دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله روسازي راهها

روسازي راهها

كليات
تاريخچه روسازي راهها
راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خيابانها و محافظت آنها در برابر طغيان رودخانه دجله از آجر و ملات قير معدني استفاده مي كردند. روسازي كف خيابانها و ديوارهاي دو طرف آن با آجر و ملات قير معدني ساخته مي شد و سپس كف خيابان با استفاده از سنگ فرش مي گرديد. روسازي راههاي روميان از چند لايه تشكيل مي شد كه از پائين به بالا عبارت بودند از يك لايه 30 سانتي لاشه سنگ و ملات, يك لايه 20 سانتي متري پارع سنگ و قلوه سنگ, يك لايه 25 سانتي متري شن و خرده سنك و ملات و يك ليه 20 سانتي متري شن و ماسه خاكدار. روسازي راههاي روميان كه صدها كيلومتر از آن به اين روش ساخته شد و قسمتي از آن هنوز هم باقي مانده است, در خندقي كه از كندن زمين مسير راه به عمقي حدود يك متر بدست مي آمد ساخته مي شد.
در مناطقي نظير ايران راهها معمولاً بدون روسازي ساخته مي شد زيرا آب و هواي اين مناطق گرم و خشك بود, آبادي ها از يكديگر فاصله زيادي داشتند و براي حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرين از چهارپايان استفاده مي شد. از روسازي فقط در مواردي كه راه از زمينهاي سست, نمكزار, آب گير و يا لجني عبور ميكرد استفاده مي شد.
فهرست مطالب
كليات0
تاريخچه روسازي راهها1
هدف از روسازي2
لايه هاي روسازي3
لايه متراكم شده خاك بستر3
لايه زيراساس4
لايه اساس4
لايه رويه4
عوامل مؤثر در طرح روسازي ها5
انواع روسازي ها5
خاك بستر6
مقدمه6
بررسي هاي ژئوتكنيكي و نمونه برداري خاك7
اجزاء خاك7
رده بندي خاكها9
تراكم خاك وروشهاي كنترل آن9
غلتك ها و موارد استفاده آنها10
روشهاي تعيين مقاومت خاك بستر روسازي11
آزمايش فشاري سه محوري11
آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا (CBR11
نحوه انتخاب مقاومت خاك براي طرح روسازي12
دانه بندي13
شكستگي13
خصوصيات خميري14
سختي14
تميزي15
نفوذپذيري16
اجراي لايه هاي زير اساس و اساس و رويه شني16
تثبيت خاك و مصالح شني با آهك17
تثبيت خاك با سيمان18
خاكهاي شني18
تثبيت خاك با قير19
خاكهاي ماسه اي20
خاكهاي شني20
قير20
انواع قير20
انتخاب نوع قير21
آزمايشات قير22
آسفالت23
مصالح سنگي23
بتن آسفالتي گرم24
آسفالت سطحي25
ضريب سختي مخلوطهاي آسفالتي26
كاركرد گوگرد در روسازيهاي آسفالتي28
تورم در اثر يخبندان29
تأثير رطوبت در طرح روسازي ها30
توزيع تنش در روسازيهاي انعطاف پذير32
تعيين بار هم ارز32
روش اشتو براي طرح روسازي33
روش انستيتو آسفالت براي طرح روسازي راه35
روش BCEOM براي طرح روسازي35
روش شل براي طرح روسازي راه37
روش NCSA براي طرح روسازي راه37
تركهاي برشي (كناري38
تركهاي انقباضي39
تركهاي بين دوخط40
تركهاي انعكاسي40
تركهاي هلالي (لغزشي41
تغيير شكل هاي سطح رويه42
خرد و كنده شدنها43
چاله ها43
جدا شدن دانه ها44
لغزنده شدن سطح روسازي45
رو زدن قير45
خرابي شانه ها46
خرابي رويه هاي آسفالت سطحي46
گر شدن47
خرابي رويه هاي شني47
مرمت خرابي ها و روسازي49
پر كردن چاله ها49
وصله سطحي49
روش غير مستقيم طرح روكش آسفالتي50
روش مستقيم طرح روكش آسفالتي51
تير بنكلمن52
تعيين زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن52
مخارج غير مستقيم54
كليات
تاريخچه روسازي راهها
راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خيابانها و محافظت آنها در برابر طغيان رودخانه دجله از آجر و ملات قير معدني استفاده مي كردند. روسازي كف خيابانها و ديوارهاي دو طرف آن با آجر و ملات قير معدني ساخته مي شد و سپس كف خيابان با استفاده از سنگ فرش مي گرديد. روسازي راههاي روميان از چند لايه تشكيل مي شد كه از پائين به بالا عبارت بودند از يك لايه 30 سانتي لاشه سنگ و ملات, يك لايه 20 سانتي متري پارع سنگ و قلوه سنگ, يك لايه 25 سانتي متري شن و خرده سنك و ملات و يك ليه 20 سانتي متري شن و ماسه خاكدار. روسازي راههاي روميان كه صدها كيلومتر از آن به اين روش ساخته شد و قسمتي از آن هنوز هم باقي مانده است, در خندقي كه از كندن زمين مسير راه به عمقي حدود يك متر بدست مي آمد ساخته مي شد.
در مناطقي نظير ايران راهها معمولاً بدون روسازي ساخته مي شد زيرا آب و هواي اين مناطق گرم و خشك بود, آبادي ها از يكديگر فاصله زيادي داشتند و براي حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرين از چهارپايان استفاده مي شد. از روسازي فقط در مواردي كه راه از زمينهاي سست, نمكزار, آب گير و يا لجني عبور ميكرد استفاده مي شد.
هدف از روسازي
هدف از روسازي راه و يا فرودگاه احداث يك سطح صاف و هموار و در عين حال با ايمني كافي براي استفاده كنندگان از راه يا فرودگاه است. روسازي بايد طوري طرح و ساخته شود كه بتواند وزن وسائل نقليه را تحمل كند و در هر شرايط جوي قابل استفاده باشد. زمين در حالت طبيعي معمولاً مقاومت كافي براي تحمل بارهاي وارد از چرخهاي وسايل نقيه سنگين نظير كاميونها و هواپيماها را ندارد و بارگذاري اين گونه خاكها موجب شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكل هاي بيش از اندازه در آن مي شود.
براي جلوگي از شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكلهاي دائم بيش از اندازه در آن, بايد از شدت تنشهاي فشاري قائم بر روي خاك كاسته شود. اين عمل با قرار دادن لايه اي از مصلح مرغوب و با مقاومت زياد بر روي خاك انجام مي شود. جنس و ضخامت ين لايه كه به روسازي موسوم است بايد طوري باشد كه ضمن آنكه ميتواند شدت تنشهاي فشاري قائم را بميزان قابل تحمل خاك بستر روسازي كاهش دهد, خود نيز قادر به تحمل بارهاي وارد به آن باشد.

فرمت : WORD | صفحات:62

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله روسازي راهها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد