دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله خوردگي در چاه هاي نفت و گاز

دانلود مقاله خوردگي در چاه هاي نفت و گاز

– خوردگي در چاه هاي نفت و گاز

مقدمه

از سال 1950 به بعد، صنعت بهره برداري و استخراج نفت و گاز ،  پيشرفت هاي زيادي كرده است. متاسفانه اين پيشرفت ها منجر به بروز خوردگي ها و شكست هاي شديدتري نيز شده است . سيستم هاي بهره برداري ثانويه به وسيله بخار، گاز و پليمر ها باعث بروز شكست هاي غير منتظره اي در قطعات شده است.

با كمتر شدن منابع و ذخاير نفت و گاز، نياز به حفر چاه هاي عميق تر، روز به روز افزون تر مي گردد. با عميق تر شدن چاه ها ، فشار و دماي انتهاي چاه نيز افزايش مي يابد و بديهي است كه مشكلات ناشي از خوردگي نيز افرايش يابد،  بطوري كه گزارش شده است ، امروزه چاه هايي با عمق (9100m) 30000 ft  و دماي (400-500 F) 200-260  C  نيز حفر مي شوند. خوشبختانه با پيشرفت علم و تكنولوژي در صنايع مختلف از جمله استخراج نفت و گاز ، پيشرفت هاي جالبي نيز در زمينه روش هاي مانيتورينگ ( پايش ، ديده باني) و كنترل خوردگي ، صورت گرفته است . بروز چنين حالتي باعث مي شود كه نياز به مهندسين خوردگي محسوس تر از قبل شود. با اين وجود بايد اعتراف كرد كه هرچقدر هم كه روش هاي خوردگي ، پيشرفت كنند باز هم شكست ها و خوردگي هايي بروز مي كند كه نشانگر اين مهم است كه شناخت خوردگي و روش هاي كنترل آن ، باعث كاهش خسارات مي گردند نه توقف آنها!بطور كلي خوردگي هايي كه در چاه ها و وسايل مرتبط با آن رخ مي دهند بسيار شبيه به خوردگي هاي خطوط لوله مي باشند. با اين تفاوت كه شرايط فشار و دما، بيشتر و طبيعتا  خوردگي هاي شديدتري رخ   مي دهد.

بطور كلي مراحل استخراج را به دو دسته تقسيم مي كنند. يكي بهره برداري اوليه و ديگري بهره برداري ثانويه .  در بهره برداري اوليه ، فشار ذخاير نفتي به حدي است كه قادر است نفت را به سطح زمين منتقل كند. مخازن گاز نيز معمولا جزء اين نوع بهره برداري قرار مي گيرند، چرا كه فشار گاز در ذخاير ، همواره بيشتر از فشار اتمسفر مي باشد. هنگامي كه مخازن نفتي دچار افت فشار شدند ( پس از گذشت سالها)  به كمك تكنيك هاي مختلفي نفت را به سطح زمين مي رسانند. در حقيقت در بهره برداري ثانويه، با اعمال فرآيندهاي جانبي ، به صورت مصنوعي ( نه طبيعي) باقيمانده نفت را استخراج مي كنند. تجربه نشان داده است كه بهترين تكنيك ها  تحت بهترين شرايط قادرند تا 80%  نفت موجود در مخازن را استخراج كنند.  متداول ترين روش هاي بهره برداري ثانويه عبارتند از : تزريق گاز (معمولاCO2) ، تزريق آب ( معمولا آب استخراج شده از خود چاه استفاده مي شود، انتخاب مواد جهت تجهيزات تزريق آب در چاهها بر اساس NACE RP0475  انجام مي گيرد) و پمپاژ كردن ،  لازم به ذكر است كه ساختمان و طراحي انتهاي چاه تاثير زيادي بر روي نحوه تزريق ممانعت كننده هاي  خوردگي مي گذارد ( اصلي ترين روش جنت كنترل خوردگي در تجهيزات داخل چاه ،  تزريق ممانعت كننده هايي با پايه نيتروژن / فسفر / گوگرد [N/P/S]  مي باشد).  لازم به ذكر است كه مشخصات لوله هاي حفاري در API 5D  موجود است در حاليكه مشخصات تيوب و جداره هاي چاه در API 5CT  موجود مي باشد.

انواع خوردگي

بطور كلي خوردگي در تجهيزات در چاه هاي نفت و گاز ، بسيار شبيه به خوردگي خطوط انتقال مي باشد با اين تفاوت كه به دليل وجود دما و فشار بيشتر،  خوردگي ها كمي شديدتر  مي باشند.  قبل از مطالعه گونه هاي خورنده در چاه ها ،  لازم است كه بطور مختصر درباره  فازهاي مختلف صحبت شود. بطور كلي در چاه ها  با سه فاز آب / گاز / نفت  مواجه هستيم .  چاه هاي گاز حاوي  هيدروكربنهاي گازي ( متان {ماده غالب حدود 805} + اتان + پروپان + بوتان)  و آب ( بصورت مايع  و بخار كه با كاهش دما و فشار در حين بالا آمدن از تيوب چاه ، كندانس مي شود) و نفت ( كه شامل ميعانات گازي {پروپان و بوتان} نيز مي شود)  مي باشند.  چاه هاي نفت نيز حاوي هيدروكربنهاي مايع و آب  و مقداري گاز ( متان و اتان) مي باشند.  لازم به ذكر است كه همواره عناصر مضري نظير CO2,H2S3و نمك ،  در چاه ها موجود    مي باشند كه معمولا مقداري از آنها در آب چاه  حل مي شوند.

خوردگي ميكروبي

ميكروارگانيزم هاي موجود در كانال ، آب ( آب دريا، آب خنك كننده و …)  و يا خاك ، نه تنها باعث بروز خوردگي در خطوط لوله خواهند شد،  بلكه پتانسيل حفاظت ( در حفاظت كاتدي)  را نيز تغيير مي دهند. باكتري ها ، انواع مختلفي  داشته كه جهت سهولت كار ، آنها را به دو گروه 1 SRB, 2 SRB  تقسيم ميكنند.  انواع SRB، بي هوازي بوده و با مصرف كردن سولفات، توليد سولفيد( سولفيد هيدروژن،  H2S) كرده و باعث افزايش خوردگي و تغيير پتانسيل حفاظت ( ودر نتيجه ، پيچيده شدن و مشكلتر شدن اعمال حفاظت كاتدي) مي شوند.  باكتريهاي SOB،  هوازي بوده و با مصرف سولفيدها ،  توليد سولفات ( مثل اسيد سولفوريك) مي كنند. اين نوع باكتري قادر است كه درصد اسيد سولفوريك را در سطح فولاد،  تا ميزان 10%  نيز افزايش دهد. بديهي است كه  تحت چنين شرايطي ، خوردگيهاي شديدي در خطوط لوله ،  رخ خواهد داد. خوردگيهاي ميكروبي ، بطور معمول بصورت خوردگي موضعي ( حفره)  بروز مي كنند.  جدول 1  اسامي باكتريهاي معروف  را در دو گروه SRB, SOB  به همراه شرايط زيست محيطي  و فلزي  را كه مورد هجوم قرار مي دهند ، ذكر مي كند.

يكي از راههاي عملي جهت تشخيص  وقوع خوردگي ميكروبي ، چكاندن يكي دو قطره  اسيد كلريدريك بر روي  منطقه  خورده شده (  محصولات خوردگي )  مي باشد.  چرا كه  اگر خوردگي  ميكروبي  رخ داده باشد، بوي گند ( تخم مرغ گنديده )  ناشي از آزاد شده H2S  به مشام مي رسد.  راههاي ديگر تشخيص خوردگي ميكروبي ،  آزمايشگاهي مي باشند و لازم است كه نمونه مورد نظر را پس از خارج سازي از محيط ، سريعا  به آزمايشگاه منتقل كرد ( كمتر از بيست و چهار ساعت) تا ميكروارگانيزمها  زنده مانده و بتوان آزمايشات  لازمه را روي آنها انجام داد.

فهرست مطالب

مقدمه1

انواع خوردگي2

خوردگي ميكروبي3

برخي راه هاي مقابله با خوردگي ميكروبي7

خوردگي ميكروبي در صنعت نفت8

صنايع حفاري در خشكي و دريا و افزايش استخراج نفت9

توليد و فراورش نفت10

پالايشگاههاي نفت و پتروشيمي ها11

ارزيابي روشهاي كنترل  خوردگي  ميكروبي  در صنعت نفت13

روشهاي فيزيكي مقابله با خوردگي ميكروبي در صنعت نفت 14

روشهاي شيميائي مقابله با خوردگي ميكروبي در صنعت نفت14

میکروارگانیزمهای عامل خوردگی18

باکتریهای اکسید کننده آهن20

باکتریهای اکسید کننده گوگرد21

باکتریهای ازت 22

مواد و روشها 23

نتیجه گیری26

ميكروبيولوژي درخدمت  صنعت نفت29

منابع32

منابع

 1. A.P.H.A, AWWA. (1990), Standard methods , 9010, B. 1, 9060, A. 1,3,4, and 9060 B.1. USA.
 2. A.P.H.A, AWWA. (1991), Standard methods , 9215 A.6. USA.
 3. A.P.H.A, AWWA. (1991), Standard methods , 9240 D.1.e USA.
 4. A.P.H.A, AWWA. (1991), Standard methods , 9240 D.1.h USA.
 5. A.P.H.A, AWWA. (1991), Standard methods , 9240 D.1.i USA.
 6. Armbruster, H. etal (969), Appl. Microbiol. 17: 320-321
 7. Bergey’s manual of systematic bacteriology , 1989, vol: 3, P: 1811, Williams & Wilkins, USA.
 8. Bergey’s manual of systematic bacteriology , 1989, vol: 3, P: 1820, Williams & Wilkins, USA.
 9. Emde, etal (1992), water Res. vol: 26: 169-175.
 10. Kearns J.R. & Little B.J. 1994 Microbiologycally Influenced Corrosion Testing. ASTM Publication, USA.
 11. Korbin G. 1993. A Practical Manual on Microbiologically Influenced Corosion NACE International. USA.
 12. Mercer , A.D. etal. 1983 , Microbial Corrosion Proceedings. The Metals Society, London. U.K.
 13. Mara D.D. etal (1970) Appl. Bacteriol. 33: 543-552
 14. Emde, etal (1992), water Res. vol: 26: 169-175.

23-Corrosion Controk in Petroleum Production; NACE, Texas, 1979.

24-Corrosion Control & Monitoring in Gas Pipelines & Well Systems; NACE, Texas, 1990.

25-NACE, Standard test method, TMO, 194-94, item No. 21224- (1994). USA.

26-Obuekwe. C.O.etal (1981). Corrosion – NACE, Vol: 37. No. 8, p: 461-7.

27-Videla, H.A. 1996. Manual of Biocorrosion. CRC Press. USA.

 1. Mercer , A.D. etal. 1983 , Microbial Corrosion Proceedings. The Metals Society, London. U.K.
 2. Mara D.D. etal (1970) Appl. Bacteriol. 33: 543-552

30- ، تيوباسيلوس فروكسيدانس عامل بالقوه خوردگي در صنايع، مجموعه مقالات چهارمين كنگره ملي خوردگي، اصفهان ، ايران.

31- نقش باكتريهاي هوازي در خوردگي آهن ، مجموعه مقالات چهارمين كنگره ملي خوردگي ، اصفهان ، ايران.

 

 فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 44

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله خوردگي در چاه هاي نفت و گاز
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد