دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله خصوصي سازي و كاستي هاي

«خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي»

مفاهيم و تعاريف:

انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند.

«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».

«ولجانوسكي» (Veliganovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.

«بس» (Bos) خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل اطمينان نداشتن به كارآيي بخش عمومي بيان مي كند.

به طور كلي خصوصي سازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويتها به مكانيزم بازار است و از همين روست كه عبارت «بازار گراكردن» شايد جامع ترين تعريفي باشد كه از خصوصي سازي شده است. از اين ديدگاه پديده و مفهوم خصوصي سازي نه فقط به معناي تغيير مالكيت، بلكه به اين معني است كه تا چه حد عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار آورده شده است.

اهداف خصوصي سازي

خصوصي سازي ابزاري براي  نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم اقتصادي متفاوت است. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك اقتصاد متمركز و دستوري به يك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است.

در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي دولت و اقداسي براي ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است.

به طور كلي مهمترين اهداف خصوصي سازي را مي توان چنين برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي

افزايش كارآيي

كاهش كسر بودجه و بدهيهاي ملي

تعديل مقررات (مقررات زدايي)

افزايش رقابت

گسترش بازار سرمايه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به غير از صنايع مادر، هدف از واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي عبارت است از:

1- ارتقاي كارآيي فعاليتها

2- كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي و غير ضروري

3- ايجاد تعادل اقتصادي

4- استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور

منابع

21 و 3 و 2و 1- خصوصي سازي با تركيب مطلوب «دولت و بازار» دكتر محمود متوسلي تهران- موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بندهاي 37-4 و 1-8 و 2-8 و 3-8.

23 و 6- «خصوصي سازي از تئوري تا عمل»، شركت سرمايه نگذاري سازمان صنايع ملي ايران.

7- روزنامه همشهري، شماره 1905، مورخ 26/5/1378.

20و18و16و14و13و8- «خصوصي سازي شرايط- تجربيات» سازمان صنايع ملي ايران.

«بررسي كارآيي بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران»- «بررسي شيوه هاي خصوصي سازي و تاثير آن بر عملكرد شركتهاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران»، سال 1375.

«شرايط خصوصي سازي و بررسي كارايي مديران شركتهاي واگذار شده».

«تاثير خصوصي سازي بر افزايش كارآيي شركتهاي خصوصي شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران».

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 42

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده دیگر عناوین اقتصادی برروی لینک زیر کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصي سازي و كاستي هاي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد