دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله روانشناسي بازي كودك

دانلود مقاله روانشنانسي بازي كودك

شروع بازي را مي توان به گذشته هاي دور، حتي از بدو پيدايش انسان نسبت داد. در حقيقت بازي جزئي از زندگي انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در كل تاريخچه بشريت مندرج است.انسان از نظر فيزيولوژيكي نياز به جنبش و حركت دارد و براي رشد ذهني و اجتماعي خود نياز به تفكر دارد و بازي خمير مايه تفكر است.تشكيل اجتماعات اوليه بشري نحوه و شكل  جديدي از بازي را پديد آورد و بازي هاي گروهي به صورت نمايشي از عبادت ارواح و پرستش اشيائ گرفته تا رقص شكار و رقص جنگ، مجموعه اي از راههاي بر آوردن نيازهاي جمساني و ذهني افراد را به بازي فراهم آورد.در ابتدا بازيچه بشر، مواد و اشياء خام و طبيعي به دست آمده از طبيعت بود، قطعه اي سنگ، به دست گرفتن آن ، حركت دادن آن و سرانجام غلتاندن يا پرتاب آن همه نوعي بازي محسوب مي شوند. رشد ذهني يا اجتماعي انسان و تسلط پيش روندة او بر طبيعت امكان دست كاري در اشياء طبيعي را به  وجود آورد و از اين زمان اشياء به خواست انسان تغيير شكل داده شده تا بتواند انديشة او را در شكل دهي به بازي غناي بيشتري بخشند روح  او را راضي تر گردانند.حجاري هاي روي ديوارة غارها و تشابه آنها با مواد مورد نياز بازي به برداشت ما از قدمت بازي ارزش بيشتري خواهد بخشيد.انواع  زبان در جهت انتقال انديشه ها و تشكيل  جوامع بزرگ تر بشري به علت آسان تر شدن راه تبادل اطلاعات ، بدعت جديدتري در بازي به وجود آورد. در واقع اين دوران آغازگر  در بازي هاي  خلاقانه تري است كه نياز به استفاده از زبانو كلمات براي انجام آنها ضروري بود.

فهرست مطالب

تاريخچه 1

تعريف بازي و نظريه هاي تعريف بازي2

فايده و اهميت بازي12

انواع بازي17

عوامل موثر در بازي26

نظريه هاي آموزشي و بازي36

تاثير بازي در رشد ذهني كودك 48

فهرست منابع فارسي 52

بازي زندگي كودك نيست ، اما تمام زندگي كودك بازي است

تاريخچه بازي:

شروع بازي را مي توان به گذشته هاي دور، حتي از بدو پيدايش انسان نسبت داد. در حقيقت بازي جزئي از زندگي انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در كل تاريخچه بشريت مندرج است.انسان از نظر فيزيولوژيكي نياز به جنبش و حركت دارد و براي رشد ذهني و اجتماعي خود نياز به تفكر دارد و بازي خمير مايه تفكر است.تشكيل اجتماعات اوليه بشري نحوه و شكل  جديدي از بازي را پديد آورد و بازي هاي گروهي به صورت نمايشي از عبادت ارواح و پرستش اشيائ گرفته تا رقص شكار و رقص جنگ، مجموعه اي از راههاي بر آوردن نيازهاي جمساني و ذهني افراد را به بازي فراهم آورد.در ابتدا بازيچه بشر، مواد و اشياء خام و طبيعي به دست آمده از طبيعت بود، قطعه اي سنگ، به دست گرفتن آن ، حركت دادن آن و سرانجام غلتاندن يا پرتاب آن همه نوعي بازي محسوب مي شوند. رشد ذهني يا اجتماعي انسان و تسلط پيش روندة او بر طبيعت امكان دست كاري در اشياء طبيعي را به  وجود آورد و از اين زمان اشياء به خواست انسان تغيير شكل داده شده تا بتواند انديشة او را در شكل دهي به بازي غناي بيشتري بخشند روح  او را راضي تر گردانند.حجاري هاي روي ديوارة غارها و تشابه آنها با مواد مورد نياز بازي به برداشت ما از قدمت بازي ارزش بيشتري خواهد بخشيد.انواع  زبان در جهت انتقال انديشه ها و تشكيل  جوامع بزرگ تر بشري به علت آسان تر شدن راه تبادل اطلاعات ، بدعت جديدتري در بازي به وجود آورد. در واقع اين دوران آغازگر  در بازي هاي  خلاقانه تري است كه نياز به استفاده از زبانو كلمات براي انجام آنها ضروري بود.

تعريف بازي

بازي نيز همسان با ساير پديده ها ابعاد جنبه هاي وسيعي را در برمي گيرد. گوناگوني اين ابعاد باعث شده تا تعريف هاي زيادي از بازي ارائه گردد.

در فرهنگ بزرگ « وبستر » بازي به صورتهاي زير تعريف شده است.

الف: حركت، جنبش ، و فعاليت و مثابه حركت عضلات

ب: آزادي يا محدوده اي براي حركت يا جنبش

ج: فعاليت ياتمرين براي سرگرمي به تفريح يا ورزش

ورزش در  فرهنگ « وبستر» به معني هرگونه فعاليت يا تخريبي كه باعث لذت، سرگرمي، تفريح با اشتغال باشد تعريف شده است.

مقايسه دو تعريف مذكور به اين استنتاج منجر ميگردد كه « بازي» و « ورزش» در حقيقت دوكلمه قابل تبديل به يكديگر بوده و تفاوتي چندان با هم ندارند. آنچه كه در تعريف ورزش اضافه گرديده، رعايت برخي از سنن و يا قوانين مقرره است كه اين موضوع در بازي نيز صادق مي باشد. يعني انجام هر بازي احتمالاً مستلزم رعايت مجموعه اي از قوانين و سنن است ، به طور مثال، در هنگام بازي كودكاني در سنين بالاتر كه براي توجيه اعمال خود با اشياء و يا موجودات واقعي يا خيالي از كلام استفاده مي كنند رعايت مقررات به وضوح قابل مشاهده است اما در بازيهاي انفرادي كه بازيگر در خود فرو مي رود و كلامي از او در توجيه اعمالش شنيده نمي شود، چگونه حركات او مبين رعايت برخي از مقررات مدون است كه اين امر به ويژه در هنگام تقسيم بندي بازيها به عنوان يكي از معيارهاي متمايز كنندة بازيهاي سرگرم كننده و بازيهاي بدني از ساير بازيها  موردنظر قرار گرفته است.

فهرست منابع فارسي

كتاب                                                                      مولف

نظريه هاي مشاوره و روان درماني                    عبدا… شفيع آبادي

بازي درماني                                                      احمد حجاران

بازي درماني                                                     خديجه ارين

روانشناسي بازي كودك                                  سيامك رضا مهجور

نوشته هايي از دانشجويان دانشگاه آزاد ملاير (البته دبيران فوق ديپلم  كه  در سطح كارشناسي به تحصيل مشغولند.)

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 53

**************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله روانشناسي بازي كودك
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد