دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان

تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان
فهرست مطالب
پيشگفتار1
مقدمه2
فصل اول _ تعليق ساده اجراي مجازات3
فصل دوم _ تعليق توام با مراقبت3
تعريف تعليق اجراي مجازات4
خصوصيات تعليق مجازات 4
تعليق5
سابقه تاريخي تعليق مجازات5
سابقه تعليق اجراي مجازات در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران8
اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق12
اهداف تعليق مجازات12
شرايط شكلي تعليق و محدوده اجرائي و آثار آن17
،شرايط شكلي تعليق اجراي مجازات17
شرايط مربوط به دوران تعليق اجراي مجازات18
قلمرو اعمال تعليق مجازات20
آثار تعليق اجراي مجازات21
تعليق توام با آزادي با مراقبت PROBATION 22
شناخت تعليق توام با مراقبت و مفهوم آن24
تعريف تعليق توام با مراقبت25
ويژگيهاي مفهوم تعليق توام با مراقبت27
عوامل موثر در تحول مفهوم سنتي تعليق 29
مطالعه تطبيقي در خصوص سازمان تعليق مراقبتي و ملاك شايستگي مجرم 31
ملاك شايستگي براي اعطاي تعليق مراقبتي32
نتيجه گيري و پيشنهاد34
منابع37
پيشگفتار
تعليق مجازات به عنوان يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري , از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تاسيس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادينه شده و در قرن بيستم راه كمال را پيموده است.
پيدايش اين نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و انديشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقيقي حقوق جزا و مساعي و تلاش جرم شناسان در پايان قرن نوزدهم است.
بدين لحاظ نهاد تعليق مجازات را مي توان يكي از جلوه ها و بازتاب عقايد طرفداران مكتب تحقيقي در جهت جلوگيري از تكرار جرم و فراهم نمودن زمينه هاي اصلاح و تربيت مجرمين به حساب مي آورد.
مطالعه سوابق تاريخي تعليق مجازات در نظامات كيفر نشان مي دهد كه فكر انديشه علمي راجع به اين نهاد بعد از انديشه علمي راجع به اين نهادينه شدن در قوانين مجازات, در دو مفهوم ابتدايي تعليق ساده و مفهوم پيشرفته آن, تعليق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در اين نوشتار سعي شده تا نقش تعديل كننده تعليق مجازات _ بخصوص مفهوم نوين آن به عنوان كيفر جايگزين زندان درارتباط با مجرمين جوان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد, اميد است تا شايستگي عنوان پژوهشي نوين در خصوصيات خاص اين نهاد در گذشته و حال را بيابد نيز بدين اميد كه اين مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولين قوه قضاييه و سياستگزاران نظام كيفري كشور ما در زمينه تجديدنظر و اصلاح مقررات جزائي (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي) در خصوص نهاد تعليق به روش نوين مناسب با ساختار فرهنگي اجتماعي وقضايي كشورمان گردد و بدين وسيله زمينه تقليل آمار مجرمين _ بويژه مجرمين جوان _ و در نهايت رهايي از نظام سنتي تعليق مجازات فعلي گردد ان شا الله…………..

دانلود مقاله تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد