دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها

تکنولوژی آموزشی و رسانه ها
فهرست مطالب
مقدمه
چكيده
تعريف تكنولوژي
تعريف آموزش از ديدگاه هاي مختلف
تدابير آموزشي
تعريف تكنولوژي آموزشي
تاريخچه تكنولوژي آموزشي
تاريخچه تكنولوژي آموزشي از جنبه اول
تعريف رسانه و وسائل آموزشي
تحقيق درباره رسانه ها
تكنولوژي آموزشي از جنبه دوم
تكنولوژي آموزشي از جنبه سوم
تحقيقات عكس العمل هاي شناختي در مواجهه با رسانه ها
اصول انتخاب رسانه
الگوي انتخاب رسانه آموزشي
حداكثر بهره وري از فناوري
رسانه هاي ديداري
انواع نمايشگرهاي اطلاع رساني
انواع نمونه هاي اصلي
كارافزاري هاي آموزشي
كامپيوتر چگونه مي تواند به افراد در يادگيري كمك كند؟
اينترنت در خدمت معلمان و كارشناسان آموزش و پرورش
منابع و مآخذمقدمه
هر جا سخن از ترجمه و تبدیل علوم محض و یافته های علوم نظری به علوم کاربردی و تجویزی به میان آید، در حقیقت از تکنولوژی بحث شده است. تکنولوژی گرچه جدید است ولی کاربرد این مفهوم شاید همزاد تاریخ بشری باشد. بشر از ابتدایی ترین مراحل زندگی خود هر گاه به پدیده ای راه می یافت، یا رابطه بین دو یا چند عامل را شناسایی می کرد، برای حل مشکلات مختلف زندگی خود از این دانش استفاده می کرد.
به تبدیل دانش از مرحله پدیده ها، یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها، به دستورالعملها یا دانش کاربردی، تکنولوژی گفته می شود.
چكيده
امروزه نتایج حاصل از بررسی موضوعات مشخص علوم نظری به صورت «مفاهیم، قوانین و نظریه های گوناکون »استخراج، جمع آوری و طبقه بندی می شود. هدف از این کار، دستیابی به یک شناخت دقیق و جامع از موضوعات است. این شناخت به صورت خام و به خودی خود، اغلب برای حل مسائل روزمره بشری قابل استفاده نیست و لازم است موارد کاربردی آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد تا پس از حصول نتایج مثبت، عملا در خدمت بشر قرار گیرد.
در بررسي حاضر سعي بر اين است كه در رابطه با تكنولوژي آموزشي و ربط آن به رسانه ها بحث شده . معلم مسئول است که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. در ادامه برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی نيز بررسیهایی انجام شد.

دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد