دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله روشهای تدریس

روشهای تدریس فهرست مطالب
مقدمه : 1
تعريف روش: 1
تقسيم بندي روش تدريس : 1
روش هاي نوين تدريس… 5
روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي ). 5
روش شاگــــرد ـ استــــادي.. 5
روش چند حســـي ( مختلط ). 6
روش حل مسئلــــه. 7
روش پـــــروژه اي.. 8
شيــــــوه سخنــــــراني.. 9
شيوه بازگويـــي.. 9
شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ.. 10
شيوه تمــــريني.. 11
شيـــــوه بحثــــي.. 11
شيــــوه نمايشــــي.. 12
شيــــوه گـــــردش علمـــــي.. 14
استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري.. 15
الگــــوي كاوشگــــري به شيوه حقـــــوقي.. 15
الگــــوي آمــــوختن كنتـــــرل خود. 16
الگــــــــوي ايفاي نقش… 17
روش كارگاهـــــــي.. 18
روش سخنــــراني.. 18
سمينـــــار. 18
كنفــــــــرانس… 19
سمپـــــــوزيــــــوم. 19
روش تدريس كارگاهـــــي.. 19
مــــرحله فعاليت و كار. 19
مرحله درسي كوتاه و فشرده: 20
مرحله مشاركت و جمع بندي: 22
الگـــــوي دريافت مفهـــــوم. 22
الگــــوي تفكـــــر استقرايــــي.. 23
الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري.. 24
الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــده. 25
الگوي يادسپاري.. 26
الگوي رشد عقلي.. 27
الگوي كاوشگري علمي.. 27
الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم. 28
الگـــوي بدايع پــــردازي ( افـــزايش تفكــــر خلاق ). 29
مراحل تدريس الگو عبارتنداز: 30
الگــــوي آگاهي يابي.. 30
الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي ). 32
الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي.. 33
الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي.. 33
الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت.. 34
منابع: 36………….
مقدمه :
تعريف روش:
« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .
تقسيم بندي روش تدريس :
1 ـ روشهاي تاريخي   2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص 239، 1370)
« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند …………

دانلود مقاله روشهای تدریس
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد