دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان

جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان
فهرست مطالب
ملاحظات تاريخي.. 7
ملاحظات تاريخي.. 8
اقوام و نژادها 9
ملاحظات جغرافيايي.. 11
موقعيت جغرافيايي.. 11
آب وهوا 13
ملاحظات سياسي.. 14
قانون اساسي.. 20
ويژگيهاي قواي سه گانه. 21
شوراي وزراء. 22
قوه قانونگذاري.. 22
قوه قضا ئيه. 23
ملاحظات اقتصادي.. 24
سيستم اقتصادي [40]. 24
امورمالي.. 27
بخشهاي اقتصادي.. 28
معادن. 29
صنايع. 30
ملاحظات علمي.. 31
نرخ افراد با سواد. 33
جمعيت.. 36
رشدجمعيت.. 37
مهاجرت.. 37
زبان وخط.. 40
ارتباطات.. 41
مطبوعات.. 42
راديو وتلويزيون. 42
پذیرش وتحصیل در دانشگاههای لهستان. 44
ساختارآموزشي.. 44
اصلاحات ساختاري.. 47
بانک ING در لهستان[1]. 53
پي نوشت ها : 58
ملاحظات تاريخي
نام بين ا‌لمللي جمهوري خلق لهستان پولند [1] و نام محلي آن پولسكا [2] است . [3] پلني نام فرانسوي كشورلهستان است. [4] بنا به يك روايت افسانه اي حدود بيش از يكهزارسال پيش درسرزمين كنوني لهستان قومي زندگي ميكرده‌اندكه به نامLAH خطاب ميكردند.
وقتي نخستين باردرلهستان دولت مستقلي تشكيل شد به همين مناسبت نام قديمي رابه اين سرزمين اطلاق مي كردند درنتيجه مردمان اوليه اين كشورله ناميده شدند.كشورهاي شرق نيز به تبعيت از همسايگان وسرزمينهاي دور وبر لهستان اهالي و ساكنين آنجا را له مي ناميدند.امپراطوري عثماني،ترك ها و تاتارهاكه قسمت اعظمي از سرزمينهاي اروپاي شرقي امروز را تصرف كرده بودندبه سوي مرزهاي شرقي وجنوبي لهستان پيشروي
مي كردندواطراف آنراكاملا احاطه كرده بودند به نام له [5] وسپس لهستان را ازملتهاي همسايه و اطراف اين سرزمين اقتباس نمودند،پس از آنها ،ايراني ها نيز به تبعيت از تركان عثماني به اين كشور لهستان مي گفتند ودراصل نا‌م را از ترك ها فراگرفتند.علاوه براين جاي گفتگو ست كه غيراز اقوام له ،قوم و قبيله هاي ديگري نيز درنواحي مركزي لهستان مي زيستندكه آنان به پولني [6] يا پولوني مشهور بودند . [7]
ادوارباستاني وتاريخي كشور لهستان مانند ادوار تاريخي بسياري ازملل متمدن روي زمين آميخته به افسانه وقصص و حكايات اغراق آميز و شگفت انگيز است.
بنابر اسناد قطعي ومطمئن آغاز تاريخ كشور ملت لهستان رابايد از نيمه اول قرن10ميلادي (قرن 4هجري )محسوب داشتكه با مقايسه باتاريخ ايران از آغاز زمامداري هخامنشيان تاريخ لهستان مدت پانزده قرن جوانتر وجديدتر است.حدود ده قرن پيش بعضي از اقوام اسلا و مانند پولانها ويسلانها و سيلزينها درتحت فشاراقوام ژرمني نژاد ازمساكن اصلي خود رانده شده دركناره هاي رودهاي وارتا ،ويستول وادرسكونت اختيارنموده و هسته مركزي دولت لهستان رابراي مقابله با اقوام مهاجم و متعرض تشكيل دادند.

دانلود مقاله جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد