دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله روشهای مختلف آبیاری

روشهای مختلف آبیاری

فهرست
مختصري درباره تاريخچه آبياري
روش كار دستگاه هاي آبياري تحت فشار
روش ها و دستگاه هاي مختلف آبياري تحت فشار
1 ـ روش هاي آبياري باراني كلاسيك
2 ـ دستگاه آبياري باراني غلطان
3 ـ دستگاه آبياري باراني قرقره اي
4 ـ دستگاه آبياري باراني دوار مركزي
5 ـ دستگاه آبياري باراني خطي
6 ـ روش آبياري قطره اي
معرفي روش آبياري باراني كلاسيك
اجزاء تشكيل دهنده روش آبياري باراني كلاسيك
1 ـ قسمت تامين آب و ايجاد فشار
2 ـ لوله هاي اصلي ، فرعي و اتصال ها
3 ـ بال
4 ـ شير فلكه و فشار سنج
6 ـ آبپاش
روش آبياري باراني كلاسيك متحرك
5 ـ پايه آبپاش و نگهدارنده آن
روش آبياري باراني كلاسيك نيمه متحرك
روش آبياري باراني كلاسيك ثابت
روش آبياري باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك
خلاصه
قطعات دستگاه آبياري باراني غلطان
1 ـ موتور و شاسي :
2 ـ لوله اصلي ( بال )
3 ـ چرخ ها
4 ـ آبپاش ها
روش جابجا كردن دستگاه
خلاصه
آبياري باراني قرقره اي
قرقره
لوله پلي اتيلين
قسمتهاي مختلف دستگاه آبياري باراني قرقره اي
1 ـ توربين و جعبه دنده
آبپاش
معرفي دستگاه آبياري باراني دوار مركزي
شيوه كار دستگاه
قسمتهاي مختلف دستگاه دوار مركزي
3 ـ پاشنده ها
1 ـ برج مركزي :
4 ـ برج ها
2 ـ بال ها يا بازوها
قسمتهاي مختلف روش آبياري قطره يي .
الف ) قسمت تأمين فشار و كنترل مركزي
5 ـ بال اضافي
روش آبياري قطره ايي
پمپ
سيلكون
دستگاه برنامه ريز :
لوله ها
قطره چكانها
فيلتر شستي
مخزن كود مواد شيميايي
فيلتر توري
كنتور آب
فهرست منابع


فهرست منابع
1 ـ آل ابرهيم ، بيژن سيستم آبياري تحت فشار
2 ـ حسيني ابريشمي ، سيد محمد ، امين عليزاده آبياري ، باراني .
3 ـ خدا بخشي ، رستم  شناخت دستگاه آبياري باراني غلطان .
4 ـ خيرابي جمشيد ، آبياري تحت فشار .
5 ـ ارشد ، كامران آشنايي با سيستم آبياري قطره يي .
6 ـ وفايي ، فريد آشنايي ، دستگاه آبياري باراني قرقره اي .
7 ـ خيرابي ، جمشيد آبياري قطره اي .

دانلود مقاله روشهای مختلف آبیاری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد