دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله روانشناسی

روانشناسی فهرست مطالب:
مقدمه: 1
تاريخچه آموزش آرامش: 2
نظريه كنن- بارد 2
ادموند جكوسون Edmund Jacobson 3
جوزوف و لپي 4
كاربرد 6
فنون تنش زدايي فكري 8
آموزش خود زا 8
فعاليتهاي احساسي 9
روش تصوير سازي ذهني 10
روش آگاهي حواس 10
تعمق 11
تنش زدايي با استفاده از هيپنوتيزم: 12
تعريف فشار رواني (استرس) و واكنش به آن 12
1-    مرحله آماده باش يا واكنش هشدار دهنده 13
واكنس جسماني 15
واكنش شناختي 15
واكنش رفتاري 16
واكنش عاطفي- هيجاني 17
فصل سوم – فشار رواني و اضطراب 17
روشهاي مقابله با فشار رواني 17
رفتار مقابله اي متمركز بر مشكل 17
رفتار مقابله اي متمركز بر هيجان 18
واكنش تكليلف- جهت يافته 18
واكنش من- جهت يافته 19
آرام سازي تدريجي 20
اهداف 22
جلسه اول توضيح اصول: 22
مرحله انقباض و انسباط شانزده گروهي عضلاني 23
دستور العمل اجرايي مرحله اول 25
مرحله انقباض وانبساط هفت گروهي عضلاني 30
دستور العمل اجرايي مرحله دوم 31
مرحله انقباض و انبساط چهار گروهي عضلاني 32
دستور العمل اجرايي مرحله سوم 32
مرحله آرامش يا تنش زدايي از طريق ياد آوري 33
مقدمه:
روان درماني مدرن در مرز جديدي از تكامل و استفاده از تكنيك هاي وسيع بر پايه تجربه قرار دارد.
تكنيك هاي قديم به گونه اي ظريف تجديد نظر شده و تكنيك هاي جديدي كه بسياري از آن ها از تئوري هاي يادگيري مدرن سرچشمه مي گيرند, به وجود آمده اند.
در حال حاضر فشار رواني و آثار آن بر فرد و جامعه, مورد توجه بسياري از علما و عموم مردم واقع شده است با وجود اين كه فشارهاي رواني مفيد هم وجود دارد و حتي مقداري از تنش براي ايجاد تحرك و تلاش در زندگي انسان ضروري است, ولي وقتي بحث فشار رواني پيش مي آيد, بيشتر به عوارض و ضايعات آن توجه مي شود, به طوري كه بسياري از صاحب نظران فشار رواني را پديده شايع قرن نام گذاري كرده اند و به راستي انسان كنوني بيش از هر زمان ديگري در معرض عوارض فشار زا قرار دارد كه در نتيجه آن وحدت جسماني و روان شناختي او نيز مورد تهديد قرار گرفته است. برخي از متخصصان, بيماري هاي ناشي از فشارهاي رواني را (بيماري سازگاري) ناميده اند. زيرا معتقدند منابع فشار رواني, تعادل حياتي را از دو طريق به جسم مي زند: يكي به خاطر اين كه ماوراي قدرت فرد جهت سازگاري هستند, و ديگر به دليل اين كه ضعف خاصي در ساخت موجود زنده وجود دارد كه موجب بيماري مي شود…………

دانلود مقاله روانشناسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد