دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان بررسی دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله رایگان بررسی دیوان عدالت اداری
در اين مقاله سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد. با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سعي شده مباحث اصلي، مهم و كاربردي درباره ديوان عدالت اداري كه نيز قابل فهم براي دانشجويان رشته حقوق باشد بيان شود.
فهرست مطالب :
سخني با خواننده محترم
پيشگفتار
فصل اول :  تشكيلات ديوان عدالت اداري
بخش اول : حدود صلاحيت شعب ديوان
بخش دوم : هيات عمومي ديوان
بخش سوم : اركان ديوان
بخش چهارم : اختيارات رييس ديوان
آيين درخواست دادن يا طرح دعوي
دادخواست
وكالت
رسيدگي به دادخواست و انشاي راي
موارد امتناع
اجراي حكم
تجديد نظر
اجراي حكم تجديد نظر
فصل دوم : قانون ديوان عدالت اداري
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب سال
فصل سوم : لايحه جديد ديوان عدالت اداري
ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري
برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت  اداري با لايحه اخير
محاسن لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان
معايب لايحه  ديوان عدالت اداري  از نگاه مخالفان
بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي  درباره لايحه اخير )
شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه
فصل چهارم : نتيجه
منابع و مآخذ……………

fdl

• پسورد فایل : ندارد

• منبع : www.Proge.ir

• حجم فایل : 379 kb

لطفا جهت حمایت از ما در انتها به این مطلب امتیاز دهید .