دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله زیست حسگرها

دانلود مقاله زیست حسگرها

 دانلود مقاله زیست حسگرها بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله “بیوسنسور و          بیو الکترونیک”، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: “زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزدیک یک ماده بیولوژیکی (بافت،ریزاندامگان ،اندامکها،یاخته ها، گیرنده ها، آنزیم ها، آنتی بادی ها، نوکلئیک اسیدها یا امثال آنها)، مشتق یک ماده بیولوژیکی یا ترکیبی با رفتار مشابه آن، از یک سو، و یک مبدل شیمی – فیزیکی یا یک ریز مبدل (که ممکن است نوع نوری ، الکترو شیمیایی، حرارت سنجی، پیزوالکتریکی یا مغناطیسی باشد)، از دیگر سو ، پدید می آیند.

زیست حسگرها

زیست حسگرها معمولاً چنان قابلیتی دارند که می توانند با بهره گیری از ویژگی عمل ماده بیولوژیک خود ، یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را شناسایی نموده و با  آن برهم کنش نمایند و نتیجه را به صورت یک پیام الکتریکی گزارش کنند.این پیام همواره با غلظت ترکیب مورد سنجش دارای تناسب کمّی است. بسته به تقاضای مصرف کننده ، زیست حسگر ممکن است یکبار مصرف بوده یا در مدت مدیدی از آن استفاده شود.

دانلود مقاله زیست حسگرها

فهرست مطالب

مقدمه 6

تعريف و توضيح اجمالي زيست حسگر و انواع آن 7

عناصر بيولوژيكي 18

عوامل مؤثر بر عملكرد 33

كاربرد هاي مهم 42

مثال هاي تجربي 54

كاربرد هاي تجاري 61

فهرست اشكال

شكل 1 ) طرح كلي يك زيست حسگر 7

شكل 2 ) بيني به عنوان يك زيست حسگر 8

شكل 3 ) الكترود اكسيژن كلارك 10

شكل 4 ) نمايش ساده از زيست حسگر كلارك براي گلوكز 11

شكل 5 ) جدول1 : سنجش هاي متداول و فوري براي تشخيص بيماري ها 17

شكل 6 ) نمودار : بستگي سرعت واكنش به غلظت سوبسترا براي يك واكنش

كه با آنزيم كاتاليز شده باشد ، درحاليكه غلظت آنزيم ثابت است20

شكل 7 ) الكترود موز 24

شكل 8 ) جدول2 : زيست حسگرهاي مبتني بر بافت و مواد مربوط به آن 24

شكل 9 ) جدول3 : مشخصات پاسخ زيست حسگرهاي گلوتامين 26

شكل 10 ) حسگر آمپرومتري  hCG27

شكل 11 ) اندازه گيري اواستراديول 17- بتا با استفاده از يك الكترود حساس

به يديد 28

منابع و مآخذ

 كتاب :

 ديباچه اي بر زيست حسگرها

 اينترنت :                                                    

WWW.Jazirehdanesh.com                         

WWW.Aftab.ir

WWW.Wikipedia.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 71

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود مقاله زیست حسگرها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد