دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت

فهرست مطالب
1- تعريف جوش ترميت
2- تاريخچه فرايند جوشكاري ترميت  
3- فرايند جوشكاري ترميت  
4- كنترل دما در جوش ترميت  
5-روشهاي مختلف جوشكاري ترميت  
1-5- جوشكاري ترميت فشاري  
2-5- لحيم كاري ترميتی  
3-5- جوشكاري ترميت ذوبي  
6- مدل انتقال حرارت در جوشكاري ترميتي 
7- متالورژي جوش ترميت 
8- نحوه انجام فرايند جوش ترميت  
1-8- عمليات مقدماتي  
2-8- علميات ريخته گري  
3-8- عمليات پاياني
9- كاربرد هاي جوش ترميت
10- مزايای جوش ترميت
11- مزاياي جوشكاري ريلهاي آهن به يكديگروساختن ريلهای طويل
12- معايب ومحدوديتهای جوش ترميت
13- وسايل و تجهيزات مورد نياز در جوشكاري ترميت
1-13- بوته
2-13- تهگلدان
3-13- قالبها و مدلهاي ريخته گري
4-13- فشفشه
5-13- مشعل پيش گرم سازي
6-13- دستگاه برش هيدروليك
7-13- دستگاه سنگ زني
14- حفاظت وايمني در جوش ترميت
15-انبار كردن پورد ترميت
16- منابع ومراجع
1-تعريف جوش ترميت (ASTM):
 نوعي جوش ذوبي مي باشد كه در آن اتصال دو فلز به همديگر بعد از گرم شدن بوسيله فلزي با دماي بالا كه واكنشي آلومينوترميك راپشت سر گذاشته انجام مي شود وفلز مايع كه از واكنش اكسيد فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر كننده عمل مي كند.اين پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گيرد.
2-تاريخچه فرايند جوشكاري ترميت:
يكصد و بيست سال پيش 1898 پروفسور دكتر هانس گلداشميت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اكسيد آنها بر پايه واكنش احياي اكسيد توسط يك احيا كننده مناسب شد.
اين روش در سال 1920 در جوش ريل تراموا در آمريکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگيری زودتر اين روش در آلمان اشاره شده است. در سال 1933 از جوش ترميت برای گسترش ريلهای طويل استفاده شد و استفاده از اين جوش در مصارف الکتريکی از سال 1938 آغاز شده است.پيشرفتهای اين روش در طی جوشکاری ريلها در بخش بعدی آورده شده است.
3- فرايند جوشكاري ترميت:
اكسيدهايي كه توسط آلومينيوم احيا مي شوند واكنش احيا به واكنش آلومينوترمي معروف بوده و اين واكنش اساس فرايند جوشكاري ترميت مي باشد. واكنش آلومينوترميك مربوط به احياي آهن بصورت زير نوشته مي شود:
Fe­­2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe + 760KJ at 2450°c
1Kg (thermite) = 524g(Fe) + 427g(Al2O3) + 181500 cal
در اين فرايند واكنش بين اكسيد آهن و آلومينيوم رخ داده و در نهايت مذاب آهن و اكسيد آلومينيوم
توليد مي شود. دماي واكنشc  ˚2800- c  ˚2400 مي باشد. مطالعات انجام شده روي مكانيسم واكنش آلومينيوم با اكسيد آهن، نشان داده است كه اين واكنش در دو مرحله يكي در دمايc  ˚960 و ديگري در دمايc ˚1060 انجام مي شود. در دماي c  ˚960 محصولات واكنش Fe2O3  و Al2O3 مي باشد كه بصورت زير نوشته مي شود:
9Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 6 Fe2O3 + 6FeO

دانلود مقاله جوشکاری ترمیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد