دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی

تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی
فهرست مطالب
رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك
مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط در رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله
پيوستن به WTO
منبع:
رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك
عصري را كه در آن به سر مي‌بريم عصر جهاني شدن ناميده‌اند. رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط صنعتي در دنياي رقابتي امروز كسب سهم مناسبي از بازار جهاني و حفظ سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار داخلي است. با توجه به نقش موثر عامل نيروي انساني در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنايع كوچك و متوسط كشور از يك سو و توجه به شرايط جامعه جهاني و وضع موجود كشور از سوي ديگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انساني بيش از پيش ضرورت مي‌يابد.
با اين وجود و عليرغم بودجه كلاني كه سالانه از سوي سازمانها به امر آموزش اختصاص مي‌يابد، تاكنون نتايج ملموس و رضايت بخشي در اين زمينه حاصل نگرديده كه عمده‌ترين دليل اين امر را مي‌توان در عدم وجود استراتژي مناسب آموزشي در طراحي نظام آموزشي كارا و اثربخش در بخش صنعت دانست.
اهداف طرح
بر اساس استراتژي آموزشي شركت شهركهاي صنعتي اهم اهداف آموزش در واحدهاي صنعتي به شرح ذيل تعيين گرديده‌است………….

عصري را كه در آن به سر مي‌بريم عصر جهاني شدن ناميده‌اند. رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط صنعتي در دنياي رقابتي امروز كسب سهم مناسبي از بازار جهاني و حفظ سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار داخلي است. با توجه به نقش موثر عامل نيروي انساني در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنايع كوچك و متوسط كشور از يك سو و توجه به شرايط جامعه جهاني و وضع موجود كشور از سوي ديگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انساني بيش از پيش ضرورت مي‌يابد.
با اين وجود و عليرغم بودجه كلاني كه سالانه از سوي سازمانها به امر آموزش اختصاص مي‌يابد، تاكنون نتايج ملموس و رضايت بخشي در اين زمينه حاصل نگرديده كه عمده‌ترين دليل اين امر را مي‌توان در عدم وجود استراتژي مناسب آموزشي در طراحي نظام آموزشي كارا و اثربخش در بخش صنعت دانست.
اهداف طرح
بر اساس استراتژي آموزشي شركت شهركهاي صنعتي اهم اهداف آموزش در واحدهاي صنعتي به شرح ذيل تعيين گرديده‌است………….

 

دانلود مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد