دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رمز نگاری

رمز نگاری

فهرست مطالب
روش هاي رمز نگاري:. 4
رمزهاي جانشيني (substitution cipher) 4
رمز نگاري جانشيني (Transposition) 6
رمز one – time – pad (به هم ريزي محتوي پيام). 7
معايب. 8
رمز نگاري كوآنتومي:. 8
دو اصل اساسي در رمز نگاري:. 10
2-تازگي پيام ها. 11
رمز نگاري با كليد متقارن (symmetriv- key) 12
رمز نگاري (data encrystion algortmy) 13
رمز نگاري سه گانه (triple DES) 14
مزيت ESE نسبت به EEE:. 14
رمز نگاري با كليد نامتقارن يا عمومي (public key)
الگوريتم PDA.. 16
روش كار الگوريتم PSA.. 16
. معايب سيستم. 17
شكستن الگوريتم RSA.. 17
2- حدس زدن پيام:. 19
MD5 چيست؟. 19
مزايا:. 19
راه هاي كنترل خطا:. 20
منابع:. 22
كلمه cryptography(رمز نگاري)برگرفته از لغات يوناني به معناي(محرمانه نوشتن متون)است. از آنجا كه بشر هميشه چيزهايي براي مخفي كردن داشته است. رمز نگاري براي مخفي كردن اطاعات قدمتي برابرعمربشر دارد.از پيغام رساندن با دود تا رمز نگاري سزاري، رمزهاي جايگشتي و روش هاي متنوع ديگر. رمز نگاري علم كدها و رمزهاست. يك هنر قديمي‌است و براي قرن ها به منظور محافظت از پيغام هايي كه بين فرماندهان، جاسوسان، عشاق و ديگران رد و بدل شده استفاده شده است. هنگامي‌كه با امنيت داده ها سرو كار داريم، نياز به اثبات هويت فرستنده و گيرنده پيغام داريم و در ضمن بايد از عدم تغيير محتواي پيغام مطمئن شويم. اين سه موضوع يعني، محرمانگي، تصديق هويت و جامعيت در قلب امنيت ارتباطات داده هاي مدرن قرار دارند و مي‌توانند از رمز نگاري استفاده كنند اغلب اين مسئله بايد تضمين شود كه يك پيغام فقط مي‌تواند توسط كساني خواننده شود كه پيغام براي آنها ارسال شده است و ديگران اين اجاره را ندارند، روشي كه تامين كننده اين مسئله باشد (رمز نگاري) نام دارد، رمز نگاري هنر نوشتن به صورت رمز است به طوريكه هيچكس به غير از دريافت كننده مورد نظر نتواند محتواي پيغام را بخواند…………….

دانلود مقاله رمز نگاری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد