دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

فهرست مطالب

فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش.

 مقدمه………………………………………….

 بيان مسأله……………………………………..

 اهميت و ضرورت تحقيق……………………………..

 هدف‌هاي تحقيق……………………………………

 فرضيه‌ها………………………………………..

 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق……………………..

فصل دوم ـ پيشينه پژوهش…………………………..

 اختلال وسواس فكري ـ عملي………………………….

 اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي………………….

 علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي……………………..

 معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي……………

 همه‌گيرشناسي…………………………………….

 اختلال وسواس فكري ـ عملي و خانواده…………………

 سير و پيش‌آگهي…………………………………..

 ويژگي‌هاي باليني…………………………………

 همايندي………………………………………..

 تشخيص افتراقي…………………………………..

 رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكري ـ عملي با انواع اختلالات

 سبب‌شناسي……………………………………….

 عوامل زيست عصبي ـ رسانه‌ها………………………..

 ايمني‌شناسي عصبي (نوروايمنولوژي)…………………..

 مطالعات انجام شده با تصويربرداري مغزي……………..

 وراثت‌شناسي……………………………………..

 ساير داده‌هاي زيستي………………………………

 عوامل رفتاري……………………………………

 عوامل رواني…………………………………….

 درمان………………………………………….

 دارو درمان……………………………………..

 مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين………………

 روان‌درماني……………………………………..

 روان‌جراحي………………………………………

 ساير درماني…………………………………….

 EEG و امواج مغزي………………………………..

 روش ارزيابي EEG…………………………………

 الكتروآنسفالوگرافي كمي…………………………..

 الكتروآنسفالوگرافي و اختلال وسواس فكري ـ عملي……….

 نوروفيدبك………………………………………

 تحقيقات انجام شده در زمينه نوروفيدبك………………

فصل سوم ـ روش‌شناسي پژوهش…………………………

 طرح پژوهش………………………………………

 جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري……………………..

 ابزارهاي پژوهش………………………………….

 نحوه جمع ‌آوري اطلاعات…………………………….

 آموزش نوروفيدبك…………………………………

 دارودرماني……………………………………..

 فصل چهارم ـ نتايج……………………………….

 مقدمه………………………………………….

 اطلاعات جمعيت‌شناختي………………………………

 مقايسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس ميزان بهبودي درهر3موقعيت آزمايش

 مقايسه اندازه اثر در 3 موقعيت آزمايشي……………..

 مقايسه معناداري ميانگين‌ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ واليس در 3 موقعيت آزمايشي

 آزمون فرضيه‌ها…………………………………..

 فصل 5ـ بحث در نتايج……………………………..

 خلاصه طرح پژوهشي و يافته‌ها………………………..

 بحث در نتايج در پرتو يافته‌هاي پيشين……………….

 نتيجه‌گيري………………………………………

 محدوديت‌ها………………………………………

 پيشنهادات………………………………………

 منابع………………………………………….

پيوست‌ها

دانلود مقاله تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد