگها

مقاومت ضربه ای

ویژگیهای خواص حرارتی

انبساط و انقباظ حرارتی سنگها

هدایت حرارت

مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر یخبندان

بررسی میکروسکوپی سنگها

طبقه بندی سنگها

سنگهای آذری

گرانیت

ویژگیهای گرانیت

طبقه بندی

کابرد

وزن ویژه

جذب آب

رنگ

سنگهای رسوبی

سنگ آهک

خواص سنگ آهک

طبقه بندی سنگ آهک ساختمانی

سختی

جذب آب

مقاومت فشاری

مقاومت در برابر آتش

رنگ

کاربرد

تراورتن

سختی

وزن ویژه

جذب آب

مقاومت فشاری

رنگ

طبقه بندی سنگهای ساختمانی بر پایه کواتز

سنگهای دگرگون

ماریل

سختی

مقاومت

تخلخل

رنگ

سنگ لوح

ویژگیهای سنگ لوح

جدایش پذیری

جذب آب

وزن ویژه

مقاومت

سختی یا الاستیسیته

مقاومت سایشی

مقاومت دربرابر خردگی

ناخالصی های معدنی

طبقه بندی سنگهای لوح

کاربرد سنگهای ساختمانی

پوشش دیوارهای داخلی

کف و پلکان

نما

کف خیابان و پیاده رو

بام

دیوار و سالوده

موج شکن و ساختمانهای بندری

زیر سازی جاده ها

بالاست راه آهن

تزئینات ساختمان

موارد ویژه

نقش برجسته تخته جمشید

ترتیب تراش نقوش برجسته

تذکرات

مدت زمان ایجاد نقوش

سایر نقوش برجسته در تخته جمشید

÷ایان دوره سلطنت داریوش و آغاز دوران سلطنت خشایار شاه

پایان دوره سلطنت خشایار شاه و آغاز دوران سلطنت اردشیر اول

دوران سلطنت اردشیر سوم

تاریخچه معماری صحفه پرسپولیس

صحفه تخت جمشید

صحفه تخت جمشید ۳۸۰ تا ق. م

صحفه تخت جمشید ۴۷۰تا ۴۸۰ ق. م

صحفه تخت جمشید ۴۵۰ تا ۴۷۰ ق.م

صحفه تخت جمشید ۳۳۰ تا ۴۵۰ ق.م

صحفه تخت جمشید پس از ۳۳۰ ق.م

پاسارگاد دشت مرغاب

تخت جمشید ۵۷ کیلوتری شیراز

قصر ابونثر یا تخت سلیمان

شش کیلومتری شرق شیراز

نقش رستم کوهستان حاجی آبد

کازرون نقشه برجیسته ساسانی

ویرانه های شهر بیشاپور

نقش برجسته ساسانی در دور رودخانه شاپور

بازار قیصریه لار

مسجد جامع لار

ممسنی نقوش کورانگون دهکده سه تلو

دخمه سنگی مربوط به اود خطر

آتشکده اشکان میل اژدها

قصیر شیرین حجاری شیخ خان

دکان داود سر پل ذهاب

نقوش تاریخی بیستون

طاق بستان ۴ کیلومتری کرمانشاهان

امارت تخت مرمر

ایذه آتشکده دره شاهمی یا شمی

تنگ سولک در کوهستان بختیاری

شیر سنگی همدان

فهرست نویافته های باستان شناسی در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ در بناهای معبد آناهیتا

جبهه غربی

کوشه جنوبی غربی

جبهه شمالی

گوشه شمالی شرقی

آغاز بررسی از جبهه غربی

حاصل کاوشهای باستان شناسی از رعس سخره تا پشت دیوار در شمال غربی معبد آنا هیتا

گوشه جنوب غربی

جبهه شمالی شرقی

پیشمایش الکتریکی در بنهای پرستش گاه ناهید

مطالعات آزمایشگاهی

کاربرد ایزار رون در طراحی گوشه جنوب غربی

بررسی علل تضریب

هخمنشیان به سوخت بدون دود دست یافته بودند

بناهای هخامنشی

تالار آپادانا تخت جمشعید

آمگاه خشایار یکم نقش رستم

تزئینات معماری کاخهای هخامنشی

هنر در خدمت ایدولوژی امپراطوری

شوش و تخته جمشعید

هنر در خدمت شکوه و اقتدار امپراطوری

ملت های امپراطوری

کاخ سرستون

کاخ داریوش

کاخ سه درگاهی

حرم جیزه و باغهای معلق بابل

حرم بزرگ جیزه

باغهای معلق بابل

تصاویر

تزئینات سنگ

مقدمه :

سنگ یکی از قدیمی ترین مصالحی است که بشر از بدو زندگی بر روی زمین شناخته است و از آن برای تهیه وسائل مختلف زندگی و همین طور بنای آثار خود سود جسته است . در آثار به دست آمده از جوامعی که در دوره پارینه سنگی می زیسته اند ، ابزار کار و اسلحه سنگی دیده شده است . بعد از آن ، این مصالح فراوان و در دسترس در ساخت بنای ساختمان پرستشگاه ها به کار رفت که بنای مونولیت ها و تری لیت ها از آن جمله اند .

این بناها بعداز هزارها سال در تمام جهان به جای مانده اند تا پیام انسانهای نخستین را به ما برسانند . در دوره نوسنگی به کارگیری سنگ در ساختمان افزایش می یابد و بعدها با شناخت بیشتری که بشر از خواص به کارگیری سنگ های گوناگون و ابزار فلزی سبه دست می آورد ، آثار متنوع و به جای ماندنی از جمله تندیسها ، پرستشگاه ها ، مقابر و کاخ های عظیمی از خود به یادگار می گذارد که هر یک به عنون عجایب دنیای قدیم شناخته شده اند

این ابنیه در آغاز با قطعات تخته سنگ و بدون ملات ساخته شده اند و در بعضی از آنها از بست و قلاب و اتصالات فلزی استفاده شده است . بعدها بشر ملاتهای گوناگونی را شناخت و به کار گرفت و به این وسیله از سنگ هایی با ابعاد کوچک تر استفاده کرد .

برخی از سنگ های تزئینی را به طرف مختلف به صورت صفحاتی می برند و در کف و در نما ، پله ها ، کف پنجره و غیره مورد استفاده قرار می دهند . نباید از یاد برد که مخلوط خرده سنگ با بعضی از مواد چسنبده ، مهم ترنی مصالح را در ساختمان تشکیل می دهد . بتن ، ملات ها ، موزاییک و بعضی از قطعات پیش ساخته از آن جمله اند .

امروزه تنها در ساختمان های یادبود و مانند آنها تماماً سنگ به کار گرفته می شود . اما فراوانی و مقاومت آن در مقابل عوامل محیطی باعث شده است که در قسمت هایی که ساختمان به زمین مربوط می گردد یا نقاطی یکه تحت فشار بیشتری می باشند و به استحکام بیشتری نیاز دارد ، از آن استفاده شود.

منشا شکل گیری :

سنگ ها و خرده سنگ ها :

دو فرآیند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی می شود . شناخت این دو پدیده ما را از شناسایی بهتر انواع سنگ ها کمک می نماید .

عوامل هوازدگی یا کوهسایی در زمین شناسی ، هر یک از چند روندی را که باعث خرد شدن و تغییر شکل مواد سخت سطح زمین و موادی که با جو در تماس هستند ، هوازدگی می نامند . به دلیل پدیده هوازدگی است که کوهستان ها خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را از دست می دهند . عوامل فرسایش و هوازدگی به دو گروه شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شوند .

هوازدگی شیمیایی :

محصول هیدراتاسیون ، انحلال ، هیدرولیز ، اکسیداسیون و یا عکل العمل آب های اسیدی با املاح تشکیل دهنده سنگ هاست .

هوازدگی فیزیکی : که بدون هیچگونه تغییرت شیمیایی است ، باعث خرد شدن سنگ ها و تغییر شکل آنها به دانه های ریزتر می شود . این پدیده توسط عواملی چون یخبندان ، تغییرات حرارت در جو و در نتیجه انقباض و انبساط ، قوه جاذبه زمین ، رشد گیاهان ، باد ، جریان آب و عمل جانوران و مانند اینها شکل می گیرد .

نتایج مهم ناشی از هوازدگی ، تشکیل خاک و رسوباتی همچون بوکسیت (منبع اصلی تهیه آلومینیوم ) و خاک های حاصلخیز و تغییر ماهیت دی اکسید کربن موجود در جو می باشد .

عوامل کوه زایی : اگر در واقع تاثیرات هوازدگی را بر پوسته زمین یک فعالیت تحلیل برنده برجستگی ها بدانیم و به عنوان یک پدیده خارجی بشناسیم ، فشارهای درون کره مذاب را که بر پوسته جامد زمین وارد می شوند ، می توان فرآیند کوه زایی و خشکی زایی نامید .

این فشارها تاثیرات گوناگونی بر روی پوسته زمین می گذارند و تغییر شکل پوسته زمین را که گاه در طی سالیان دراز و گاه در مدت زمان کوتاهی انجام می شوند از این نیرو سرچشمه می گیرند . عمده تغییرات عبارتند از :

چین ها : در اثر فشار ، لایه های زمین به صورت پیچ و موج هایی در می آیند که البته در همه انواع سنگ ها ممکن است این موج ها پدید آید ولی در سنگ های رسوبی بهتر مشاهده می گردند و اندازه آن از چند سانتی متر تا چندین کیلومتر متغییر است .

شکستگی ها : تجارب آزمایشگاهی علاوه بر مشاهدات عینی نشان داده اند که اغلب سنگ ها در برابر نیروی کشش ، مقاومت بسیار کمتری نسبت به نیروی فشار نشان می دهند . شکستگی ها بیشتر حاصل کشیده شدن سنگ ها هستند و در سنگ های سطح زمین رخ می دهند ، شکستگی های طبقات سنگی زمین می تواند در جهت و اندازه های مختلف از چند میلیمتر تا چند کیلومتر باشند .

از انواع شکستگی ها ، ترک با درز می باشد که بدون تغییر مکان جداره ها اتفاق می افتد . ترک ها معمولاً پس از مدتی توسط مواد رسوبی پر می شوند . درزها براساس زاویه صفحه آنها ، وضعیت درز نسبت به طبقات سنگی اطراف و نحوه تشکیل تقسیم بندی می شوند .

گسلها : در صورتی که پدیده شکستگی با جابه جایی بخش های طرفین آن همراه باشد گسل به وجود می آید . اگر گسل ها در سنگ های لایه لایه واقع شود به آسانی قابل تشخیص است ، معمولاً عوامل فرسایش مانع از دیدن اختلاف سطح بین دو قطعه زمین می شوند .

آتشفشان : می دانیم که در مرکز زمین به علت وجود حرارت زیاد مواد تحت فاشر فراوان قرار دارند که در اثر فعل و انفعالات داخل زمین مواد مذاب به طرف پوسته حرکت می کنند و رفته رفته سرد می شوند ولی گاه از جایی که پوسته زمین نازکتر است به طرف خارج فوران می نمایند ، که این پدیده گاه آرام و گاه با انفجار همراه است .

زلزله : زمین لرزه از دیگر پدیده های ناشی از فعالیتهای درونی زمین است و از لرزشهایی که در اثر شکستن و حرکت تند و سریع قطعات شکسته شده در بخش های سطحی زمین رخ می دهد سرچشمه می گیرد . اگر مقدار انرژی آزاد شده زیاد باشد ، عوارض طبیعی و مصنوعی مناطق نزدیک به کانون بروز نیرو منهدم می شوند و محیط اطراف به شدت می لرزد و گسله های موجود فعال و با گسلهای جیدید پدید می آیند .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است