دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تصفيه و پساب صنعتي

تصفيه و پساب صنعتي
فهرست مطالب:
مقدمه. 1
2- منابع و مقادير توليد فاضلاب… 2
2-2 فاضلاب های انساني تولید شده: 3
4-1- كيفيت پساب خروجي: 5
برداشتهاي كلي: 6
مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي: 10
مواد غذایی Nutrients: 10
مواد آلی، معدنی: 10
خصوصيات كيفي فاضلاب كارخانه لبني نيلوفر روز: 10
خصوصيات فاضلاب تصفيه شده 12
فرايندهاي مختلف تصفيه فاضلاب: 13
تصفيه مقدماتي: 14
تصفیه اولیه: 15
تصفیه ثانویه: 15
سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز 17
روش تصفیه: 17
-مشخصات فنی بخشهای مختلف تصفیه خانه: 19
مخزن بیهوازی متعادل کننده: 20
حوض هوادهی: 20
حوض ته نشینی : 20
مخزن تماس کلر: 21
منابع: 22
مقدمه
تمام فاضلابهاي صنعتي به نحوي بر محیط زیست اثر مي گذارند، هنگاميكه در نتيجه اين تاثير ديگر نتوان محيط زيست را به منظور بهترین  بنزين كاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. مي گويند آلودگي بوجود آمده است.
تفاوتهاي زيادي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي بين فاضلابهاي صنعتي و فاضلاب شهري وجود دارد از جمله اينكه ميزان آلودگي فاضلابهاي صنعتي مي تواند از مقادير بسيار كم تا بيش از دهها هزار ميلي گرم در ليتر باشند. كيفيت فاضلاب صنعتي از نظر زماني نيز داراي تفاوتهايي است و در هر دوره بهره برداري دچار تغيیراتی مي گردد. پس مي توان گفت يكي از مهمترين عوامل آلودگي هاي زيست محيطي تخليه فاضلابهاي صنعتي به محيط زيست است، متاسفانه امروزه به دليل گسترش صنايع و بكارگيري ساليانه هزاران تركيب شيميايي جديد در صنايع و ورود قسمتي از آن تركيبات از طريق تخليه فاضلابها، به محيط زيست، برپيچيدگي مسايل آلودگي افزوده شده و مبارزه با آن را دشوار تر كرده است. يكي از صنايعي كه توليد و تخليه فاضلاب آن مشكلاتي را از نظر آلودگي محيط زيست در كشور ها بوجود آورده فاضلاب صنايع لبني هستند.
بطور كلي صنايع لبني به فرآورده هاي متنوعي نظير شير پاستوريزه، پنير، خامه، كره، ماست،… و اطلاق مي شود كه طي فرآيند هاي متفاوتي در  چرخه توليد، از شير خام تهيه شده و پس از طي مراحل و آزمايشات مختلف ميكرو بيولوژيكي، در دسترس عموم قرار مي گيرد و طبيعتا پساب خروجي حاصل از فعل و انفعالات اين صنايع نیز بدليل وفور مواد غذائي و آلودگي بالا، مخاطراتي از جهت زيست محيطي بهمراه دارد……………….

 

 

دانلود مقاله تصفيه و پساب صنعتي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد