دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

تعلیم و تربیت فرزندان

فهرست مطالب
مقدمه 1
چکیده 3
مفهوم تربيت 4
تربيت شناخت 5
آغاز تربيت 7
تربيت مداوم 9
تجلي صفات والدين 10
تربيت اطفال از ديدگاه ابن سينا           11
وظيفه ها و تعهدها 12
ايجاد عشق در كودك 13
پرروش در محيط مساعد 13
چند اصل مهم دربارة تربيت 14
اصل اول توجه به حس عزت طلبي فرزند        14
اصل دوم نماز 16
اصل سوم آموزش زندگي و علوم مورد نياز     18
اصل چهارم اندرز و نصيحت 20
راه كارهاي تربيتي اسلام 20
راه كار اول – هماهنگي پدر و مادر در كانون خانواده   20
راه كار دوم – تربيت از راه عمل           21
راه كار سوم – احساس كرامت 23
راه كار چهارم – بازي با كودك             26
راه كار پنجم – محبت 28
راه كار ششم – عدالت 29
راه كار هفتم – پرورش روح و جسم كودك      30
راه كار هشتم – تمرين عادت هاي نيكو       31
درك دنياي زيباي كودك 33
راه كار دهم – تشويق و تنبيه 34
توجه و تغيير رفتار 35
تنبيه 36
راه كار يازدهم – سلام و تحيت 37
كاركرد ارتباطي 40
كاركرد درماني و بازدارنگي 41
كاركرد فكري و عملي 41
منابع و ماخذ …………………
مقدمه
وكذلك خلقنا كم امه وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس و تكون الرسول عليكم شهيدا
و همچنين شما مسلمين به آيين اسلام هدايت كرديم و نيز شما را به تربيت نيكو و اخلاق معتدل آراستيم ، تا گواه مردم باشيد تا نيكي و درستي را ساير ملل از شما بياموزند چنانچه پيامبر را گواه شما كرديم .
از بهترين مسائل زندگي انسان مسدله تربيت است كه پايه و اساس شخصيت حقيقي و حقوقي آدمي مي باشد .
شكل گيري هويت انساني در پرتو تربيت سالم و صحيح و هماهنگ با سرشت و فطرت اوست  و اين مهم امكان ندارد مگر اينكه به هسته مركزي و خمير مايه اصلي نظام تربيتي ، يعني خانواده ، توجه ويژه مبذول شود .
خانواده كه بستر رويش و گهواره پرورش تمام هويت و ساختمان وجودي انسان است اركان اصلي و سنگ بناي آن را زن و شوهر تشكيل مي دهند كه هر يك لباس آسايش و آرامش همديگر هستند و به تعبير رسا و گوياي صحيفه هميشه نوراني قرآن ، مايه مودت و رحمت يكديگرند .
در سايه اين لطف بيكران الهي و ايجاد اين لطف و انس و عشق است كه شاهد رويش
غنچه ها و دسته گلهاي هميشه سبز و با طراوت و شاداب زندگي خواهيم بود .آن آرامش و سكينه حاصل نمي شود مگر اينكه فضاي حاكم و روابط زوجين عشق و رحمت و مودت باشد و همه آفات زندگي از سرزمين كوچك خانواده ريشه كن شده و راه را براي رويش اين گلهاي پاك فراهم و هموار كردد .اين مهرباني و الفت و اين انس و رحمت و رأفت همان گهواره و آغوش مهري است كه با
زمزمه هاي  حيات بخش خود ، آهنگ روح نوازش كودكاني پرورش خواهد داد كه نويد حركت و پويايي جامعه انساني و اميد فرداي روشن و نوراني است …………..

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد