تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود مقاله دوغ کره، در تهیه نوشیدنیهای تخمیری
دانلود مقاله دوغ کره، در تهیه نوشیدنیهای تخمیری

دانلود مقاله دوغ کره، در تهیه نوشیدنیهای تخمیری

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

دوغ کره

۱-۱ تعریف

۱-۲ ترکیبات دوغ کره

۱-۲-۱ پروتئین ها

جدول ۱-۲ پروتئین های دوغ کره

۱-۲-۱-۱ کازئین

۱-۲-۱-۲ پروتئین های سرم

۱-۲-۱-۲-۱ β- لاکتوگلوبولین

۱-۲-۱-۲-۲ α- لاکتالبومین

۱-۲-۱-۲-۳ ایمونوگلوبولین ها

۱-۲-۱-۲-۴ پروتئوزپیتون

۱-۲-۳ چربی

۱-۲-۴ املاح

۱-۲-۵ ویتامین ها

۱-۲-۶- اسیدهای آلی

۱-۳ موارد کاربرد: دوغ کره

فصل دوّم

تهیه نوشیدنی تخمیری از دوغ کره

تهیه نوشیدنی تخمیری از دوغ کره

۲-۱ استارترهای لاکتیکی

۲-۱-۱ طبقه بندی

۲-۱-۱-۱ استارترهای مزوفیل

۲-۱-۱-۲ استارترهای ترموفیل

۲-۱-۲ تولید ترکیبات بازدارنده توسط اسید لاکتیک باکتری ها

۲-۱-۳ عوامل موثر بر فعالیت استارتر

۲-۱-۳-۱ محیط رشد

۲-۱-۳-۲ وجود ترکیبات بازدارنده در محیط

۲-۱-۳-۲-۱ بقایای آنتی بیوتیک ها

۲-۱-۳-۲-۲ باکتریوفاژها

۲-۱-۴ استارتر دوغ کشت داده شده

۲-۱-۵ ثبات اسید لاکتیک باکتری ها در فرآورده های لبنی تخمیری

فصل سوم :

۳-۱ روند تخمیر و توسعه طعم در دوغ کشت داده شده

۳- ۲ معایب طعم دوغ کشت داده شده

فصل چهارم

آزمایشات انجام شده برروی نوشیدنی دوغ کره

۴-۱ دوغ کره

۴-۱-۱ وزن مخصوص

۴-۱-۲ اسیدیته

۴-۱-۳ ماده خشک

۴-۱-۴ خاکستر

۴-۱-۵ چربی

۴-۱-۶ پروتئین

۴-۱-۷ لاکتوز

۴-۱-۸ کلسیم

۴-۱-۹ فسفر

۴-۱-۱۰ سدیم

۴-۱-۱۱ پتاسیم

۲-۴ تولید دوغ کشت داده شده

۴-۳ آزمایشات ارگانولپتیک دوغ کشت داده شده

۴-۵ آزمایشات فیزیکوشیمیایی دوغ کشت داده شده

۴-۵-۱ PH و اسید یته

۴-۵-۲- آب انداختن

فصل پنجم

خواص درمانی نوشیدنی دوغ کره

خواص درمانی نوشیدنی دوغ کره

۵-۱ کاهش شدت بیماری عدم تحمل لاکتوز :

۵-۲ کاهش کلسترول پلاسما

۵-۳ فعالیت ضد توموری

 چکیده

دوغ کره محصول جانبی فرآیند کره زنی است که به دو صورت شیرین و ترش وجود دارد که از نظر ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی، واجد کلیه مواد جامد شیر به استثناء چربی می باشد.

دراین تحقیق سعی برآن است که از دوغ کره، در تهیه نوشیدنیهای تخمیری استفاده گردد بنابر تحقیقات دانشمندان و محققین کشورهای پیشرفته، خصوصاً در دهه اخیر مبنی بر خواص غذایی و بویژه خصوصیات دارویی فراوانی که این فرآورده دارد و با توجه به اینکه تاکنون این فرآورده در صنایع لبنی ایران جایگاهی نداشته و در بین اکثریت مردم ایران ناشناخته می باشد و از طرفی به لحاظ وابستگی صنایع نوشابه سازی ایران به شرکت های نوشابه سازی خارجی و عدم وجود نوشابه مغذی و مطلوب داخلی می توان از دوغ کره به عنوان ماده ای جهت ساختن یک نوع نوشابه ایده آل استفاده نمود.

امید است که نتایج حاصل از این تحقیق بتواند محصولی مناسب و مغذی را به صنایع لبنیات و نوشابه سازی ایران مغرفی نموده تا پاسخگوی تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای بوده و همچنین در پیشگیری و درمان برخی از بیماریها در کشورمان مفید باشد.

مقدمه

مقدمه

شیر و فرآورده های آن از دیرباز جایگاه خاصی در فرهنگ غذایی اقوام و ملل مختلف داشته اند و در هر سرزمین به تناسب عادت ها و سنت های مردم آن، محصولات گوناگون و متنوعی از شیر تهیه شده که در اثر مرور زمان و روابط بین ملت ها به سایر نقاط گیتی گسترش یافته است. امروزه در میان دهها نوع فرآورده لبنی، کره از موقعیتی ویژه و استثنایی برخوردار است، و به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی در رژیم غذایی انسان مطرح می باشد.

نگاهی گذرا به میزان تولید جهانی کره در فاصله سالهای ۸۶-۱۹۸۱ نشان می دهد که در سال ۱۹۸۱ تولید جهانی کره بالغ بر ۶/۶ میلیون تن بوده است، که نسبت به سال قبل از آن ۳/۲ درصد کاهش یافته است۱. این افت به علت کاهش قابل توجه تولید در کشورهای اروپایی که بزرگترین عرضه کنندگان کره در جهان محسوب می شوند می باشد. صرف نظر از نوسانات تولید در طی سالهای ۸۶-۱۹۸۰ تولید جهانی کره در سال ۱۹۸۶ با ۲/۲ درصد رشد نسبت به سال ماقبل به سطح ۸/۷ میلیون تن رسید، به گونه ای که متوسط تولید جهانی در فاصله زمانی مذکور معادل ۵/۷ میلیون تن بوده است. از این میان متوسط سهم گروه کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری با ۵/۳ میلیون تولید، بالغ بر ۵/۴۶ درصد بوده است. از سوی دیگر متوسط کل مصرف جهانی کره در سالهای ۸۳-۱۹۸۱ ، بالغ بر ۸/۵ میلیون تن بوده است. در سال ۱۹۸۵، این رقم به حدود ۳/۶ میلیون تن افزایش یافته است. در سال ۱۹۸۶ نیز کل مصرف جهانی تقریباً  در همین حد قرار داشته است. طی سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ ، مصرف جهانی کره در مقایسه با تولید جهانی آن کمتر بوده که این امر باعث افزایش بیش از پیش ذخایر گردیده است. به هر حال در اکثر کشورهای جهان، با بکارگیری تدابیری جهت افزایش مصرف، میزان مصرف کره تا حدودی در سال ۱۹۸۶ نسبت به سال ۱۹۸۵ افزایش یافت.

میزان تولید کره در ایران در سال ۱۳۶۰، بالغ بر ۶۹ هزار تن بوده است. در همین سال میزان کره پاستوریزه تولید شده در حدود ۱۱ هزار تن بوده است. در سال ۱۳۶۱ تولید کره با ۵/۱ درصد کاهش به ۶۸ هزار تن رسیده است. در سال های ۶۲ و ۶۳ تولید در سطح ۷۰ هزار تن باقی مانده است. طی سالهای مذکور میزان تولید کره پاستوریزه بالغ بر ۲۵ و ۲۱ هزار تن گردیده است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد میزان تولید کره در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) در حدود ۷۰ هزار تن بوده و پس از افزایش در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) به حدود ۷۱ هزرا تن رسید. در سال ۱۳۶۵ نیز تولید در همین سطح قرار داشته است. بر طبق آمار بازرگانی خارجی کشور(گمرک) در سال ۱۳۶۴ کل میزان واردات کره بالغ بر ۵۰ هزار تن بوده است، که از کشورهای آلمان شرقی، آلمان غربی، ایرلند، دانمارک، هلند، استرالیا، اروگوئه و زلاندنو صورت گرفته است. واردات کره طی سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ نشان می دهد که از حدود ۱/۵۰ هزار تن در سال ۶۴ شدیداً به ۱۶ هزار تن کاهش و مجدداً به ۸/۶۰ هزار تن در سال ۱۳۶۶ افزایش یافته است. میزان مصرف ظاهری کره در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۰۰۰/۱۳۰ تن بوده است. در سال ۱۳۶۱ با ۱۰% کاهش به ۱۱۷ هزار تن رسیده است. طی سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ مصرف کره با رشدی به ترتیب معادل ۱/۱۷ و ۷/۰ درصد به ۱۳۷ و ۱۳۸ هزار تن بالغ گردیده است در سالهای بعد از میزان مصرف کاسته شده به طوری که نهایتاً‌در سال ۱۳۶۵ به ۹۳ هزار تن رسیده است.۱ – بازار جهانی لبنیات از سری انتشارات بازار جهانی کالا، شماره ۱۴- تیرماه ۱۳۷۰

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است