دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه  آهن خالص را نمی توان به طریق صنعتی تهیه کرده آهن با درصد خلوص ۹۹۱۷/۹۹ در آزمایشگاه ها قابل تهیه است. آهن ساخته شده در آزمایشگاه ها ۰۰۸۳/۰ درصد ناخالصی دارد و در حدود ۲۷ عنصر را در بر می گیرد که اهم ترکیبات آن عبارتند از کربن، سیلیسیم، گوگرد، فسفر (عناصر دائمی همراه آهن) و سایر ناخالصی ها از قبیل هیدروژن، ازت، کلسیم، منیزیم و غیره. هر نوع ناخالصی روی خواص آهن تأثیر می گذارد، مثلاً اگر مقدار درصد کربن آهن از ۰۲/۰ درصد به ۱/۰ درصد افزایش پیدا کند، هدایت حرارتی آهن را از ۱۷۷/۰ به ۱۳۴/۰ کاهش می دهد. تأثیر ناخالصی های غیرفلزی (فسفر، گوگرد، اکسیژن، ازت و هیدروژن) حتی به مقادیر بسیار ناچیز روی خواص آهن، به مراتب زیادتر از ناخالصیهای فلزی است. از قبیل مس، نیکل، منگنز و غیره است……………..

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

د) فهرست مطالب

فصل اول: شناخت فلز آهن

۱-۱) طبیعت و خواص آهن

۱-۲) سنگهای معدنی آهن خالص

۱-۳) خواص بلوری آهن خالص

۱-۴) فرآیند استخراج آهن (متالورژی استخراجی آهن)

۱-۵) انواع آهن

۱-۵-۱) آهن خام (لخته)

۱-۵-۱-۱) خواص آهن خام (لخته)

۱-۵-۲) آهن کار شده

۱-۵-۲-۱) خواص و کاربرد آهن کار شده

فصل دوم: چدن شناسی عمومی

۲-۱) طبیعت چدن ها

۲-۲) خصوصیت چدن ها

۲-۲-۱) برتری ها

۲-۲-۲) کاستی ها

۲-۳) انواع چدن ها

۲-۳-۱) چدن برای مقاصد عمومی (معمولی)

۲-۳-۱-۱) چدن مالیبل (چدن چکش خوار)

۲-۳-۱-۲) چدن سفید

۲-۳-۲) چدن برای مقاصد ویژه (آلیاژی)

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

۲-۴) متالورژی چدنها

۲-۴-۱) سیستم آهن – کربن – سیلیسیم

۲-۴-۱-۱) کربن معادل

۲-۴-۲) حضور کربن در چدن

۲-۴-۲-۱) کربن آزاد (گرافیت)

۲-۴-۲-۲) کربن ترکیبی (کاربید)

۲-۴-۳) ساختار زمینه ها در چدن

۲-۴-۳-۱) فریت

۲-۴-۳-۲) پرلیت

۲-۴-۳-۳) سمنیت

۲-۴-۳-۴) آستیت (اوتسیت)

۲-۴-۳-۵) بینیت و مارتنزیت

۲-۴-۳-۶) کاربیدها

۲-۵ ) تأثیر عناصر در چدن

۲-۵-۱) عناصر عمده

۲-۵-۱-۱) گوگرد (S)

۲-۵-۱-۲) منگنز (Mn)

۲-۵-۱-۳) فسفر (P)

۲-۵-۲) عناصر جزئی

۲-۵-۳) عناصر آلیاژی

۲-۵-۳-۱) نیکل (Ni)

۲-۵-۳-۲) کرم (Cr)

۲-۵-۳-۳) مولیبدن (Mo)

۲-۵-۴-۳) وانادیم (Va)

۲-۵-۳-۵) سیلییم (Si)

۲-۵-۳-۶) مس (Cu)

۲-۵-۳-۷) آلومینیوم (Al)

۲-۵-۴) عناصر گازی

۲-۵-۴-۱) اکسیژن (O)

۲-۵-۴-۲) نیتروژن (ازت N)

۲-۵-۴-۳) هیدروژن (H)

۲-۶) موارد استعمال چدن ها

۲-۶-۱) چدن خاکستری (ریختگی)

۲-۶-۲) چدن مالیبل (چکش خوار)

۲-۶-۳) چدن داکتیل (نشکن)

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

فصل سوم: چدن شناسی تخصصی

۳-۱) چدن خاکستری

۳-۱-۱) متالورژی چدنهای خاکستری

۳-۱-۲) ساختار میکروسکوپی در چدنهای خاکستری

۳-۱-۲-۱) گرافیت (G)

۳-۱-۳) ریخته گری چدن خاکستری

۳-۱-۳-۱) مواد شارژ

۳-۱-۳-۲) مسئله‌ی تلقیح مواد در ریخته گری چدن خاکستری

۳-۱-۳-۲-۱) عملکرد تلقیح

۳-۱-۳-۲-۲) مواد تلقیح

۳-۱-۳-۲-۳) روش های تلقیح

۳-۱-۳-۲-۴) اثر مواد تلقیح

۳-۱-۳-۲-۵) ارزیابی عملکرد تلقیح

۳-۱-۳-۳) متالورژی ذوب چدن خاکستری

۳-۱-۳-۳-۱) گرافیت زایی

۳-۱-۴) انجماد چدن خاکستری

۳-۱-۴-۱) گرایش انجماد به تشکیل چدن سفید

۳-۱-۴-۲) گرایش انجماد به تشکیل چدن خاکستری

۳-۱-۴-۳) اصول فرآیند انجماد

۳-۱-۴-۴) ساختار چدن خاکستری در دمای محیط

۳-۱-۴-۵) اثر ضخامت

۳-۲) چدن داکتیل (نشکن)

۳-۲-۱) مبانی ساخت چدن داکتیل

۳-۲-۲) کاربرد چدن داکتیل

۳-۲-۳) متالورژی چدن داکتیل (نشکن)

۳-۲-۳-۱) انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن

۳-۲-۳-۲) تعادل آهن و گرافیت

۳-۲-۳-۲-۱) کربن معادل

۳-۲-۳-۲-۲) انجماد هیپویوتکتیکی

۳-۲-۳-۲-۳) انجماد هیپر (هایپر) یوتکتیکی

۳-۲-۳-۲-۴) مکانیزم کروی شدن گرافیت

۳-۲-۴) ریخته گری چدن داکتیل (نشکن)

۳-۲-۴-۱) مواد شارژ

۳-۲-۴-۲) ملاحظات کیفی، شیمیایی و متالورژیکی در حین ذوب

۳-۲-۴-۲-۱) کربن دهی

۳-۲-۴-۲-۲) کنترل گاز مذاب

۳-۲-۴-۲-۳) گوگرد زدایی

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

۳-۲-۴-۲-۴) انتخاب ترکیب شیمیایی

۳-۲-۴-۲-۵) اثر کربن معادل

۳-۲-۴-۳) اثر درجه حرارت بارریزی

۳-۲-۴-۴) فرآیند کروی سازی

۳-۲-۴-۴-۱) مشکلات افزدون منیزیم به شکل خالص

۳-۲-۴-۴-۲) روشهای مختلف کروی سازی

۳-۳) چدن با گرافیت فشرده (CGI)

۳-۳-۱-۱) ریزساختار

۳-۳-۱-۲) ترکیب شیمیایی

۳-۳-۱-۳) خواص مکانیکی و فیزیکی

۳-۳-۱-۳-۱) خواص کششی

۳-۳-۱-۳-۲) هدایت حرارتی

۳-۳-۱-۳-۳) جذب ارتعاش

۳-۳-۱-۳-۴) قابلیت رشد و پوسته شدن

۳-۳-۲) ریخته گری چدن با گرافیت فشرده

۳-۳-۲-۱) عملیات ذوب و تهیه مذاب چدن با گرافیت فشرده

۳-۳-۲-۲) مواد قالبگیری

۳-۳-۳) کاربردهای صنعتی چدن با گرافیت فشرده (CGI)

۳-۳-۴) مقایسه چدن با گرافیت فشرده در مقابل چدن های خاکستری و نشکن

۳-۳-۴-۱) در مقایسه با چدن خاکستری (مزایا CGI)

۳-۳-۴-۲) در مقایسه با چدن نشکن (مزایا CGI)

فصل چهارم: تئوری چدن دوگونه (G&D)

۴-۱) مقدمه ای بر چدن دو گونه (G&D)

۴-۲) مقدمه ای بر مسئله‌ی تکنولوژی

۴-۳) تشریح تکنولوژی ساخت…………..

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک کنید             جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابـل ویرایش می باشـد         فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۷

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت چدن دوگونه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد