دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله جنون در حین رسیدگی به جرم

جنون در حین رسیدگی به جرم

 چكيده

موضوع درگيري بيماران رواني با قانون و ارتكاب رفتار مجرمانه يكي از مشكلات رسيدگي‌های قضايي است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصين روانپزشكي رأي خود را درباره متهم به اختلال رواني صادر مي‌نمايند. بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران مي‌گذرد و در طي تغييرات قوانين، به اجمال سخن از اختلالات رواني (خصوصاً جنون) و تأثير آن بر مسئوليت كيفري به ميان آمده است.

بطور كلي در روزگار ما عقيده بر اين است كه اجراي كيفرها درباره بزهكار مجنون با هيچ يك از هدف هاي مجازات ها يعني اصلاح و تربيت بزهكار و عبرت آموزي ديگران سازگار نيست.

اين مقاله سعي دارد رويكرد سيستم عدالت کيفري ايران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نمايد.

فهرست

چکیده 3

مقدمه 7

کلیات 8

فصل اول : جنون در حین رسیدگی

گفتار اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون 10

1- اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني10

2- اهليت11

مبحث اول : اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري )11

مبحث دوم: جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي11

مبحث سوم : اعمال مجنون ادواري در مال آينده 12

مبحث چهارم : اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير مالي12

مبحث پنجم : مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي13

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی (جنون19

مبحث اول : بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین 21

مبحث دوم : مسئوليت كيفري مجانين در ايران25

مبحث سوم : نگاهي اجمالي به مسئوليت كيفري بيماران رواني در آمريكا و چند كشور اروپايي27

مبحث چهارم : موضوعی بودن مساله جنون و تشخیص آن27

الف: جنون از موضوعات است نه احکام27

ب: تشخیص جنون28

مبحث پنجم: سیستم حقوق رومی در رابطه با وضعیت اشخاص مختل المشاعر29

الف) نظریه مکتب تحققی نسبت به اشخاص مختل المشاعر29

ب: نظر به کارشناسان دماغی29

مبحث ششم: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون و نحوه احراز جنون30

بند اول: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون30

الف: در قانون: 30

ب: در فقه31

بند دوم: جنون مجرم 32

فصل دوم : مسئولین کیفری و مدنی محنون در فقه

گفتار اول : مسئولین کیفری و مدنی محنون در فقه35

مبحث اول : تعریف جنون 36

مبحث دوم : تعریف مجنون 37

مبحث سوم :پیشینه تاریخی جنون از نظر مقررات قانونی و فقه اسلامی 37

مبحث چهارم :مقایسه و تطبیق میان برخورد قانونگذار در قوانین 39

گفتار دوم :مقایسه بین قوانین 1304 و 1352 و1370 39

مبحث اول : تطبیق بین فقه و قانون از نظر مجرمیت 40

مبحث دوم :رویه قانونگذار فرانسه بر مجرمیت یا عدم مجرمیت مجنون 42

مبحث سوم : مسئولیت مجانین 42

مبحث چهارم :سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران44

مبحث پنجم : صورجنون و احکامش در عدم مسولیت کیفری 46

مبحث ششم:تبیین دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی و تعیین مسوولیت آنها 47

بند اول :تبیین دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی 47

بند دوم:تعیین مسئولیت دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی47

مبحث هفتم:جنون در حین ارتکاب جرم 48

مبحث هشتم :آثار و نتایج جنون و ضوابط حاکم بر آن 52

نتيجه گیری 54

پیشنهاد58

منابع و ماخذ 59

60Abstract

  مقدمه

جنون در لغت به معني پوشيده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح كسي كه بر اثر آشفتگي روحي و رواني عقلش پوشيده مانده و قوه درك و شعور را از دست داده است مجنون مي نامند. در واژگان فقهي جنون و عقل در مقابل هم به كار رفته است. عقل مهمترين ركن مسئوليت است. جنون به معني مصطلح كلمه عبارت است از افول تدريجي و برگشت‌ناپذير حيات رواني انسان، يعني توانايي درك، احساس و اختيار.

با نگاهي به تاريخ تحولات كيفري و با ديدن تشتت آراي قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون مي‌توان دريافت كه در گذشته‌هاي دور رويه‌اي يكسان در برخورد با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانين وجود نداشت اما با تبيين اين واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسي و پزشکی قانونی و حركت جوامع و حكومت ها به سوي عدالت شاهد حركت به سوي وحدت رويه‌اي براي برخورد و تعامل با اين مقوله در سراسر جهان مي‌باشيم. در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي  و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتواني فرد از تشخيص درست و نادرست نيز با ناآگاهي فرد از نتيجه رفتار خود است.

دانلود مقاله جنون در حین رسیدگی به جرم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد