دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

چكيده:

اعتياد به مواد مخدر يكي از انحرافات شايع عصر حاضر است كه سالانه قربانيان بي شماري مي گيرد و آسيبي جديد بر پيكر خانواده و جامعه وارد مي كند. هرچند اعتياد به مواد مخدر دربين مردان بيش از زنان است، اما در چند سال اخير، نرخ اعتياد زنان به علل مختلفي افزايش يافته است . در اين تحقيق، متغيرها، علل و پيامدهاي ناگوار اعتياد زنان(صرف نظر از پيامدهاي مشترك با اعتياد مردان) در قالب فردي و اجتماعي، پيامدهاي اعتياد زنان، ميزان آسيب پذيري زنان معتاد، خانواده و جامعه در برابر اعتياد زنان، ميزان آسيب پذيري زنان معتاد، خانواده و جامعه در برابر اعتياد آنها، نقش اعتياد زنان در تربيت  فرزندان، الگوي مصرف مواد در آنها و ترك و مشكلات پس از آن مورد بررسي قرار ميگيرد. جامعه آماري اين پژوهش را خانواده هاي زنان و دختران مبتلا به اعتياد تشكيل مي دادند كه در مجموع 42 نفر را تشكيل مي دادند، روش پژوهش در اين بررسي به صورت ميداني و ابراز اندازه گيري اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخت ميباشد كه در ميان جامعه آماري توزيع گرديد

مقدمه

اعتياد به مواد مخدر يكي از معضلات اصلي جامعه جهاني است. آمار رو به افزايش مصرف مواد در دنياي كنوني به گونه اي است كه يكي از سم شناسان معروف دنيا به نام لودوينگ مي گويد« اگر غذا را مستثني كنيم، هيچ ماده اي در روي زمين نيست كه به اندازه مواد مخدر اين چنين آسان وارد زندگي ملت ها شده باشد». مطابق گزارشات آماري، مصرف مواد مخدر در ايران نيز روند افزايشي دارد و در ميان انواع گزارشات آماري، مصرف مواد مخدر در ايران نيز روند افزايشي دارد و در ميان انواع ناهنجاري هاي آسيب زاترين و گستردين معضلات است . اينك پديده اعتياد در ميان زنان نيز همچون عارضه اي فردي، خانوادگي و اجتماعي مطرح مي باشد و داراي ابعاد پيچيده و چندگانه اي است؛ بدين جهت بررسي هاي جامعه شناسي، روانشناختي، اقتصادي … در راستاي شناسايي علل و عوامل اين معضل و يافتن راهكارهاي مؤثر جهت پيشگيري ، مقابله و درمان ضروري است.

اهميت موضوع:

مواد مخدر رابه لحاظ نوع اثر گذاري، عوارض جانبي، نحوه مصرف و نوع وابستگي تقسيم مي نمايند. برخي از انواع مواد مخدر شامل ترياك ، مورفين، هروئين، حشيش ، متادون، إل. اس. دي و سيگار است. با گذشت زمان اين مواد، در اشكال ، تركيبات، آثار و اسامي جديدي عرضه مي شود كه يكي از جدييدترين آنها قرص شادي( اكستاسي) يا « متيل دي اكسي متيل آمفتامين» مي باشد كه به شكل آدامس، قرص، كپسول يا پودر مورد  استفاده قرار مي گيرد و عوارض خطرناك روحي و جسمي را به دنبال دارد. امروز اعتياد به سيگار به عنوان تنها مادة تخدير كننده ايي كه براي همه افراد جامعه قابل دسترسي مي باشد و مصرف آن قبح اجتماعي خود را از دست داده، رو به افزايش است. به زعم بسياري از افراد جامعه ، سيگار، جزء مواد مخدر محسوب نمي شود در حالي كه بر اساس طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت (19809 به عنوان يكي از مجموعه هاي اعتياد مواد مخدر به حساب آمده است افراد سيگاري بيشتر از سايرين در معرض اعتياد به مواد مخدر قرار دارند. تحقيقات نشان مي دهد كه 95 درصد از معتادان قبل از اعتياد، سابقه مصرف داشته اند. اخيراً مصرف سيگار در بين جوانان و زنان ايراني افزايش يافته است. بر اساس اطلاعات سازمان ملي جوانان 30درصد جوانان كشور در سنين 10 تتا 19سالگي، استعمال دخانيات را تجربه كرده اند و نسبت پسران در اين تجربه بيش از دختران است. مطابق آمار، حدود 4/3 درصد زنان ايراني سيگار استعمال مي كنند و بيشتر آنها تحصيل كرده مي باشند، به طوري كه گفته مي شود 5درصد دختران دانشجو سيگاري هستند. از نظر زنان و دختران سيگاري، مصرف سيگار نشانه تشخّص، امروزي بودن ، برابري بين زن و مرد، عامل جلب توجه و نيز وسيله جلب رضايت براي ورود به برخي گروه هاي دوستي پسران است.

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2

فرمت : ورد | صفحات:10

*********************

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد