دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي

سازمان هاي غير دولتي
فهرست مطالب
سازمان هاي غير دولتي 1
بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي 4
تعريف ساختاري ــ عملياتي 6
اهداف محققين اين طرح 6
ظرفيت سازي ، محلي براي انجام تحقيقات آتي ( آينده ) 7
1ـ سازمان يافتگي : 7
2- خصوصي بودن ( غير دولتي بودن ) : 8
3ـ خودگرداني و استقلال : 8
4ـ توزيع غيرانتفاعي : 9
5 ـ داوطلبانه بودن : 9
دست آورد مطالعه و تحقيق در آن حوزه 13
معيارها و شاخصهاي ديگر 14
تقسيم و طبقه بندي 15
نامها ، اسامي ،عناوين 18
الگوي جان هاپكينز 18
ويژگيهاي سازمانهاي غير دولتي چيست؟؟ 19
1:خودجوشي و نياز طبيعي : 19
2ـ هدف و تعهد مشترك 19
3ـ قانونمندي: 19
4- برنامه و فعاليت مشخص: 19
5ـ جلب مشاركت و عضويت: 20
6ـ هويت و شخصيت مستقل: 20
7ـ مشاركت و مسؤوليت‌پذيري: 20
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي 21
کليات 21
حقوق و تکاليف 24
صدور پروانه فعاليت 29
نظارت 35
ساير مقررات 37
منابع : 38
ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در اواخر قرن بيستم بود كه محققين به اين انديشه افتادند كه به مطالعات و داده هاي مربوط به اين نهادها سرو ساماني دهند و در قالب نظريه هاي منسجم و با زباني واحد و گويشي مشخص ، آن را بيان كنند .
اما در ادامه ي روند مشكل بوجود آمد و اين مشكل ، چالش اصلي آن بود كه با ورود محققين جديد به اين عرصه و اغلب بدون آنكه سوابق مطالعاتي قبلي در نظر گرفته شود ، يك رشته عبارات و يك حلقه تعابير جديد وارد اين حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسويي آنها به مطالعات و دست آوردهاي قبلي غفلت مي گشت . اين نهادها كه نه با شكل و شمايل نهاد هاي متعارف قانوني شباهت داشت و نه سودآور محسوب مي شد و نه يك مؤسسه خصوصي محسوب مي گشت با عناوين متفاوتي نظير ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غير انتفاعي ، مؤسسات عام المنفعه و تشكل خدمات به ديگران ناميده مي شدند .
يكي ازعمده ترين تلاشهايي كه براي كسب يك تعريف جامع وبه عنوان يك معيارتعريفي براي اين سازمان ها انجام شد ، مجموعه ي مطالعات و تحقيقاتي است كه به همت « سالامن وانهايمر » و در چارچوب طرح بخش غير انتفاعي تطبيقي و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمايت از ديگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غيرانتفاعي ) در دانشگاه « جان هاپكينز » انجام پذيرفته است .
كه مي توان گفت اين طرح مفصل ترين تحقيقي است كه بوسيله پژوهشگران علوم اجتماعي براي تعريف اين بخش كه خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند …………

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد