دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي

سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي
فهرست مطالب
فصل اول
توسعه اقتصادي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي
فصل دوم
كشورهاي توسعه نيافته
تعريف كشورهاي توسعه نيافته
خصوصيات كشورهاي توسعه نيافته
طبقه‌بندي كشورها از لحاظ توسعه اقتصادي
فصل سوم
سرمايه و عوامل موثر در تشكيل آن
تعريف و مشخصات سرمايه
عوامل موثر در تشكيل سرمايه
فصل چهارم
امكانات افزايش توليد ملي
ازدياد عوامل توليد
تركيب عوامل توليد با استفاده از شيوه‌هاي نوين توليد
قدرت توليد و تشكيل سرمايه
افزايش درآمد و تغييرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادي
فصل پنجم
برآورد سرمايه
عوامل موثر دربرآورد سرمايه
ضريب سرمايه‌گذاري
معيار سرمايه‌گذاري در تقدم و تاخر طرحهاي توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس‌انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
ماليات و هزينه‌هاي دولت
ماليات
هزينه‌هاي دولت
ماليات و پس‌انداز
ماليات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
علل سرمايه‌گذاري خارجي
چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
نتيجه گيري
فصل اول
تعريف توسعه اقتصادي
توسعه اقتادي عبارت از يك سلسله عملياتي است كه بوسيله آن درآمد ملي كشوري طي دوره نسبتاً طولاني افزايش مي‌يابد. توسعه معرف يك سلسله عمليات مي‌باشد، در حاليكه بالارفتن سطح توليد، معرف رشد و نمو اقتصادي است. به نظر برخي از نويسندگان، توسعه اقتصادي وضع ديناميك اتصاد جامعه را بيان مي‌كند، در حاليكه رشد و نمو اقتصادي معرف وضع استاتيك جامعه از نظر اقتصادي است. بنابراين تعريف، توسعه اقتصادي را بايد اعتلاء درجه رشد اقتصادي در طي مدت طولاني دانست.
 رابطه توسعه اقتصادي ور فاه اجتماعي
رشد مادي و توسعه اقتصادي به نظر علماي اقتصاد اجباراً باعث افزايش رفاه اجتماعي نمي‌گردد. بطور كلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در نتيجه پيشرفت اقتصادي بهبود اجتماعي نيز بوجود آيد، ولي امكان دارد كه توسعه اقتصادي نه تنها سبب افزايش رفاه اجتماعي نشود، بلكه درجهت مخالفت تاثير كرده درجه رفاه اجتماعي را تنزل دهد. گروهي از علماي جامعه‌شناسي، معتقدند انقلاب صنعتي در اروپا از رفاه اجتماعي موجود در زمان انقلاب تا حدي كاست و اگر ساختمان اقتصادي جامعه‌اي سريعاً تغيير كند، دگرگوني‌هايي بوجود مي‌آورد كه از نظر اجتماعي مفيد مطلوب نمي‌باشد، زيرا تغييراتي كه در اثر توسعه اقتصادي در روابط اجتماعي افراد جامعه بوجود مي آيد، ممكن است سبب تغييرات عميق درعادات و عقايد و نظامات اجتماعي مردم بشود و در نتيجه عدم رضايت بعضي از طبقات مردم را فراهم آورد.
برخي از كشورهائيكه از نظر اقتصادي توسعه نيافته محسوب مي‌شوند، ممكن است داراي وضع اجتماعي و سياسي كاملاً مناسب باشند و اين عوامل كه غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادي بشمار مي‌روند، از نظر رفاه انساني داراي ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمركز كه تمام افراد خانواده مجتمعاً در يك محل زندگي مي‌كنند از نظر اجتماعي بسيار پسنديده و جالب است، ولي چون ابتكار اقتصادي فردي را از بين مي‌برد از توسعه اقتصادي تا حدي جلوگيري مي‌كند………….

دانلود مقاله سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد