دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله راههای تصفیه فاضلاب

راههای تصفیه فاضلاب

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1- مواد آلي
1-1-1- اندازه‌گيري مواد آلي
1-2- گياهان
1-2-1- گياهان غوطه ور
1-2-2- گياهان شناور
1-2-3- گياهان حاشيه‌اي
1-3- گياهان شناور
1-4- گياه آزولا (مقدمه)
1-4-1- جغرافياي گياهي
1-4-2- پراكنش بوي آزولا در روي كره زمين  
1-4-3- پراكنش آزولا توسط انسان
1-4-4- تاريخچه حضور آزولا در ايران
1-4-5- آرايه شناسي
1-4-6- زيست شناسي آزولا
1-4-7- توليد مثل آزولا
1-4-8- فيزيولوژي آزولا
1-4-9-  معماي رشد در ايران
1-4-10- برآورد ميزان اين گياه در ايران – سطح- وزن
1-4-11- منافع گسترش و هدايت آزولا
1-4-12- مضرات گسترش بي‌رويه
1-5- خانواده هناسه
1-5-1- عدسك آبي
1-5-2- گسترش جغرافيايي
1-5-3- پراكندگي در ايران
1-5-4- اهميت اقتصادي
فصل دوم: مواد، وسايل و روشها
2-1- تهيه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 گلوكز
2-2- تهيه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 لاكتوز
2-3- تهيه نوترينت (C, B, A)
2-4- روش تهيه مواد و محلولهاي شيميايي آزمايش COD
2-5- روش استاندارد كردن FAS
2-6- آزمايشات مرحله اول (بشر)
2-7- آزمايشات مرحله دوم (پتري ديش)
2-8- آزمايشات مرحله سوم (بصري)
فصل سوم: بحث و نتايج
3-1- يافته‌ها
جداول و منحني ها
فصل چهارم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
4-1- نتيجه‌گيري
4-2- پيشنهادات

مقدمه

آبي كه اهميت وجود آن شايد بر هيچيك پوشيده نباشد، متاسفانه از طريق تخلية فاضلابها، پسابها و كليه زوايد حاصل از فعاليتهاي انسان به شدت در معرض آلودگي قرار گرفته . پيشرفتهاي صنعتي باعث شده كه پسابهاي غليظ‌تر و با تركيبات متنوع‌تر در جريان‌هاي آب تخليه شدند.در حال حاضر بسياري از منابع آبي دنيا گرفتار مشكلات ناشي از تخليه فاضلابهاي مختلف مي‌باشند كه بهسازي آنها و بازگشت به حالت طبيعي هزينه‌هاي هنگفتي را مي طلبد. به منظور تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك، استفاده از سيستم‌هاي گياهي آبزي نظير لاگونهاي پوشيده شده با DW (گياهان آبزي شناور) به دليل راهبري آسان، هميشه پائين و اثر بخشي بالا مورد توجه قرار گرفته است.امروزه تمايل براي استفاده از گياهان آبزي شناور بخاطر فوايد گوناگونشان نظير ميزان رشد بالا، عمل حذف نوترينت در سطوح بالا، غني بودن اين گياهان از پروتئين كه باعث با ارزش شدن آنها به عنوان خوراك دام مي گردد، بهره برداري و برداشت آسان آنها و تحمل بالاي گياه و قدرت سركوب كنندگي جلبكي گياه، تثبيت بالاي نيتروژن  ، منبع غذايي براي انسان، كنترل حشرات آبزي ناقل بيماريهاي خطرناك (به دليل ايجاد پوشش متراكم در سطح آب كه مانع خروج اين حشرات مي‌گردد). در داروسازي جهت ساخت داروهاي آنتي بيوتيك، افزايش مواد آلي خاك و بهبود ساختمان و تركيب شيميايي خاك و . . . .   و همچنين استفاده از آنها به عنوان گياه آلايش زا و مورد توجه قرار گرفته است. ولي تاكنون مطالعاتي در زمينه اينكه مواد آلي گلوكز و لاكتوز تا چه ميزان مي توانند در رشد آزولا و عدسك آبي مؤثر واقع شوند يافت نشده است.لذا در اين تحقيق از دو گونه گياهان آبزي شناور (لمنامينور و آزولا) به منظور حذف مواد آلي محلول در محيطهاي كشت حاوي گلوگز و لاكتوز استفاده شده است

دانلود مقاله راههای تصفیه فاضلاب
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد