دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ

رفتار بیرون کشیدن نخ

فهرست مطالب
۱-۳- تابع برازندگی بر اساس رتبه بندی
۱-۱-۳- رتبه بندی خطی
۲-۱-۳- رتبه بندی غیر خطی
۳-۱-۳- مقایسه بین رتبه بندی خطی و غیر خطی
۴-۱-۳- آنالیز رتبه بندی خطی
۲-۳- رتبه بندی چند منظوره ( چند تابع )
۱-۲-۳- رتبه بندی پارتو
۲-۲-۳- دستیابی هدف یا روش عدم تساویها
۳-۲-۳- اشتراک
۴-۲-۳- اطلاعات بیشتر درمورد بهینه سازی چند منظوره
۵-۲-۳- برآیند مجموع وزن دار شده یا عددی کردن چند منظوره
۳-۳- انتخاب چرخ دولت
۴-۳- نمونه گیری کلی تصادفی ( دارای تغییر در مواقع مختلف )
۵-۳- انتخاب محلی
۶-۳- انتخاب برشی ( کاهشی )
۱-۶-۳- آنالیز انتخاب برشی
۷-۳- انتخاب مسابقه‌ای ( رقابتی )
۱-۷-۳-آنالیز انتخاب مسابقه‌ای
۸-۳- مقایسه طرحهای انتخاب
۱-۸-۳- پارامتر انتخاب و قدرت انتخاب
۲-۸-۳- عدم تنوع و قدرت انتخاب
۳-۸-۳- واریانس انتخاب و قدرت انتخاب

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد