دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي

تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي
فهرست  مطالب
تجزيه وتحليل شغل
مراحل تجزيه وتحليل شغل
روشهاي تجزيه وتحليل شغل                                                      
عنوان شغل شما چيست؟                                                            
نكات مهم در مصاحبه                                                                
مزايا ومعايب مصاحبه       
پرسشنامه
مصاحبه گروهي
نشست متخصصان
ثبت وقايع
پرسشنامه تجزيه وتحليل سمت
كدام روش بهتر است؟
تنظيم شرح شغل وشرايط احراز شغل
تنظيم شرح شغل
تنظيم شرايط احراز شغل
كاربرد تجزيه وتحليل شغل
تجزيه و تحليل شغل بر عهده كيست؟                                           
مشكلات تجزيه وتحليل شغل                                                       
روش مديريت علمي                                                                   
روش انگيزشي                                                                         
روش سيستمي                                                                         
روش مبتني بر ويژگيهاي عامل انساني 
طبقه بندي مشاغل
تعاريف و مفاهيم طبقه بندي مشاغل
نتيجه مقاله
منابع
تجزيه وتحلیل شغل
مقدمه
سازمان در تعریف ،سیستمی عقلایی است که درآن گروهی افراد برای رسیدن به اهدافی مشترک واز پیش تعیین شده آگاهانه و به طور منظم با یکدیگر مشارکت می کنند.(1)سازمان زمانی ایجاد می گردد که رسیدن به هدف ،ازعهده یک فرد بتهایی خارج باشد ؛پس پایه واساس سازمان در مجموع ،وظایفی است که به وسیله اعضای آن انجام می گیرد .بدیهی است که این وظایف باید متناسب با یکدیگر ،دارای هماهنگی ودر جهت رسیدن به اهداف سازمان باشند .بنابراین ،تجزیه و تحلیل وشناخت مشاغل در سازمان ،بخش مهمی از وظایف مدیریت منابع انسانی محسوب می شود.
تجزیه و تحلیل شغل :
تجزیه وتحلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می گردد و اطلاعات کافی درباره آنها جمع آوری وگزارش می شود .باتجزیه وتحلیل شغل معلوم می شودهرشغل چه وظایفی راشامل می شود وبرای احراز وانجام شایسته آن چه مهارتها ،دانشها ،وتوانائیهایی لازم است . بنابه تعریف دیگری تجزیه وتحلیل شغل ،شرح خلاصه وظایف و مسئولیتهای شغل ،رابطه آن شغل با مشاغل دیگر ،دانش و مهارتهای لازم برای انجام دادن آن ،وشرایط کاراست . ناصرمیر سپاسی (1376 )تجزیه و تحلیل شغل را چنین تعریف می کند. روش جمع آوری ومطالعه اطلاعات کامل در زمینه وظایف و فعالیتهای هر شغل به منظور تعیین ماهیت ،عوامل تشکیل دهنده و مسئولیت های مربوط به آن عبارت دیگر تجزیه شغل (کار شکافی )عمل کشف ،مطالعه و ثبت جنبه های مشخص و اساسی هریک از مشاغل در سازمان است .مطالعه وبررسی اینکه شغل چگونه باید انجام گیرد ،معمولا”بعد از تجزیه و تحلیل شغل صورت می پذیرد و وظیفه ای است که برعهده متخصصان روش سنجی یا مهندسان صنایع است ……….

دانلود مقاله تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد