دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ

جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ (TIG-MIG)

فهرست مطالب
مقدمه ۳
اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ ۴
انواع روشهای جوشکاری با گاز خنثی ۶
مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری TIG 9
راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری TIG 12
ایجاد قوس ۱۴
طرز کار جوشکاری به روش GTAW ( TIG) 16
طرز کار جوشکاری به روش GTAW (TIG) 19
آماده سازی کار برای انجام جوشکاری ۲۱
نحوه انجام جوش MIG 22
اصول کار جوشکاری به روش GMAW (MIG) 26
روشهای مختلف جوشکاری MIG 28
روش اسپری یا ذره پاشی ۲۹
روش انتقال عمقی (قطره پاشی) ۳۱
کارگاه جوشکاری MIG 32
مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری MIG 34
راه اندازی کارگاه ۳۵
عملیات جوشکاری ۳۷
جوشکاری MIG با روش اتصال کوتاه ۳۹
جوشکاری TIG به روش اتصال کوتاه ۴۰
تکنیک های جوشکاری TIG 42
جوشکاری MIG با سیم جوش روپوش دار ۴۴
جوشکاری با قوس‌الکتریکی در پناه گاز محافظ و به کمک الکترودزغالی ۴۵
نقطه جوش با استفاده از گاز محافظ ۴۶
مروری درباره دستورات حفاظتی ۴۷
مقدمه
تجربه نشان داده که درصورتیکه بتوانیم از ورود هوا به منطقه جوش پیشگیری کنیم جوش از خواص شیمیائی و فیزیکی بهتری برخوردار خواهد بود. در این جا کلمه هوا به مخلوطی از گازهای اکسیژن هیدروژن نتیتروژن و بخار آب که همگی باعث کاهش کیفیت جوش می شوند اطلاق می گردد. باید اضافه کرد که اکسیدهای فلزی و گرد و غبار و ذرات پراکنده در هوا نیز باعث کاهش کیفیت جوش می گردند.
در بسیاری از مراحل جوشکاری با قوس الکتریکی و همچنین لحیم کاری و لحیم کاری سخت گازهای حاصل از سوختن پوشش الکترودها و همچنین گازهائی که مخصوص این کار پیش بینی شده اند از ورود و تماس هوا و دیگر عناصر مضر به منطقه جوش جلوگیری می کنند……….

دانلود مقاله جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد